Hyppää sisältöön

Eheytyshoitojen kriminalisointia ajava kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin sanottuun eheyttämiseen tähtäävien hoitojen kieltämiseen pyrkivä aloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloite on kerännyt hieman yli kuukaudessa 50 000 allekirjoitusta.

Eheytyshoidot kriminalisoiva lakialoite on saanut 50 000 ääntä ja etenee eduskuntaan. Kuvituskuva vuoden 2016 Helsingin Pride-viikolta. Kuva: Yle / Niklas Fagerström

Eheytyshoitojen kriminalisointia vaativa kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun) siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt siirtymiseen tarvittavat 50 000 ääntä.

Aloitteen tarkoitus on kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin sanottuun eheyttämiseen tähdätyt hoidot, joilla pyritään muuttamaan hoidettavan henkilö cissukupuoliseksi heteroseksuaaliksi. Cissukupuolisella ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka identifioituu hänelle syntymässään määriteltyyn sukupuoleen.

Aloitteen alullepanija ja vastuuhenkilö Perttu Jussila on lopputulokseen tyytyväinen. Hän kokosi kesän alussa aloitteen vastuuhenkilöt kasaan.

– On mieletöntä, ettei eheytyshoitoja ole vielä kielletty. Hallitusohjelmaanhan on kirjattu vaihtoehtohoitojen säätelystä. Hallituskautta on nyt pari vuotta mennyt, eikä mitään ole oikein tapahtunut. EU on linjauksessaan tuominnut eheytyshoidot ja Maltalla eheytyshoidot on kielletty jo 2016. Tulin vain siihen tulokseen, ettei tämä asia taida edetä ilman kansalaisaloitetta, Jussila luettelee.

Vaikka Jussila on iloinen aloitteen siirtymisestä eduskunnan käsittelyyn, kertoo hän iloon sekoittuvan myös surua.

– Pidän sitä surullisena, että me puhumme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Joka ikinen kerta on vaadittu vain kansalaisaloite. Ensin oli Tahdon, sitten on ollut Oikeus olla ja nyt tämä. Nämä ovat tavallaan melko helppoja asioita edistää myös muita kautta, Jussila sanoo.

Eheytyshoitojen tulevaisuutta pohditaan muissakin maissa

Kansalaisaloitteessa vaaditaan sekä lapsille että täysi-ikäisille tarjottavien ja annettavien eheytyshoitojen kieltämistä.

Vaikka täysi-ikäisen ihmisen omia valintoja eheytyshoitojen suhteen voikin olla vaikea rajoittaa lainsäädännöllisesti, ei sen tule Jussilan mukaan estää lain laatimista.

– Tuskin se on maailman helpoin oikeudellinen kysymys, mutta ei se ole mahdotonkaan. Ihmisoikeudet ovat todella mustavalkoinen asia. Emme voi mennä sen taakse, että jokin on vaikeaa. Lisäksi meillä on esimerkkejä maailmalta siitä, että se on mahdollista, esimerkiksi Maltalla. On kädetöntä sanoa, ettemme voi tehdä tätä, mutta Malta pystyy siihen, Jussila sanoo.

Tällä hetkellä eheytyshoidot kriminalisoivia lainsäädäntöhankkeita on käynnissä Saksassa, Kanadassa ja osassa Yhdysvaltojen osavaltioita.

Aloitteen muita vastuuhenkilöitä ovat vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra, LHBTIQA+ -verkkomedia Kehrääjän päätoimittaja Julia Peltonen, Seta ry:n varapuheenjohtaja Pekka Rantala sekä Trans ry:n hallituksessa toimiva Anna Harjuvaara.

Eheytyshoidot voivat aiheuttaa pitkäkestoista kärsimystä

Suomen Psykiatriyhdistyksen eettisen neuvoston puheenjohtaja Teemu Kärnä pitää kansalaisaloitteen läpimenoa tarkoituksenmukaisena ja asiallisena.

– Perinteisesti eheytyshoidolla tarkoitetaan yrityksiä vaikuttaa ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Eheytyshoidoista on tärkeää huomata, että ei ole minkäänlaista tutkimusnäyttöä siitä, että tämänkaltaiset muutosyritykset voisivat olla edes teoriassa tuloksellisia, Kärnä sanoo.

Eheytyshoitojen ongelma piilee Kärnän mukaan siinä, että ne eivät toimi. Lisäksi niiden aiheuttamasta kärsimyksestä on hänen mukaansa enenevässä määrin tutkimusnäyttöä.

– Länsimaisessa lääketieteessä on selkeä kanta siitä, että homoseksuaalisuus on terve ja luonnollinen osa ihmisen seksuaalisuutta samalla tavalla kuin transsukupuolisuus ja muunsukupuolisuus ovat terve ja luonnollinen osa ihmisen sukupuolen moninaisuutta. Kun terveisiin ilmiöihin liitetään merkityksiä, että niissä on jotain pahaa tai väärää, niin se luonnollisesti aiheuttaa ihmiselle kärsimystä, Kärnä sanoo.

Asiantuntija: eheytyshoitojen tarjoaminen on eettisesti väärin, vaikka ihminen niitä itse haluaisi

Eheytyshoitojen vaikutukset voivat Kärnän mukaan vaikuttaa ihmisen elämässä pitkään. Hoitoja annetaan myös lapsille, mikä voi vaikuttaa heidän kehitykseensä negatiivisesti.

– Lapsen kehityksen kannalta on oleellista, että hän kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Jos lapsen sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista suuntautumista kyseenalaistetaan tai ohjataan, sisältyy siihen implisiittisesti ajatus siitä, että lapsen tämän hetkissä ajatuksissa ja kokemuksissa on jotakin väärää. Tämän hetkisten tutkimusten mukaan lapsuudessa eheytysyrityksille altistuminen korreloi kärsimykseen, masennusoireisiin ja toimintakyvyn laskuun myös aikuisiässä, Kärnä sanoo.

Kun puolestaan mietitään täysi-ikäisiä ihmisiä, jotka hakeutuvat syystä tai toisesta eheytyshoitoon, on Kärnän mukaan oikea ratkaisu tukea ihmistä hyväksymään oma seksuaalinen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä sen sijaan, että heille tarjottaisiin eheytyshoitoja.

Tämä on Kärnän mukaan myös kyseistä henkilöä tutkitusti hyödyttävä ratkaisu.

– Vaikka ihminen itse toivoisi eheytyshoitoja, ei niiden antaminen ole missään tapauksessa oikein tai eettistä sen takia, että ne eivät toimi ja ne vahingoittavat ihmistä. Terveydenhuollon ammattilaisella tai uskonnollisella ammattilaisella on ammattieettinen vastuu, eikä minkäänlaiseen ammattietiikkaan voi sisältyä, että annetaan hoitoa, joka ei toimi vaan päinvastoin vahingoittaa, Kärnä sanoo.

Suomen psykiatriyhdistys, American Psychological Association, American Medical Association, Royal College of Psychiatrists ja American Psychoanalytic Association ovat irtisanoutuneet eheytyshoidoista niiden haitallisuuden vuoksi.

Suosittelemme sinulle