Hyppää sisältöön

Vihreät ajaa ensimmäisenä eduskuntapuolueena kannabiksen laillistamista – tutkimusprofessori: "Suomen väestö ei ole siihen vielä valmis"

THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen suhtautuu kannabiksen laillistamiseen varauksella. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää vihreiden hyväksymää kannabisaloitetta tervetulleena keskustelunavauksena.

Kannabisviljelmiä Kanadan Markhamissa
Usea maa on tehnyt muutoksia kannabista koskevaan politiikkaansa. Kuvassa kannabisviljelmä Kanadan Markhamissa. Kanada laillisti kannabiksen käytön vuonna 2018. Kuva: Warren Toda / EPA
Elli-Alina Hiilamo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen pitää vihreiden puoluekokouksen hyväksymää kannabisaloitetta merkittävänä, mutta ei kovin yllättävänä.

– Maailmalla käydään yhä enemmän keskustelua kannabiksesta, ja useissa maissa politiikkaa on muutettu radikaalisti. Nämä heijastuvat myös Suomeen, huumeiden käyttöä ja huumepolitiikkaa tutkiva Hakkarainen sanoo.

Vihreät on ensimmäinen eduskuntapuolue Suomessa, joka ajaa kannabiksen lailllistamista. Vihreiden puoluekokous hyväksyi puoluekokousaloitteen sunnuntaina niukalla kahden äänen erolla 183–181.

Hakkaraisen mukaan noin viidennes suomalaisista katsoo, että kannabista pitäisi olla laillisesti saatavilla. Nuorten aikuisten keskuudessa laillistaminen saa eniten kannatusta: 25–34-vuotiaista 34 prosenttia on sitä mieltä, että kannabista pitäisi voida hankkia laillisesti mihin tahansa tarkoitukseen. Tiedot ilmenevät vuoden 2018 väestökyselystä.

Asenteet kannabista kohtaan ovat vuosien saatossa muuttuneet sallivammiksi, sanoo Hakkarainen.

Myös kannabista kokeilleiden osuus on THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kasvanut nopeasti sukupolvi sukupolvelta. 1950-luvulla syntyneistä 8 prosenttia ilmoitti kokeilleensa kannabista, kun 1980-luvulla syntyneiden keskuudessa vastaava osuus oli 42 prosenttia.

Tutkimusprofessori suhtautuu varauksella laillistamiseen

Hakkarainen suhtautuu kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin laillistamiseen varauksella.

– Nähdäkseni Suomen väestö ei ole siihen vielä valmis. Sille ei ole laajempaa kannatusta. Meillä on pitkään, yli 50 vuotta ollut [huumeiden käytön] totaalikielto, ja kun sitä muutetaan, emme tarkkaan tiedä, mitä siitä seuraa.

Pekka Hakkarainen THL Tutkimusprofessori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kannattaa kannabiksen rangaistavuuden poistamista, mutta laillistamiseen hän suhtautuu varauksella. Kuva: Seppo Ahava / Yle

Esimerkiksi Kanada, Uruguay ja useat Yhdysvaltain osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen käytön. Hakkaraisen mukaan Suomen kannattaa tarkasti seurata, millaista tietoa näistä maista saadaan.

Vielä on liian varhaista tehdä selviä johtopäätöksiä, sillä kestää aikansa, että ihmisten käyttäytyminen vakiintuu, Hakkarainen sanoo. Joitain kehityskulkuja on kuitenkin jo nähtävillä.

– Vankilat ovat tyhjentyneet huomattavasti. Sairaaloissa on ollut enemmän hoitotarpeita, mutta nuorten käyttö ei näytä lisääntyneen, vaan muutokset vaikuttavat koskevan aikuista väestöä.

Rikosoikeuden professori pitää aloitetta tervetulleena

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mielestä on hyvä, että suomalaisessa politiikassa mietitään kantoja huumeiden käyttöön liittyviin kysymyksiin. Siksi hän pitää vihreiden kannabisaloitetta tervetulleena ja mielenkiintoisena.

