Hyppää sisältöön

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen YVA-lausunto on julkaistu: Johnson Matthey joutuu tarkentamaan suunnitelmia liikenteen sekä jätevesien osalta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto on valmistunut. 20 lausunnon, mielipiteen ja kommentin pohjalta useampaa ympäristöön vaukuttavaa toimenpidettä on vielä tarkennettava.

Johnson Matthey on allekirjoittanut aiesopimuksen akkumateriaalitehtaasta Vaasan Laajametsän alueelle. (Havainnekuva) Kuva: Vasa stad
Sebastian Björklund

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto (siirryt toiseen palveluun) on julkaistu Johnson Mattheyn YVA-ohjelmasta (siirryt toiseen palveluun). ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 20 lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia.

Suurimpina aiheina joiden ympäristövaikutusta pitää vielä tarkentaa ennen kuin rakennusprojekti voidaan aloittaa liittyivät liikenteenjärjestelyyn, jätevesien käsittelyyn, vaikutukseen lähiympäristöön sekä ilman laadun arvioimiseen.

Liikennejärjestelyjen osalta huolenaiheena lausunnossa oli lisääntyvä liikennemäärä nykyisellä tieverkostolla. Arviointi tulee ulottaa pääväylille ja satamaan saakka sekä Vaasan keskustaan aiheutuviin liikennevaikutuksiin.

Jätevesien käsittelyn osalta ELY katsoo että kahden eri käsittelytavan arviointi on eriytettävä. Vaihtoehtoina on ohjata jätevesi mereen tai käsitellä jätevesi suolanpoistotekniikalla. Nämä poikkeavat ympäristövaikutuksiltaan selkeästi toisistaan.

Tehtaan vedentarve on myös suuri ja siksi vedenhankinnanvaikutukset vedenottovesistöön tulee arvioida.

Lähiympäristöstä ELY-keskus kommentoi viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen arviointia. Mikäli prosessin jätevettä joudutaan johtaa mereen, on myös Natura-arviointi tehtävä.

Lisäksi hankkeen vaikutukset ilman laatuun ja hankkeen ilmastovaikutukset tulee arvioida erikseen. Ilmanlaadun arviointi pitää tehdämallinnusten avulla, josta ilmenee ilmapäästöjen leviäminen.

Lue myös:

Keskeltä Vaasan akkutehdasaluetta löytyi suojellun viitasammakon levähdyspaikkoja – brittiyhtiö joutuu huomioimaan ne miljoonahankkeessaan

Suosittelemme sinulle