Hyppää sisältöön

Vähenisivätkö kannabiksen haitat, ja vapautuisiko poliisin resursseja? Näin asiantuntijat vastaavat kahdeksaan väitteeseen laillistamisen hyödyistä

Keskustelu kannabiksen laillistamisen hyödyistä ja haitoista nousi pintaan, kun vihreät ilmoitti sunnuntaina ajavansa aloitetta.

Kannabista käytetään yleisimmin polttamalla, vaikka sitä voi nauttia myös höyryttämällä tai syömällä. Kuva: Esa Syväkuru / Yle
Miika Koskela

Kannabiksen käytön laillistamista on perusteltu usein sillä, että rangaistuksista ja rajoituksista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Poimimme juttuun kahdeksan usein kuultua laillistamista puoltavaa väitettä.

Näitä samoja perusteita käyttävät myös vihreät, jotka ilmoittivat ensimmäisenä eduskuntapuolueena kannattavansa kannabiksen laillistamista Suomessa. Puoluekokouksen aloitteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan valvotuilla laillisilla markkinoilla kannabiksen käytöstä aiheutuvia ongelmia voisi ehkäistä.

Kysyimme joukolta suomalaisia asiantuntijoita, mitä mieltä he ovat väitteistä kannabiksen laillistamisen hyödyistä.

1. Laillistaminen vähentäisi kannabikseen liittyviä sosiaalisia ongelmia ja stigmaa

Pekka Hakkarainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):

Laillistamisen myötä ihmiset eivät kannabiksen takia joutuisi suljetuksi ulos yhteiskunnasta, elleivät sitten harjoittaisi laitonta kauppaa tai tuotantoa. Se vähentäisi stigmaan ja syrjintään liittyviä ongelmia.

Poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi, Poliisihallitus:

Sosiaalisia ongelmia voi vähentää myös ilman laillistamista.

Poliisi tukee jo nyt haittojen vähentämistä. Esimerkiksi pienen huumausainemäärän hallussapidosta voi välttää sakkorangaistuksen sitoutumalla hoitoon.

2. Kannabis olisi miedompaa lailla säädellyillä kauppapaikoilla

Pekka Hakkarainen, THL:

Laillisilla markkinoilla vahvuutta on mahdollista säädellä. Siinä onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, kuinka keskitetyksi järjestelmä luodaan ja kuinka tehokkaaksi säätely viritetään. Yhdysvalloissa kannabiksen vahvuus on laillistamisen myötä kasvanut.

Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:

Osittain kyllä. Sääntelyllä voitaisiin luoda rajat kannabiksen vaikuttavan aineen THC:n pitoisuudelle, mutta laittomilla markkinoilla on hyvinkin erivahvuisia tuotteita.

Teemu Saukoniemi, Poliisihallitus:

Laillistaminen tuskin poistaa laittomia markkinoita, eli edelleen on mahdollista, että vahvempia lajikkeita tuotetaan käyttäjille.

3. Laillistaminen ei lisäisi käyttöä

Pekka Hakkarainen, THL:

Yhdysvalloissa käyttö on laillistamisen myötä lisääntynyt erityisesti sellaisilla aikuisilla, jotka käyttävät jo valmiiksi. Nuorten käyttöön laillistamisella on Yhdysvalloissa ollut suhteellisen vähän vaikutusta.

Kaarlo Simojoki, A-Klinikka:

Kun kannabiksen käyttöä on laillistettu, yleensä alkuaikoina sen kokeilu yleistyy. Osalle syntyy siitä ongelma, suurimmalle osalle ei. Monilla käyttö tulee muiden päihteiden rinnalle.

4. Laillistaminen vapauttaisi lainvalvonnan resursseja

Teemu Saukoniemi, Poliisihallitus:

Resurssien vapautumista on vaikea arvioida.

Käyttäjät eivät ole poliisin huumausainerikostorjunnan prioriteetti. Ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on.

Iso osa pienistä määristä löytyy muiden tehtävien yhteydessä, kuten häiriö- ja kotihälytystehtävissä tai muiden rikosten tutkinnan yhteydessä.

Vuonna 2020 kannabiksen vaikuttuva aine THC on ollut liikennejuopumuksien löydöksenä noin 2 200 tapauksessa.

Valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, Tulli:

Tulli ei tee erillistä kannabisvalvontaa, vaan tarkastuksia huomioiden kaikki laittomat ja luvanvaraiset tavarat. Kannabiksen laillistamisella ei ole suuria vaikutuksia Tullin valvontatyölle.

5. Käytön kieltävän lain valvonta on epätasa-arvoista

Kim Kannussaari, EHYT:

Kannabista käyttävät ihmiset kaikista tuloluokista, mutta usein valvonta kohdistuu muutenkin yhteiskunnan reunoilla eläneiden keskuuteen.

Myös kannabiksen laillistaminen on epätasa-arvoista, koska kaikki eivät pääse laillisen kannabiksen äärelle sen korkeamman hinnan vuoksi. Kannabiksen laillistaminen ei myöskään palvele niitä, jotka käyttävät vielä vahvempia päihteitä.

Teemu Saukoniemi, Poliisihallitus:

Jos on muuten niin sanotusti poliisin kanssa tekemisissä, on myös suurempi riski jäädä laittomista aineista kiinni. Näin saattaa näyttäytyä, että poliisi on ainoastaan käyttäjien perässä. Tämä ei ole kuitenkaan poliisin prioriteetti.

Väittämä varmaan toimii jossakin määrin kaikkiin rikoksiin, eli kaikki eivät jää aina kiinni.

6. Kannabiksen laillistaminen mahdollistaisi ikärajavalvonnan

Teemu Saukoniemi, Poliisihallitus:

Laillisen myynnin osalta varmasti näin, mutta huumausaineita on nytkin varsin helppo saada esimerkiksi verkon myyntikanavien kautta ilman valvontaa.

Kim Kannussaari, EHYT:

Kyllä, mutta kuten alkoholin osalta, se ei tietenkään ole aukotonta. Jos kotikasvatus sallitaan, siellä valvontaa ei ole. Laittomat markkinat eivät katoa. Kaikkialla ne eivät ole edes pienentyneet ja jossain jopa kasvaneet.

7. Laillistaminen toisi lisää verotuloja

Pekka Hakkarainen, THL:

Yhdysvalloissa kannabista verotetaan reippaasti. Yksin Kaliforniassa verotulo on vuodessa miljardin luokkaa. Se, miten hyvin rahat on onnistuttu kohdentamaan hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, on toinen kysymys.

8. Laillistaminen madaltaisi kynnystä kertoa ongelmakäytöstä

Teemu Saukoniemi, Poliisihallitus:

Päihdeongelmasta on varmasti vaikea kertoa myös laillisten päihteiden osalta. Matalan kynnyksen palveluja ja hoitoon hakeutumisen tukea tulisi joka tapauksessa kehittää.

Terveydenhuolto ei ilmoita huumausaineiden käyttäjistä poliisille, eli siinä mielessä laillisuudella ei ole merkitystä.

Kaarlo Simojoki, A-Klinikka:

Laillistaminen tai rangaistavuuden poisto vaikuttaisi toivon mukaan siihen, että ihmiset uskaltaisivat hakea apua.

Käyttäjät eivät tavallisesti kerro laittoman päihteen käytöstään, ja palveluihin haetaan yleensä vasta ongelmien ollessa pahoja. Mikäli kannabiksen käytöstä ei rangaistaisi, se poistaisi kynnyksen varhaiselle avun hakemiselle.

Päihdepalvelujen tarve saattaisi laillistamisen myötä jäädä pysyvästi korkeammalle tasolle. Palveluihin ja hoitoon ryntäykseen pitäisi varautua vastaamaan.

Muokattu 15.9. klo 17.08: Kaarlo Simojoen kommentteja tarkennettu.

Lue myös:

Kannabiksen viihdekäytön kielto säröilee Euroopassa – tällaisia uudistuksia eri maissa suunnitellaan

Vihreät ajaa ensimmäisenä eduskuntapuolueena kannabiksen laillistamista – Tutkimusprofessori: "Suomen väestö ei ole siihen vielä valmis"

Vihreät kumoaisi kannabiksen "kieltolain" – Puoluekokous vaatii käyttöä, hallussapitoa ja myyntiä lailliseksi

50 000:n allekirjoituksen raja ylittyi – Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi etenee eduskunnan käsittelyyn

Suosittelemme sinulle