Hyppää sisältöön

Valtaosa lasten hyväksikäyttöä netissä katselevista aloittaa hyvin nuorena, kertoo tuore tutkimus – "Näin sitä 11-vuotiaana, ja nyt on syyllinen olo"

Suomalaistutkimus tuo uutta tietoa netissä lasten hyväksikäyttöä katselevien taustoista. Tulosten pohjalta käyttäjille on laadittu omahoito-ohjelma, jonka tarkoitus on ehkäistä rikoksia.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävää materiaalia kuvataan lyhenteellä CSAM. Sen taustalla on uhreja, jotka ovat todellisia lapsia. Lisäksi katselu voi rohkaista käyttäjiä etsimään suoraa kontaktia lapsiin. Kuvituskuva. Kuva: AOP

Suurin osa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä netissä katsovista on nähnyt materiaalia ensimmäisen kerran jo alaikäisenä, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Suojellaan Lapsia ry:n Redirection-kyselytutkimukseen (siirryt toiseen palveluun) vastasi 8 484 käyttäjää eri puolilta maailmaa. He saivat linkin kyselyyn etsiessään hyväksikäyttömateriaalia pimeästä Tor-verkosta.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävää materiaalia kuvataan lyhenteellä CSAM, joka tulee englanninkielisistä sanoista child sexual abuse material.

Se voi tarkoittaa esimerkiksi kuvaa alastomista lapsista. Usein materiaali on kuitenkin huomattavasti raaempaa, minkä vuoksi Suojellaan Lapsia ry puhuu siitä nimenomaan "lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavana materiaalina".

CSAM:n katsojia ei ole aiemmin kuultu yhtä laajasti missään aiemmassa tutkimuksessa.

– Me tiedämme jo aika paljon seksuaalirikoksista tuomituista henkilöistä. Netissä lasten kuvia katsovista ei tiedetä yhtä paljon, sanoo hankkeessa mukana ollut psykologi Nina Nurminen.

"Näin sitä ensimmäisen kerran 11-vuotiaana"

Vastaajista jopa 70 prosenttia kertoi katselleensa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa materiaalia ensimmäisen kerran alaikäisenä. 39 prosentilla ensikokemus oli vieläkin aiemmin, 13-vuotiaana tai nuorempana.

– En tiedä miten voisin lopettaa materiaalin katselun. Näin sitä ensimmäisen kerran 11-vuotiaana, ja nyt on syyllinen olo, yksi vastaajista kertoi.

Kysely oli tarjolla 12 kielellä. Suomenkielisiä vastaajia oli perjantaihin mennessä 73. Tätä juttua varten vastaukset on käännetty suomeksi ja niitä on muotoiltu, jotta vastaajia ei tunnista.

Seksuaalirikollisuutta tutkinut psykologi Nina Nurminenpitää havaintoa käyttäjien nuoruudesta kiinnostavana.

– Mitä aiemmin voidaan tarjota ennalta-ehkäisevää apua, sitä paremmin pystymme estämään mahdolliset teot ja uhrit, hän sanoo.

Nykyteknologialla on mahdotonta saada kaikkea CSA-materiaalia pois netistä. Sen takia meidän tulee auttaa ihmisiä, jotka haluavat lopettaa sen käytön.

Anna Ovaska

Noin puolet vastaajista sanoi nähneensä lasten hyväksikäyttöä netissä alun alkaen vahingossa. Yksi sanoi olleensa lapsena uhri itsekin: hyväksikäyttäjä näytti materiaalia hänelle osana rikosta.

– Traumatisoivalle materiaalille altistumista alle 13-vuotiaana voi pitää haitallisena lapsuudenkokemuksena. Kasautuessaan ne johtavat usein haitallisiin kehityskulkuihin myös tulevaisuudessa, sanoo psykoterapeutti, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.

Tulosten pohjalta syntyi ensimmäinen omahoito-ohjelma

Toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkosen mukaan aiheesta tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tulosten pohjalta Nurminen ja Riihimäen vankilan psykologi Mikko Ylipekka ovat laatineet omahoito-ohjelman CSA-materiaalin käyttäjille. Tukena on käytetty myös seksuaalirikollisille tarkoitettua New direction -ohjelmaa, josta on saatu hyviä kokemuksia Suomen vankiloissa.

Omahoito-ohjelma julkaistaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Mielenterveystalon nettisivuilla maanantaina. Lisäksi linkin saavat eteensä CSA-materiaalia pimeässä verkossa etsivät. Se on saatavilla englanniksi ja espanjaksi.

En ole yrittänyt lopettaa, koska en tiedä mistä voisin saada apua.

Redirection-kyselyyn vastannut käyttäjä

Omahoito-ohjelmassa on kolme vaihetta. Käyttäjä pyritään saamaan pohtimaan, miksi hän käyttää laitonta kuvamateriaalia ja miten se vaikuttaa hänen elämäänsä.

