Hyppää sisältöön

Budjettiriihi valmistui – näin muutokset näkyvät kukkarossasi vuonna 2022: Opiskelijoiden tuloraja nousee, biokaasu kallistuu tankilla

Palkansaajien ansiotulovero laskee ensi vuonna jo aikaisemmin tehtyjen veropäätösten seurauksena. Budjettipäätöksillä kannustetaan omakotitaloasujia vaihtamaan öljylämmityksestä maalämpöön ja kiristetään etenkin pikkusikarien verotusta.

Opiskelijoiden tuloraja nousee ensi vuonna suurin piirtein sadalla eurolla kuussa, jos opiskelija nostaa tuen joka kuulta. Tulorajan korotus on tilapäinen ja voimassa 2022. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Tulikukka de Fresnes,
Elli Piirainen

Valtion budjetti (siirryt toiseen palveluun) tarkoittaa arviota valtion ensi vuoden menoista ja tuloista.

Valtion tulot koostuvat pääasiassa erilaisista veroista, velasta sekä esimerkiksi rahapeleista tulevista tuotoista. Menot ovat yhteiskunnan palveluiden, kuten terveydenhoidon, sosiaalipalvelujen tai opetuksen kustannuksia.

Jo aikaisemmin tehtyjen veropäätösten takia palkansaajien ansiotuloverotus laskee ensi vuonna.

Alla on koottu lyhyt lista siitä, miten tänään julkistetut budjettipäätökset voivat näkyä sinun arjessasi.

Budjetin päätöksillä pyritään myös ohjaamaan ihmisten toimintaa. Esimerkiksi, mitä korkeampi työllisyys, sitä enemmän verotuloja kertyy. Tai mitä enemmän tuetaan sähköautoilua, sitä enemmän toivotaan liikenteen päästöjen vähenevän.

1. Opiskelijat saavat ensi vuonna tienata noin viidenneksen enemmän

Tarkka kirjaus korotuksen määrästä ei ole valmis. Alustavasti hallitus on kaavaillut, että opiskelija saisi ansaita ensi vuonna noin 20 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna.

Tulorajan nosto on tilapäinen ja koskee vuotta 2022.

Tällä hetkellä Kelan tuloraja on 8 352 euroa vuodessa, jos opiskelija nostaa täydet 12 kuukautta opintotukea.

Viidenneksen lisäys tarkoittaisi, että ensi vuonna opiskelija voi ansaita yhteensä hiukan yli 10 000 euroa menettämättä opintotukea.

Samalla periaatteella, kun tuloja saa nyt olla yhtä tukikuukautta kohti 696 euroa, ensi vuonna tuloraja nousisi noin 835 euroon.

Muutoksen syynä on se, että talous kasvaa kovaa vauhtia, ja yrityksissä on työvoimasta monella alalla suorastaan pulaa.

Myös opiskelijoista toivotaan työmarkkinoille tekijöitä. Opintotuen tulorajan korotuksen takia on mahdollista tehdä enemmän lisätöitä ilman, että opintotuki pienenee.

Kympin hintaisen tupakka-askin hinta nousee keskimäärin 60 senttiä seuraavina vuosina, mutta pikkusikarit kallistuvat suhteessa enemmän. Kuva: Nella Nuora / Yle

2. Tupakanpoltto kallistuu, etenkin pikkusikarien poltto

Tupakkavero nousee 117 miljoonalla eurolla seuraavien kahden vuoden aikana.

Se tarkoittaa, että kahden vuoden aikana savukeaskin hinta nousee noin kuusi prosenttia. Kymmenen euron askin hinta nousee 10,6 euroon.

Veronkorotuksia painotetaan niin, että tietyt tupakkatarvikkeet, kuten pikkusikarit ja sätkäpaperit kallistuvat suhteessa enemmän kuin muut tupakat.

3. Sähköauton ostoon saa lisää tukea, autojen biokaasu kallistuu

Sähköautojen 2,7 prosentin autovero poistuu. Esimerkiksi 50 000 euron sähköautossa säästö olisi 1350 euroa. Verovapaus koskee 1. lokakuuta jälkeen rekisteröitäviä autoja.

Lisäksi sähköautojen hankintatukea jatketaan, mikä tarkoittaa 1000–2000 euron hyötyä sähköauton ostajalle. Sähköauton käyttäminen sen sijaan kiristyy, koska vuosittain maksettava sähköautojen ajoneuvovero nousee.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen, kuten vähäpäästöisten hybridien ja kaasulla kulkevien työsuhdeautojen verotusarvo laskee 85 eurolla. Siitä kertyy joidenkin kymmenien eurojen säästö.

Sen sijaan biokaasuautolla ajaminen kallistuu. Ajoneuvoveroa tai autoveroa ei biokaasuautoille ole tulossa, mutta hinta näkyy tankilla, koska liikennebiokaasun verotus kiristyy.

Taustalla on 2022 voimaan tuleva biokaasun jakeluvelvoite.

4. Jos luovut öljylämmityksestä, saat verohelpotuksia

Omakotitalon tai muun pientalon öljylämmittäjä saa korotetun kotitalousvähennyksen remonttikuluihin, jos hän vaihtaa kodin lämmitysjärjestelmän uusiutuviin energioihin perustuvaksi.

Lämmitykseen käytetään uusiutuvista energiamuodoista etenkin maalämpöä.

Kotitalousvähennystä saa maksimissaan 3 500 euroa, ja remonttimenojen korvausprosentti nousee 60:een. Muutos on voimassa ensi vuodesta alkaen vuoteen 2027 asti.

5. Hoivatyön teettämisen tuki nousee

Myös hoivatyöstä ja hoitotyöstä sekä kotitaloustyöstä maksettujen korvausten tueksi saa kahden vuoden kokeilun ajan korotetun kotitalousvähennyksen.

Hoito- ja hoivatyön korvauksen enimmäissumma on 3500 euroa. Vähennyksen korvausprosentti nousee 40:stä 60:een. Muutos tulee voimaan 2022.

6. Yli 60-vuotiaiden ansiotuloverotus laskee, mutta tapa ja aikataulu auki

Hallitus on jo aikaisemmin sopinut, että yli 60-vuotiaiden palkkaveroa huojennetaan korottamalla palkasta tehtävää työtulovähennystä. Se tulisi voimaan vuoden 2023 alussa.

Nyt huojennukseen esitetään lisäksi porrastusta niin, että se kasvaisi sitä mukaa kun työvuosia tulee lisää.

Porrastuksen tarkka toteutustapa on vielä auki, koska sen sitominen veronmaksajan ikään on hankalaa.

Suosittelemme sinulle