Hyppää sisältöön

Vartioimattomia tasoristeyksiä vielä Itä-Suomessa yli 40, lähivuosina moni niistä korvataan muulla tieyhteydellä

Vartioimattomissa tasoristeyksissä tapahtuu joka vuosi kuolonkolareita, kun auto törmää junan kanssa. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon tasoristeykset ovat mukana Väyläviraston hankkeessa, jossa vähennetään lähivuosina satoja tasoristeyksiä.

Väylävirastolla on käynnissä tasoristeysten poisto- ja parantamishanke. Yleisin keino turvallisuuden parantamiseksi on poistaa vartioimaton tasoristeys, harvemmin niihin hankitaan kalliita turvalaitteita. Kuva: Marja-Liisa Kämppi / Yle
Marja-Liisa Kämppi

Vartioimattomia tasoristeyksiä on yhä kymmeniä Itä-Suomen rautatieverkolla. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on kummassakin jäljellä vielä noin 20 vartioimatonta tasoristeystä.

Ilman turvalaitteita olevissa tasoristeyksissä on Pohjois-Karjalassa tapahtunut yhteensä viisi onnettomuutta 2000-luvulla. Pohjois-Savossa junan ja auton törmäyksiä on samana aikana sattunut kerran.

Väylävirastossa on käynnissä tasoristeysten poisto- ja parantamishanke, joka alkoi vuonna 2018. Sen oli määrä kestää neljä vuotta, mutta aikaa ollaan pidentämässä viiteen vuoteen.

Hankkeen aikana yleisin turvallisuutta kohentava keino on, että vartioimaton tasoristeys aiotaan sulkea ja korvata toisella tieyhteydellä. Itä-Suomessa näin tapahtuu muun muassa monissa risteyksissä Viinijärven länsipuolella, Enossa, Juankoskella ja Kiuruveden länsipuolella.

Esimerkiksi Siilinjärvellä useita vartioimattomia tasoristeyksiä on jo poistettu ja uusia paikkoja on työn alla. Vastaavia hankkeita on kesken myös Iisalmen länsipuolella.

Turvalaitteita vain muutamiin tasoristeyksiin

Jonkun verran vanhoja tasoristeyksiä varustetaan turvalaittein. Näin tapahtuu Pohjois-Karjalassa Enon voimalaitoksella ja Liperin Leppilammella.

Pohjois-Savossa turvalaitteet tulevat Väyläviraston suunnitelmien mukaan Juankosken Jynkänlahden, Iisalmen Joutsenjoen sekä Kiuruveden Hallapesän ja Kylmälän tasoristeyksiin.

Lisäksi osassa tasaristeyksiä parannetaan näkyvyyttä tienkäyttäjille raivaamalla puustoa sekä korjaamalla radalle tuloa. Näin tehdään muun muassa Kiteen Koivikolla ja Ketunpesäntiellä Joensuussa.

Väylävirasto on viime vuosina saanut tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen 10-15 miljoonaa euroa vuosittain. Määrärahalla on poistettu käytöstä noin 30 tasoristeystä joka vuosi ja yhtä moneen on asennettu turvalaitteisto. Lisäksi näkyvyyttä radalle on kohennettu vuotuisesti kymmenissä risteyksissä.

Vuonna 2022 rahaa on käytettävissä enemmän, mikä mahdollistaa yli sadan tasoristeyksen korvaamisen toisella tieyhteydellä.

Ydinrataverkolla ei vartioimattomia risteyksiä enää ole. Nk. kattavalla verkolla - johon Savon ja Karjalan radat kuuluvat - niitä on vielä noin 700.

Pääosa noin 2 000 vartioimattomasta tasoristeyksestä sijaitsee kuitenkin vähemmän liikennöidyllä rataverkolla, joka Väyläviraston luokituksessa on nimetty "muu verkko".

Suosittelemme sinulle