Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Poliisi selvitti: Koulu ja lastensuojelu toimivat lain mukaan ennen 16-vuotiaan surmaa Koskelassa, lastensuojelulaitoksen olosuhteet jännitteiset

Helsingin poliisi ei aloita esitutkintaa viranomaisten toiminnasta ennen 16-vuotiaan pojan surmaa Helsingin Koskelassa viime joulukuussa.

Koskelan surmapaikka 3. kesäkuuta 2021.
Koskelan surman rikospaikalle tuodut muistokynttilät kuvattu 3. kesäkuuta 2021. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle
Katri Kirsi
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin poliisi ei epäile viranomaisia mistään rikoksista ennen 16-vuotiaan pojan surmaa Helsingin Koskelassa. Kolmea vuonna 2004 syntynyttä poikaa syytetään ikätoverinsa murhasta 4. joulukuuta 2020.

Surmattu nuori oli ennen surmailtaa joutunut pitkään jatkuneen kiusaamisen ja useiden eri kertoina tapahtuneiden pahoinpitelyjen uhriksi. Hän asui kotinsa ulkopuolelle sijoitettuna.

Poliisi on selvittänyt uhrin koulun ja lastensuojelun toimenpiteitä sekä niiden riittävyyttä liittyen rikoksen uhriin kohdistuneeseen kiusaamiseen ja pahoinpitelyihin.

Esiselvityksessä selvitettiin sitä, oliko uhrin asiaan jollain tavalla liittyneitä perusopetustoimen ja lastensuojelun viranhaltijoita syytä epäillä jostakin rikoksesta. Asian laadun ja asiaan liittyvien henkilöiden palvelussuhteiden johdosta asiaa arvioitiin ensisijaisesti virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöstä käsin.

Helsingin poliisilaitos hankki runsaasti tietoja asian selvittämiseksi

– Esiselvitysaineisto koostuu pääasiassa virallisasiakirjaselvityksestä ja lausunnoista. Esiselvityksessä hankittiin lausunto yhteensä 44:ltä henkilöltä, kertoo rikoskomisario Markku Silén poliisin tiedotteessa.

Koulu puuttunut kiusaamiseen asianmukaisesti

Uhria pahoinpideltiin Koskelan sairaalan alueella viime syksynä kolmena perjantai-iltana ennen surmailtaa. Uhri oli salannut pahoinpitelyt aikuisilta ja selittänyt vammat muilla syillä.

Poliisin selvityksen mukaan uhrin koulu on puuttunut kaikkiin sen tietoon tulleisiin kiusaamistekoihin asianmukaisesti.

Selvityksen mukaan koulu ei ole vastoin perusopetuslakia jättänyt huolehtimatta oppimisympäristön turvallisuudesta tai suhtautunut piittaamattomasti velvollisuuteensa ylläpitää ja valvoa koulurauhaa.

Näin ollen poliisin selvityksessä ei tullut esiin konkreettisia perusteita koulua tai sen henkilökuntaa koskevan virkarikosepäilyn tueksi.

Selvitysaineistosta tuli esiin opettajien havaintoja erinnäisistä kiusaamistapahtumista, joihin oli puututtu. Osasta teoista oli jo paljon aikaa. Kiusaajina oli ollut muita henkilöitä kuin murhasta syytetyt pojat.

– Niihin tekoihin, joista koulu tuli tietoiseksi puututtiin. Aina jää pieni epävarmuus siitä, eikö laajakaan esiselvitys tavoita joitain todellisuuden osia. Itselleni jäi selvä käsitys siitä, että jos uhria on kiusattu pitkäkestoisesti ja vakavalla tavalla, niin koulun henkilökunta ei ainakaan ole tällaisesta ollut tietoinen, Silén kertoo.

Lastensuojelu on täyttänyt lain vaatimukset

Lastensuojelun ja sosiaalityöntekijöiden menettelyn osalta saatu selvitys antaa jossain määrin jännitteisen kuvan viikonlopun tapahtumista ja olosuhteista lastensuojelulaitoksessa.

Silénin mukaan osa lastensuojelulaitoksen henkilökunnasta on pitänyt kyseisen viikonlopun henkilöstöresurssia keskimääräistä vähäisempänä ja kokemattomampana. Laitoksesta ei kuitenkaan oltu yhteydessä varallaolijaan.