Sen jälkeen häntä kannustetaan analysoimaan, mitkä asiat laukaisevat hänessä halun etsiä ja katsoa CSAM-materiaalia. Kolmannen vaiheen tarkoitus on ohjata käyttäjää elämään elämäänsä ilman kuvien katselua.

Kyseessä on ensimmäinen Suomessa julkaistu anonyymi kuntoutusohjelma lasten hyväksikäyttöä netissä katsoville.

– Nykyteknologialla on mahdotonta saada kaikkea CSA-materiaalia pois netistä. Sen takia meidän tulee auttaa ihmisiä, jotka haluavat lopettaa laittoman kuvamateriaalin käytön, sanoo Suojellaan Lapsia ry:n kansainvälisen rikosoikeuden asiantuntija Anna Ovaska.

Tutkimus: Yli kolmasosa ei tyydy nettiin, vaan pyrkii kohtaamaan lapsia myös oikeasti

Laittoman CSA-materiaalin käyttö ei rajoitu kyselyn perusteella vain pimeässä verkossa katseltuihin videoihin.

37 prosenttia vastaajista sanoi pyrkineensä suoraan kontaktiin lasten kanssa materiaalin katselun jälkeen. Noin puolet myönsi pelkäävänsä, että katselu johtaa heidät syyllistymään lapseen kohdistuvaan fyysiseen seksuaalirikokseen.

Noin kaksi kolmesta vastaajasta sanoo yrittäneensä lopettaa materiaalin katselun ainakin joskus. Neljäsosa kertoo yrittävänsä lopettamista lähes joka kerta.

– En ole yrittänyt lopettaa, koska en tiedä mistä voisin saada apua, yksi vastaajista kirjoittaa.

Toisaalta monet hyväksikäyttömateriaalin käyttäjistä vaikuttavat kyselyn perusteella suhtautuvan elämäänsä jopa yllättävänkin valoisasti. Alle puolet vastaajista kokee toimintansa aiheuttavan stressiä tai muita ongelmia arjessa.

Psykologi Nina Nurmisen mukaan taustalla on usein ajatusvääristymiä. Käyttäjät saattavat ajatella, etteivät itse ole hyväksikäyttäjiä katsellessaan materiaalia.

CSA-materiaali on kuitenkin todiste todelliseen lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Lisäksi katselu voi lisätä käyttäjän riskiä syyllistyä muihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin.

Mitä aiemmin voidaan tarjota ennalta-ehkäisevää apua, sitä paremmin pystymme estämään mahdolliset teot ja uhrit.

Nina Nurminen

Käytön taustalla on usein seksuaalinen motiivi, mutta Nurmisen mukaan se ei ole ainoa taustatekijä. Muita voivat olla esimerkiksi vaikeus saada kontaktia muihin ihmisiin tai tarve tuntea olevansa hallitsevassa asemassa.

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan katselu netistä ei sellaisenaan ole rikollista Suomessa. Materiaalin levittäminen on kuitenkin rikos, josta voidaan tuomita enimmillään kuuden vuoden vankeusrangaistukseen. Myös hallussapito on rangaistavaa. Joissakin tapauksissa myös asiakkuus CSAM-sivustoilla voi täyttää hallussapidon tunnusmerkit.

Yle kertoi aiemmin, että poliisin tietoon tulee entistä enemmän tapauksia, joissa on kyse lasten hyväksikäyttöä esittävän materiaalin hallussapidosta tai levittämisestä.

Näin kysely tehtiin

Kysely toteutettiin pimeässä verkossa siten, että tietyillä hakusanoilla hyväksikäyttömateriaalia etsineet ohjattiin sivustolle, missä heillä oli mahdollisuus vastata kahteen vaihtoehtoiseen kyselyyn.

"Help us to help you" -kyselyssä vastaajat saivat kertoa tavoistaan, ajatuksistaan, tunteistaan ja käyttäytymisestään. "No need for help" -kyselyssä vastaajat saivat kuvailla, miksi he eivät kertomansa mukaan koe tarvitsevansa apua.

Ensimmäiseen vastasi runsaat 5 171 vastaajaa, jälkimmäiseen 3 313. Kaikkiaan kyselylinkkejä on avattu yli 150 000 kertaa.

Kysely on edelleen löydettävissä pimeässä verkossa. Tutkimusraportin laatimisen jälkeen vastauksia on tullut lisää, nyt niitä on yli 10 000.

Käyttäjät ovat vastanneet nimettömänä. Raportin mukaan on silti mahdollista, että osa vastaajista on pelännyt joutuvansa kyselyn kautta rikosvastuuseen eikä siksi ole vastannut totuudenmukaisesti.

Lue myös:

Mitä sanoisit, jos lapsesi tulisi kertomaan seksuaalisesta ahdistelusta? Tässä jutussa voit kokeilla – saat myös palautetta sanavalinnoistasi

Suojellaan Lapsia: Turvallisesti digiliikenteessä (siirryt toiseen palveluun)

Suojaa lasta netissä (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) (siirryt toiseen palveluun)

Suosittelemme sinulle