Njuike sisdoaluide
Artihkal lea 2 jagi boaris.

Guhká vurdojuvvon ođđa prentehus Sammallahti sámi-suoma-sátnegirjjis lea viimmat fidnemis – dál "buohkaide galggašii leat girji"

Ođđa prentehusa leat šaddan vuordit badjel 20 jagi. Sátnegirjji viiddiduvvon prentehusas leat lagabui 53 000 ohcansáni.

Pekka Sammallahti sátnegirji
Ođđa sámi-suoma-sátnegirji deaddá badjel beannot kilo. Govva: Kirsti Länsman / Yle
Anni-Saara Paltto

Dán vahkkus de ollašuvai máŋgga giellaberošteaddji niehku, go emeritusprofessor Pekka Sammallahti sámi-suoma-sátnegirjjis viimmat almmustuvai ođđa prentehus.

Ovddit prentehus sámi-suoma-sátnegirjjis nogai juo badjel 20 jagi áigi ja dan maŋŋá dat ii leat leamaš šat fidnemis.

Duodji Shop Anáris lea jođihan ođđa sátnegirjji dego varas láibbi. Vuovdi Marjinga Sara muitala, ahte beaivvis leat vuovdán jo máŋga logi sátnegirjji.

– Gal lea leamašan stuorra beroštupmi dan ektui, ahte mii leat dál beaivvi vuovdán ja gal oba máŋgasat leat fitnan juo oastime. Mii leat bidjan maiddái neahttagávpái dan, de olbmot leat doppe maiddái diŋgon, geat eai beasa dáppe gávppis fitnat oastime dan, muitala Sara.

Sara árvala, ahte sii nohkkojit oalle jođánit ja gártet vuoddját Norgga beallái viežžat girjjiid lasi prentenlágádusas.

– Olbmot leat dan vuordán nu guhká. Ja dat lea dakkár man juohkehaš gal háliida, dadjá Sara.

Marjinga Sara
Duodji Shop vuovdi Marjinga Sara árvala, sátnegirjjit guorranit oalle jođánit gávppi hilduin. Govva: Kirsti Länsman / Yle
Sammallahti ránes sátnegirjjis ođđa prentehus: Marjinga Sara
Duodjishop Anáris lea jođihan ođđa sátnegirjji bures. Vuovdi Marjinga Sara muitala, ahte beaivvis leat vuovdán jo máŋga logi sátnegirjji. Govva: Kirsti Länsman / Yle

“Jus nohkko, de árvvoštallat deaddilit lasi”

Sátnegirjji ođđa viiddiduvvon prentehusas leat lagabui 53 000 ohcansáni, mii lea 20 000 sáni eanet go nu gohčoduvvon boares ránes sátnegirjjis.

Prentenlágádus Davvi Girjjis leat movttegat, go ođđa sátnegirji lea viimmat almmustuvvan. Lágádusa oahpponeavvodoaimmaheaddji Seija Guttorm muitala, ahte olbmot eai gal dárbbaš ballat, ahte eai fidnešii sátnegirjji.

– Mii leat deaddilahttán dan mađe, ahte buohkaide galggašii leat girji ja dan meari maid mii jurddašit, ahte márkan dárbbaša. Jusmat nohkko, dehan mii árvvoštallat deaddilit lasi daid, dadjá Guttorm.

Guttorm jáhkká, ahte sáme-suoma-sátnegirji boahtá vuovdit bures.

– Jusmat geahččá nie guhkkit áiggi, de sáhttá lohkat ahte Davvi Girji lea vuovdán olu dieid dáro-sámi-sátnegirjjiid ja sámi-dáro-sátnegirjjiid. Dat gal leat máŋgii deaddiluvvon ođđasit ja dat sátnegirjjit leat mis álot vuorkkás gal. Sátnegirjjit johtet, dieidda lea álot dárbu, dadjá Guttorm.

Guhká vurdojuvvon ođđa prentehus Sammallahti sámi-suoma-sátnegirjjis lea viimmat fidnemis – dál "buohkaide galggašii leat girji"
Prentenlágádus Davvi Girjji oahpponeavvodoaimmaheaddji Seija Guttorm muitala, ahte olbmot eai gal dárbbaš ballat, ahte eai fidnešii sátnegirjji. Govva: Anni-Saara Paltto / Yle

Yle Ođđasiid Sámis ja Beaivvi ságaid sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Čábbámus juovlalávlagiid leat lávlon miehtá Suoma juo 11 jagi. Gávpogiid sámiide lávlundilálašvuođat leat šaddan oktan juovlaárbevierrun.

Saamenpuku pitää lähes poikkeuksetta teettää ja tehdä tilaajalle mittojen mukaan. Koruineen, nappeineen ja kenkineen asun hinta voi olla tuhansia euroja.

Pellon kunnanhallitus on nimennyt työryhmän edistämään hanketta. Miekojärven alue on luontoarvoiltaan monipuolinen.