Hyppää sisältöön

Yli tuhat ravintolaa on määrätty maksamaan koronatukia takaisin valtiolle – niistä ainakin sata päätyy ulosottoon, arvioi viranomainen

Ravintoloille ilman hakemuksia myönnetty kesän 2020 koronatuki oli automattimaksatuksen takia nopea, mutta johti osalla liian suuriin korvauksiin. Tukia on yhä palauttamatta noin 500 yrityksellä. Kassat ammottavat tyhjyyttään, sanoo edunvalvoja Mara.

Ravintolat saivat myydä vain take away -ruokaa huhti–toukokuussa 2020. Niille hyvitettiin 15 prosenttia rajoitusten vuoksi pudonneista tuloista. Myöhemmin ravintoloita on tuetty muilla koronatuilla. Arkistokuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yli 1100 ravintolaa ja baaria on määrätty maksamaan takaisin tukia, joita niille maksettiin hyvityksinä ravintoloiden sulkemisesta keväällä 2020.

Ylimääräinen tukiosuus pyydettiin palautettavaksi vuosi sitten kesällä, mutta palautuksia on yhä saamatta noin 500 yritykseltä.

Tuet maksanut Keha-keskus (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) arvioi, että 100–150 yritykseltä tukia on perittävä ulosotossa.

Keha-keskus maksoi tukea kevään 2020 ravintolasuluista noin 7800 ravitsemisalan yritykselle.

Niistä 1135 yritykselle tukea maksettiin enemmän kuin niiden olisi pitänyt saada.

Keha-keskuksen mukaan liikaa tukea maksettiin keskimäärin 15–25 prosenttia. Joissakin tapauksissa tukisumma ylittyi kuitenkin moninkertaisesti.

Ravintolat saivat kevään 2020 ravintolasulun ajalta myynnin putoamiseen perustuvaa tukea sekä työntekijämäärään perustuvaa uudelleentyöllistämisen tukea.

Automaattinen maksatus oli nopea mutta useille liian suuri

Ylittyneet tuet liittyvät yrityksille automaattisesti ilman hakemusta annettuun tukeen myynnin vähenemisestä.

Uudelleentyöllistämisen tuki ja osa myyntiperusteisesta tuesta myönnettiin ravintoloiden tekemiä hakemuksia vastaan, ja niissä tukisummat eivät ylittyneet.

Työ- ja elinkeinoministeriö määräsi Keha-keskuksen maksamaan valtaosan myynnin vähenemisestä annetusta tuesta yrityksille ennakkona kesäkuun alussa 2020. Tavoite oli saada tuki yrityksille mahdollisimman nopeasti.

Automaattisesti maksettu ennakko laskettiin yrityksen aiemmista myynneistä oletuksella, että niiden myynti putoaisi ravintolasulun aikana keskimäärin 75 prosenttia.

Ministeriön oletus myynnin vähenemisestä oli lopulta monille ravintoloille selvästi liian suuri.

Liian korkeat maksut ilmenivät, kun ravintoloille maksettiin tuen loppusumma tiedoilla siitä, paljonko kunkin yrityksen myynti oli todellisuudessa laskenut pakkosulun aikana.

– Jälkikäteen tarkasteltuna voidaan todeta, että yritykset selvisivät rajoitusajasta huomattavasti paremmin kuin pelättiin, toteaa Keha-keskuksen maksatusjohtaja Pauliina Smolander.

Odotettua paremmin ravintolasulusta selvisivät Smolanderin mukaan etenkin take away -painotteiset yritykset ja esimerkiksi hampurilasravintolaketjut.

Keha-keskus arvioi: 100–150 yritystä päätyy ulosottoon

Keha-keskuksen Smolander kertoo, että palautuspyynnön saanneista ravintoloista suunnilleen puolet maksoi ylimääräisen tuen takaisin pian kehotuksen jälkeen.

Noin 650 yritystä Keha-keskus otti kuulemis- ja perintämenettelyyn, kun palautusta ei kuulunut.

Tähän asti käytyjen kuulemisten ja perintöjen perusteella noin joka neljänneltä näistä yrityksistä tuen palautus on haettava ulosotossa. Osa taas laatii maksuohjelmia.

– Yhteensä kyse on reilusta sadasta, mutta alle 150 yrityksestä, Smolander arvioi tulevia ulosottoja.

Smolander arvelee, että monessa ulkomaalaisten pyörittämässä yrityksissä ei ole ymmärretty suomen- ja ruotsinkielisistä ohjeistuksista, että rahaa tulee palautettavaksi. Sittemmin yrityksiä on ohjeistettu myös englanniksi.

Mara: pienetkin ulosottovelat ovat vaikeita, koska monilla kassa ammottaa tyhjyyttään

Ravitsemusyritykset saivat myynnin vähenemiseen perustuvaa tukea automaattimaksatuksessa yhteensä noin 72 miljoonaa euroa. Siitä liikatukea oli noin kolme miljoonaa.