Kyseisellä lastensuojeluyksiköllä ei ollut käytössä autoa, mikä saattoi vaikuttaa uhrin etsimiseen lähiympäristöstä. Poikaa oli tavoiteltu lähinnä soittamalla ja lähettämällä viestejä hänen matkapuhelimeensa sekä olemalla yhteydessä hänen omaisiinsa ja läheisiinsä.

– Lastensuojelua velvoittavaa sääntelyä ja ohjeistusta leimaa näiden olosuhteiden valossa tietynlainen tulkinnanvaraisuus. Yksittäisen lastensuojelulaitoksen kannalta viikonloppuna käytössä olevilla resursseilla ja varalla olijoiden määrällä voi olla suuri vaikutus siihen, millaisiin toimenpiteisiin on tosiasiassa tarkoituksenmukaista ryhtyä, Silén toteaa.

Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt, että lastensuojelun työntekijät olisivat laiminlyöneet virkatoiminnassa säädöksiin ja määräyksiin perustuvat virkavelvollisuutensa.

– Itselläni on käsitys, että nuoren sijoitetun lapsen palaamatta jääminen sijoitusyksikköön on suhteellisen tavallista. Luojan kiitos nämä nuoret palavaat yleensä hyvissä voimin takaisin. Se on sitten resursointikysymys, mitkä julkishallinnon resurssit halutaan kasvattaa sellaisiksi, että turvaverkkoa reilusti tihennetään ja laajennetaan.

Selvityksen mukaan lastensuojelulaitos ja lastensuojelu on täyttänyt yleisesti lastensuojelulaissa toiminnalle asetetut vaatimukset riittävällä tarkkuudella. Näin ollen asiassa ei ole ilmennyt perusteita epäillä lastensuojelua tai lastensuojelulaitosta virkarikoksesta.

– Esiselvityksen keskeinen johtopäätös on se, että peruskoulun opettajia, rehtoreita, lastensuojelutyöntekijöitä, muita viranhaltijoita tai ketään muutakaan ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta, tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta eikä mistään muustakaan rikoksesta, rikoskomisario Markku Silén päättää.

Uhri oli alisteisessa asemassa syytettyihin nähden

Murhasta syytettyjä poikia syytetään myös pahoinpitelyistä, joihin kolmikko osallistui eri iltoina eri tavoin. Syyttäjien ja poliisin esitutkinnan mukaan uhri oli alisteisessa asemassa häntä pahoinpidelleisiin poikiin nähden. Uhri oli tuntenut kaksi syytettyä lapsuudesta saakka.

Uhriin kohdistettua väkivaltaa on kuvailtu nöyryyttäväksi ja sadistiseksi. Väkivalta muuttui viikko viikolta rajummaksi. Syytetyt kuvasivat pahoinpitelyistä myös videoita.

Helsingin poliisi alkoi selvittää lastensuojelun ja koulun toimintaa tammikuun lopussa, kun tapaus siirtyi syyteharkintaan.

Poliisi kertoi jo rikoksen esitutkinnan alkuvaiheessa uhrin huoltajien suostumuksella, että poika oli lastensuojelun asiakas ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.

Syytetyt todettiin mielentilatutkimuksessa syyntakeisiksi. He kiistävät syytteet murhasta.

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion henkirikoksesta ensi perjantaina 3. syyskuuta.

Lisää aiheesta:

Koskelan surmasta syytetyt olivat syyntakeisia, syytetyt toivovat laajan julkisuuden alentavan tuomiota – vankilaan lähetetty uhkaavia kirjeitä

Poliisi on aloittanut esiselvityksen Koskelan henkirikoksen taustoihin liittyen – selvityksen alla on lastensuojelun ja koulun toiminta

Ylen tiedot: Viranomaiset pettivät Koskelan surman uhrin – lastenkoti ei etsinyt poikaa vaikka vanhemmat pyysivät, koulusta paljastui puutteita

Koskelan henkirikoksen uhri oli lastensuojelun asiakas ja se toi esiin alan kipupisteet – asiantuntija: Hatkassa olevia nuoria ei välttämättä etsi kukaan

Suosittelemme