Hyppää sisältöön

Kuopion koulusurman hovioikeuskäsittely päättyy: Puolustus vaatii määräaikaista vankeusrangaistusta, syyttäjät vaativat edelleen elinkautista

Kuopion kouluiskun hovioikeuskäsittelyssä on kuultu tänään loppulausunnot. Aiemmin aamulla tekijän syyntakeisuutta käsiteltiin suljetuin ovin. Pääkäsittely on kestänyt neljä päivää. Kuopion kouluisku tapahtui lokakuussa 2019.

Kuopion koulusurman tekijä valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Kuopion koulusurman käsittelyssä Itä-Suomen hovioikeudessa on kerrattu kahden vuoden takaisia tapahtumia yksityiskohtaisesti.

Savon ammattiopiston tuolloisen koululuokan istumajärjestystä ja pohjapiirrosta on käyty läpi erityisesti siitä näkökulmasta, miten ahdasta siellä oli liikkua ja pääsikö sieltä pakenemaan, kun tekijällä oli miekka kädessään.

Iskun tekijä Joel Marin vaatii hovioikeudessa, että osassa murhan yrityksistä ei olisi tapahtunut rikosta ollenkaan ja osassa olisi ollut kyse törkeistä pahoinpitelyistä. Siksi oikeudessa pyrittiin selvittämään, millainen mahdollisuus uhreilla oli paeta paikalta, mikä tekijän tarkoitus oli, ja miten suunnitelmallinen kukin teko oli.

Näyttöä käytiin läpi myös siitä näkökulmasta, oliko tarkoituksena surmata kaikki paikalla olleet.

Tekijä vaatii määräaikaista vankeusrangaistusta elinkautisen sijaan myös sillä perusteella, että teossa kuolleen naisopiskelijan murha ei olisi ollut erityisen raaka tai julma.

Murhan ja vakaan harkinnan hän kuitenkin puolustuksen loppulausunnonkin mukaan myöntää. Puolustus toteaa, että hovioikeudessa ei ole tullut ilmi sellaista, joka osoittaisi tekijän tarkoituksena olleen aiheuttaa erityistä kärsimystä tai pitkittää kärsimystä.

Syyttäjät vaativat loppulausunnossaan, että hovioikeus pitäisi voimassa Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomion ja että tekijä katsotaan syyntakeiseksi. Syyttäjät katsovat, että teko täyttää erityisen julman tai raa'an murhan tunnusmerkit. Lisäksi syyttäjien mukaan tekijän tarkoitus on ollut surmata mahdollisimman monta ihmistä suljetussa tilassa.

Myös valitukseen vastanneet asianomistajat katsovat, että käräjäoikeus on ratkaissut asian oikein.

Itä-Suomen hovioikeudessa on kuultu lukuisia asianosaisia ja kouluiskun tekijää. Suurin osa asianosaisista halusi tulla kuulluksi ilman tekijän läsnäoloa salissa. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Syyntakeisuutta käsiteltiin suljetuin ovin

Istuntosalissa kuultiin pääkäsittelyn aikana useiden päivien ajan asianosaisia eli tekijän entisiä opiskelukavereita, ammattioppilaitoksen henkilökuntaa ja paikalle tulleita poliiseja.

Viimeisenä istuntopäivänä eli tänään tiistaina käsiteltiin tekijän syyntakeisuutta suljetuin ovin ennen loppulausuntojen antamista. Surmaaja vaatii, että teon katsottaisiin tapahtuneen alentuneesti syyntakeisena.

Tekijällä ei kuitenkaan ole ollut toimittaa uutta tietoa terveydentilastaan hovioikeudelle. Myös loppulausunnoista se osuus, joka käsitteli Marinin terveydentilaa, käydään suljetuin ovin.

Kouluiskun uhrit näkevät edelleen painajaisia

Nuori ukrainalainen nainen kuoli ja lisäksi useita ihmisiä haavoittui tai loukkaantui lokakuussa 2019, kun mies hyökkäsi miekan kanssa koululuokkaansa.

Hovioikeudessa kuullut asianosaiset muistavat yhä kaaoksen ja kauhun kahden vuoden takaa. Moni kertoi oikeussalissa painajaisista.

Useampi todistaja kertoi, että ei ensin ymmärtänyt, mitä on tapahtumassa. Suuri osa asianosaisista halusi tulla kuulluksi ilman, että tekijä on samassa salissa paikalla.

Osa kouluiskussa paikalla olleista pakeni tilanteesta hyppimällä pulpettien päällä tai ryömimällä niiden alla. Ainakin yksi asianosaisista kertoi juosseensa miekan alta. Moni ei uskaltanut katsoa taakseen enää sen jälkeen, kun pääsi pois luokasta.

Hovioikeudessa on käyty läpi kuvia rikospaikalta sekä esimerkiksi luokan istumajärjestystä. Oikeussalissa näytettiin myös valvontakameran video tilanteesta, kun poliisi saapui paikalle. Kuva: Poliisi

Kouluiskun tekijä hankki välineet pikavipillä

Tekijä itse kertoi pääpiirteittäin samoja asioita kuin käräjäoikeudessa. Teon tarkoitus oli tehdä laajennettu itsemurha.

Uhrit hän kertoo valinneensa sattumanvaraisesti. Kun poliisit saapuivat paikalle, tekijä oli odottanut heidän ampuvan kuolettavasti.

Välineet tekoon eli esimerkiksi ilmapistoolin ja miekan hän osti pikavipillä saaduilla rahoilla. Ilmapistooli ei kuitenkaan toiminut surmapäivänä toivotusti. Myös miekkaa hän kuvaili "epäkäteväksi".

Tekijä kertoi, että hänellä on muistissaan myös aukkoja. Nykyisistä tuntemuksistaan hän kertoi vain lyhyesti ja sanoi pitävänsä tekoaan vääränä.

Tuomio asiassa annetaan myöhemmin.

Lue myös:

Kuopion koulusurman käsittely alkoi hovioikeudessa – ensimmäisenä päivänä kuultiin asianosaisia ja näytettiin valvontakameravideo

Suosittelemme sinulle