Suurin osa yrityksistä sai liikatukea 1 000–10 000 euroa. Yksittäinen suurin ylitys oli noin 200 000. Noin 100 yritystä sai liikatukea alle 100 euroa, joten sitä ei peritty takaisin.

Useimmilla kyse ei ole suurista summista, mutta ravintola- ja matkailualan edunvalvoja Maran mukaan monilla ravintolayrityksillä rahat ovat tyystin loppu

– Laskuja on paljon maksamatta, siellä on vuokria ja muuta maksamatta. Siinä mielessä kaikki maksut ovat tällä hetkellä vaikeita, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Keha-keskuksen Smolander sanoo pitävänsä valitettavana, että monien yritysten tukisumma ylittyi ja tuli palautettavaksi.

Hän huomauttaa, että valtaosa ravintoloista sai kuitenkin tukea oikeassa suhteessa – ja ennen kaikkea nopeasti, jotta yritykset pystyivät esimerkiksi maksamaan palkat ajallaan.

– Tilannehan oli katastorfaalinen, ravintoloille tehtiin täyssulku ja silloin piti pitää huolta siitä, että ravintolat saavat tukea. Paine rahan liikkeelle saamiseksi oli suuri, Smolander toteaa.

Nopeudesta automaattimaksatusta kiittelee niin ikään Mara.

– Idea oli ehdottomasti hyvä, Maran Lappi sanoo.

Automaattimaksatuksen nopeutta pidetään onnistumisena myös työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa ulkoisessa selvityksessä kesän 2020 ravintolatuista (siirryt toiseen palveluun). Hakemusperusteista tukea yritykset joutuivat raportin mukaan odottamaan melko pitkään.

Hallinto-oikeus katsoo, että tukia on rajoitettu perusteettomasti

Mara kritisoi Keha-keskusta siitä, että sulkemishyvitykseen ei ole sisällytetty ravintoloiden pääsylipputuloja. Esimerkiksi yökerhoilla niiden osuus myynnistä voi Maran mukaan olla kymmeniä prosentteja.

Muutamat yritykset ovat valittaneet pääsylipputulojen sivuuttamisesta hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen hallinto-oikeudet ovat ratkaisuissaan velvoittaneet Keha-keskusta maksamaan valituksen tehneille ravintoloille hyvitystä myös pääsylipputulojen vähenemisestä. Muissa hallinto-oikeuksissa valitukset ovat vielä ratkaisematta.

Keha-keskus on myöntänyt tukea pääasiassa vain 24 ja 14 prosentin arvonlisäveron (alv) mukaisesta myynnistä eli alkoholi- ja ruokamyynnistä. Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen hallinto-oikeudet katsoivat valituksen tehneiden ravintoloiden tapauksissa, että myös 10 prosentin alv-kantaan kuuluva pääsylippumyynti on huomioitava hyvityksenalaisessa myynnissä.

Maran Timo Lappi sanoo odottavansa, että Keha-keskus maksaisi huomioimatta jääneet tulovähennykset nyt muillekin kuin hallinto-oikeuksiin valittaneille yrityksille. Laki ei Maran mukaan poissulje pääsylipputuloja tai esimerkiksi kokonaan alv:sta vapautettuja opiskelijaravintoloita.

– Kun tällainen näin selvä laintulkintavirhe on Kehassa tapahtunut, niin kyllä heidän pitäisi se oma-aloitteisesti oikaista ravintoloille.

Keha-keskus toteaa, että hallinto-oikeudessa olevat tapaukset koskevat vain niistä valittaneita yrityksiä. Niistä ei Keha-keskuksen mukaan voi tehdä "yleistyksiä koko toimialan tai hakemuskäsittelyn osalta".

– Maran ehdotus hyvittämisestä on edunvalvontaa, se ei huomioi, että [tuki]hakemukset on käsitelty yksilöllisesti ja myös tapaukset ovat yksilöllisiä, ja päätökset ovat saaneet lainvoiman, maksatuspäällikkö Smolander sanoo.

Laajempi linjaus tukien hyvittämisestä muille kuin hallinto-oikeuteen valittaneille pitäisi Keha-keskuksen mukaan tehdä työ- ja elinkeinoministeriössä. Edellytyksenä olisi Keha-keskuksen mukaan myös lisärahoitus ravitsemisalan tukeen.

Lue lisää:

Ravintolarajoitukset tiukkenevat suuressa osassa maata – Leviämisvaiheen alueilla anniskelu loppuu klo 22

Lounasruokaloiden tulevaisuus on epävarma – Henkilöstöjohtaja: "Ruokailijoiden määrä tulee lisääntyvän hybridityön kautta noin puolittumaan"

Millä perusteella ja kuinka paljon ravintola voi saada koronahyvitystä? 10 kysymystä ja vastausta tuesta, jota hallitus esittää ravintola-alalle

Suosittelemme sinulle