Hyppää sisältöön

Suomen jatko WHO:n koronalääketutkimuksessa varmistui – ensimmäiset suomalaiset on jo rekrytoitu leukemia- ja reumalääkkeiden testaamiseen

Suomi on osallistunut kansainväliseen koronalääketutkimukseen toissa keväästä lähtien. Lupaavina pidettyjä, alun perin muihin tarkoituksiin kehitettyjä lääkkeitä testataan satunnaistutkimuksissa kymmenillä tuhansilla ihmisillä eri puolilla maailmaa.

Koronalääkkeet / Kari Tikkinen / kansallinen päätutkija / HUS / Helsinki 28.08.2020
Solidarityn kansallinen päätutkija, professori Kari Tikkinen on ollut mukana etsimässä tehokkaita koronanhoitolääkkeitä kohta puolentoista vuoden ajan. Tikkinen kuvattiin elokuussa 2020 Meilahden sairaalalla Helsingissä. Kuva: Jouni Immonen / Yle
Jaana Hevonoja
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomessa aletaan testata kahta uutta koronan hoitoon tarkoitettua lääkettä. Toiveena on, että lääkkeiden avulla voitaisiin estää kuolemia ja sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden päätymistä teho-osastolle.

Lääkkeet ovat leukemian eli veren valkosolujen syövän hoitoon alun perin kehitetty Imatinibi-tabletti ja kertaluontoisesti, suonensisäisesti annettava reumalääke Infliksimabi. Kumpaakin lääkettä on Suomessa käytetty yli 20 vuotta, ja ne ovat yleisesti hyvin siedettyjä.

Tutkimus suoritetaan satunnaistettuna tutkimuksena. Se tarkoittaa, että Suomessa joka kolmas potilaista saa standardihoitoa ja kaksi kolmasosaa saa standardihoidon päälle jommankumman tutkimuslääkkeen.

Suomessa toteutettava lääkkeiden testaus on osa virallisesti tänään keskiviikkona käynnistynyttä Maailman terveysjärjestön WHO:n Solidarity-tutkimushankkeen toista vaihetta, johon osallistuu yhteensä 52 maata ja 600 sairaalaa.

– Suomi hyväksyttiin ensimmäisenä maana mukaan tutkimuksen toiseen osioon, kertoo Solidarityn kansallinen päätutkija, professori Kari Tikkinen.

Hänen mukaansa Suomessa on jo saatu rekrytoitua maailman ensimmäiset potilaat tutkimukseen toiseen vaiheeseen, johon odotetaan osallistuvan kymmeniätuhansia potilaita.

Suomi oli mukana myös Solidarity-koronalääketutkimuksen ykkösosiossa, jossa testattiin muun muassa ebolalääkkeenä tunnettua viruslääke remdesiviriä.

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukseen osallistui yhteensä yli 14 000 koronapotilasta eri puolilta maailmaa. Lopulliset tulokset tästä tutkimuksesta saadaan syyskuussa.

“Koronapotilaiden hoidossa lääkehoidon ajoitus on tärkeässä asemassa”

Professori kertoo, että koronavirus saattaa aiheuttaa käytännössä sairastuneen henkilön elimistön tulehdusreaktion ajautumisen ylikierroksille. Testattavien lääkkeiden tarkoitus on osaltaan tuoda näitä ylikierroksia alas.

Nyt testattavista lääkkeistä on lähinnä kokeellista ja ei-satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

Tikkisen mukaan lääkkeistä varsinkin leukemialääke Imatinibilla on jo hyvää alustavaa, lupaavaa näyttöä koronaan sairastuneiden hoidossa.

– Hollannissa tehdyssä lumekontrolloidussa tutkimuksessa lääke puolitti kuolemanriskin. Tutkimuksessa oli kuitenkin mukana vain 400 potilasta, joten tulokseen on toistaiseksi suhtauduttava varauksella, hän sanoo.

Tikkinen pitää mielenkiintoisena myös Infliksimabin tutkimusta.

– Havainnoivissa tutkimuksissa reumapotilailla vakavaa koronatautia on ollut vähemmän niillä, jotka ovat saaneet tämän tyyppistä reuman biologista lääkehoitoa. Tulos vaatii kuitenkin vahvistuksen satunnaistetusta tutkimuksesta.

Tikkinen sanoo, että nyt noin 1,5 vuotta jatkuneessa koronapotilaiden hoidossa on käynyt ilmi, että lääkityksen oikea-aikaisuus on tärkeässä asemassa.

– Se missä vaiheessa mitäkin lääkettä kannattaa käyttää, selviää vain tutkimalla, hän toteaa.

Solidarityssa tutkitaan kolmantena lääkkeenä myös vaikean malarian hoitoon tarkoitettua Artesunaattia, mutta Suomessa tehtävistä tutkimuksista kyseinen lääke jätettiin pois teknisistä syistä.

Suomi oli kutsuttu keskiviikkona ensimmäistä kertaa mukaan WHO:n viikottaiseen tiedotustilaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) puhui tiedotustilaisuudessa.

– Tarvitsemme riittävän laajoja tutkimuksia, jotta lääketutkimus on luotettavaa. Olemme ylpeitä, että olemme päässeet maana mukaan Solidarity+ –tutkimukseen. Suomalaissairaaloita on tutkimuksessa mukana 14, Sarkkinen sanoi.

WHO:n koordinoimat kansainväliset lääketutkimukset ovat Sarkkisen mielestä elintärkeitä uuden tiedon esiinsaamiseksi ja koronapotilaiden auttamiseksi.

Korj. 11.8. klo 17.15 Väliots jälk 2. kpl : Nyt testattavista lääkkeistä on lähinnä kokeellista ja ei-satunnaistettuihin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Viittaus biologisiin lääkkeisiin poistettu, koska toinen niistä on sellainen, toinen ei.

Aiheesta aiemmin:

Koronalääkkeitä on ollut helpompi määrätä kuin tutkia – suomalaisprofessorin mukaan myyntilupia on annettu liian vähäisillä tiedoilla

Suomen koronalääketutkimus etenee – malarialääke hydroksiklorokiinista luovuttiin, ebolalääke remdesivirin kanssa jatketaan toiveikkaana

Suosittelemme sinulle