Hyppää sisältöön

Mökkiläisiä pyydetään apuun, jotta vieraspetolajien kannat pysyisivät kurissa – Kaakkois-Suomessa jaetaan heti yli 50 pyyntivälinettä

Metsästäjäliitto aloittaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella noin kaksivuotisen Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeen. Sen tarkoituksena on aktivoida mökkiläisiä pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä.

Supikoira pyydetään loukkuun elävänä. Jos mökkiläinen tahtoo auttaa lajin kannan säätelyssä, hän saa apua ja opastusta paikalliselta pyyntiavustajalta. Kuva: Jarkko Heikkinen/Yle

Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Nyt apuun pyydetään mökkiläisiä, joiden toivotaan osallistuvan vieraspetojen pyyntiin.

Metsästäjäliitto aloittaa noin kaksivuotisen Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hankkeen, jonka tarkoituksena on saada mökkiläiset ymmärtämään vieraspetojen vaikutus esimerkiksi kotimaisen linnuston elinvoimaisuuteen.

Liitto toivoo, että apua lajien pyydystämiseen tulisi mökkiläisiltä, jotka voisivat huolehtia oman mökkialueensa vieraspetokannasta.

Kaakossa aloitetaan kahdella mökkipaikkakunnalla

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin mukaan Kaakkois-Suomessa hanke käynnistetään ensin Parikkalan Uukuniemellä ja Kouvolan Jaalassa. Molemmissa on paljon mökkiasutusta.

Mökkiläisille jaetaan pyyntivälineitä ja annetaan opastusta niiden oikeaoppiseen käyttöön. Mökkiläiset saavat tukea eläinten pyyntiin oman alueensa pyyntiavustajalta.

Erityisesti minkin pyyntivälineissä panostetaan heti tappaviin rautoihin, joita ei tarvitse käydä tarkistamassa joka päivä. Supikoirapyydykset pyydystävät pedon elävänä.

Jaalan Metsästysseuran majalla jaetaan jo maanantaina 30. elokuuta yli 50 pyyntivälinettä.

Metsästäjäntutkintoa ei tarvita

Vuonna 2019 metsästyslainsäädäntöä muutettiin vieraslajilain ja -asetuksen kohdalla niin, että minkkejä ja supikoiria voi pyytää ilman suoritettua metsästäjätutkintoa ja maksettua riistanhoitomaksua.

Pyyntiin tarvitaan edelleen maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa. On myös varmistettava, että eläimet pyydetään oikein niin, että eläin kärsii mahdollisimman vähän.

Suomen Metsästäjäliitto valmistelee parhaillaan sähköistä ja painettua koulutus- ja neuvonta-aineistoa hanketta varten.

Mökkiläisiä kannustetaan osallistumaan haitallisten lajien pyyntiin, mutta myös ylimääräiset silmäparit ovat suuri apu. Metsästysseuroilta voi pyytää apua eritoten supikoiran pyynnissä, joka pyydetään elävänä. Eläintä ei tarvitse tappaa itse.

Suosittelemme sinulle