– Meillä on ollut viitisenkymmentä vuotta hyvin vahvasti rangaistavuutta puoltava näkemys eli se, että kaikesta huumeiden käytöstä ja hallussapidosta rangaistaan.

– Pidän sitä hienona, että poliittisissa piireissä on valmiutta arvioida tämän tyyppisiä asioita uudestaan.

Kimmo Nuotio
Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio katsoo, että kannabiksen laillistamista isompi kysymys on se, tuleeko ylipäänsä huumeiden käyttäjiä rangaista. Kuva: Kari Likonen

Kannabiksen käytön sallimisesta tai tarkemmin ottaen sen rangaistavuuden poistamisesta on käyty Suomessa viime vuosina keskustelua. Yhtenä syynä tähän on rangaistavuuden poistoa vaativa kansalaisaloite, joka luovutettiin viime marraskuussa eduskunnalle.

Muiden muassa rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitoksesta on antanut kansalaisaloitteesta lausunnon (siirryt toiseen palveluun). Siinä Kinnunen kirjoitti, että kasvin viljelyn ja sen käytön vaikutukset muihin ihmisiin ja heidän asuinympäristöönsä ovat "erittäin kielteisiä".

Aloite ei ole sittemmin edennyt, ja nähtäväksi jää, millä tavoin hallituspuolue vihreät tulee kannabiksen laillistamista jatkossa ajamaan. Hallitusohjelmassa ei ole mainintaa kannabiksesta.

Vihreiden aloite menee kansalaisaloitetta pidemmälle. Sen mukaan rangaistavuuden poisto ei riitä. Vihreiden aloitteessa vaaditaan, että kannabikselle toimeenpannaan kattava, nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely. Kannabiksen myynnistä voisi myös saada verotuloja.

Rangaistavuuden poisto saa kannatusta

THL:n Hakkarainen – kuten monet muutkin tutkijat – kannattaa kannabiksen rangaistavuuden poistamista.

Hakkarainen kirjoitti blogitekstissään yhdessä THL:n ohjelmajohtaja Tuukka Tammen kanssa jo vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun), että kannabiksen ja muiden huumausaineiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, ettei huumeiden käyttämisestä saisi rangaistusta. Vihreät on jo aiemmin tukenut huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista.

– Nykyisin hyvin satunnaisestakin kannabiksen käytöstä voi jäädä kiinni ja joutua poliisin tai oikeuslaitoksen kontrolloinnin kohteeksi. Sillä on huomattavia vaikutuksia nuorten ihmisten elämään. Jos rangaistavuudesta luovuttaisiin, asia voitaisiin ottaa helpommin esiin esimerkiksi koulu- tai työterveydenhuollossa. Nykypolitiikka ajaa ihmiset piilottelemaan käyttöään viimeiseen asti, Hakkarainen sanoo.

Myös rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio kannattaa sitä, että kannabiksen ja muiden huumeiden käyttäjien rankaisemista arvioitaisiin uudelleen. Hän pitää tältä osin vihreiden kannabisaloitetta kapeakatseisena.

– Tällä hetkellä suuri kysymyksemme on suonensisäisten huumeiden käyttäjien rankaiseminen. Yliannostuskuolemat ovat huomattavia, ja Suomi on jälkijunassa siinä, ettei meillä ole lainsäädäntöä esimerkiksi käyttöhuoneita varten. Kannabiksen laillistamista isompi kysymys on, onko meillä ylimalkaan perusteita rangaista huumeiden käyttäjiä.

Voit keskustella aiheesta 14.9. kello 23:een saakka.

Lue lisää

Kaikki kolme vihreiden varapuheenjohtajaa haluavat myös sisäministeriksi – Suomela ja Harjanne kannattavat kannabiksen laillistamista

Vihreät kumoaisi kannabiksen "kieltolain" – Puoluekokous vaatii käyttöä, hallussapitoa ja myyntiä lailliseksi

Suosittelemme sinulle