Hyppää sisältöön

Lääkärihelikopteri päätettiin sijoittaa Uttiin kolme vuotta sitten, mutta tonttia ei ole vieläkään – etsimme vastaukset 7 avoimeen kysymykseen

Lääkärihelikopterin saaminen Kaakkois-Suomeen on viivästynyt. Päätöksestä on lähes kolme vuotta, mutta selvitykset ovat edellen kesken.

Lääkärihelikopterille on suunniteltu paikkaa Uttiin lentoasemalta. Arkistokuva Kuva: Toni Pitkänen / Yle
Minna Kaipainen

Taistelu lääkärihelikopterin sijoituspaikasta näyttää loputtomalta Kaakkois-Suomessa. Alueella arvottiin usean vuoden ajan siitä, tulisiko lääkärihelikopterin tukikohta sijoittaa Kouvolaan vai Lappeenrantaan. Lähes kolme vuotta sitten tehdyn virallisen päätöksen mukaan paikka on Utissa. Silti asiasta väännetään edelleen.

Elokuussa lääkärihelikoptereiden lentotoiminnasta vastaava Finnhems ilmoitti, että Seinäjoen tukikohdan rakentaminen on käynnistynyt. Utissa suunnitelmat eivät ole edenneet samaa tahtia toteutukseen Seinäjoen tukikohdan kanssa, vaikka päätös niistä tehtiin yhtäaikaa.

Tämä herätti Lappeenrannassa toivonkipinän saada tukikohta sittenkin Lappeenrantaan.

Etelä-Karjalasta lähetettiin kaikille ministereille sekä sosiaali- ja terveysministeriöön asiasta vastaaville tahoille kirjelmä, jossa vaaditaan päätöksen pyörtämistä, asian uudelleen avaamista ja uutta päätöstä. Kouvolan kaupunki reagoi kirjelmään omalla tiedotteella, jossa kerrottiin asian etenevän suunnitellusti, vaikka se on vienyt enemmän aikaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee asiasta edelleen kokonaisarviota, mutta kaikkia päätökseen tarvittavia tietoja ei vielä ole saatu. Pyysimme STM:ää, Puolustusvoimia ja lentotoiminnasta vastaavaa Finnhemsiä sekä laskuvarjoharrastajia vastaamaan seitsemään kysymykseen, jotka ovat vielä avoinna.

1. Mitä selvityksiä vielä puuttuu?

Päätös lääkärihelikopterin sijainnista on tehty vuonna 2018, minkä perusteella valmistelu on edennyt. Kesken olevat asiat liittyvät lääkärihelikopteritoiminnan yhteen sovittamiseen harrastuslaskuvarjohyppytoiminnan ja Puolustusvoimien sotilastoiminnan kanssa.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on käynyt keskusteluja useiden osapuolten kanssa ja ne jatkuvat edelleen. Esimerkiksi Puolustusvoimien kanssa keskustelu on kesken, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus ja terveys -osaston erityisasiantuntija Lasse Ilkka.

Lentotoiminnasta vastaava Finnhems ei myöskään ole antanut ministeriölle kaikkia tarvittavia selvityksiä. Yhtiön johdon uudistuessa todettiin, että tarvitaan lisäselvityksiä, koska kaikkia näkökulmia ei ole aiemmin huomioitu.

Finnhems on jo antanut ministeriölle lentotoimintaan liittyviä selvityksiä muun muassa lennonjohtoon ja olosuhteisiin liittyen.

– Viimeisten selvitysten on luvattu valmistuvan viikon sisällä. Selvitysten sisältö on lähinnä siinä, kuinka ilman aikatauluja toimiva ja hälytyksen saatuaan lentoon lähtevä helikopteri voi liikkua turvallisesti kentän muiden toimijoiden rinnalla, sanoo Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

2. Mikä tässä kestää?

Utti tuli valituksi lääkärihelikopterin tukikohdaksi sillä perusteella, että helikopteri tavoittaa merkittävästi enemmän ihmisiä kuin Lappeenrannasta käsin.

Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus ja terveys -osaston erityisasiantuntija Lasse Ilkka sanoo, että aikaa on kulunut odotettua enemmän, mutta valmistelu on ollut välttämätöntä. Samaa mieltä on Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

– Sijaintipäätöstä tehtäessä ei pohdittu tarkemmin yksityiskohtia kuten sitä, että samalla lentokenttäalueella toimii Puolustusvoimien tukikohta ja vilkas laskuvarjohyppykeskus. Näiden riskejä on täytynyt Kouvolassa selvittää, joten selvitystyö on vienyt enemmän aikaa kuin Seinäjoella, perustelee Huhtinen.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on puolustusvoimien kanssa vielä keskustelut kesken lääkärihelikopterin sijoituspaikasta. Kuva: Annica Lindström

3. Mikä on Puolustusvoimien kanta?

Puolustusvoimilla on Utissa maavoimien erikoisjoukkotoimintaa ja helikopteritoimintaa.

Puolustusvoimat on antanut tukikohdan mahdollisesta sijoittamisesta lausunnon STM:lle jatkokeskustelun pohjaksi.

– Lausunnon sisältö on turvaluokiteltu eikä siitä voida sanoa enempää kuin, että sotilastoiminnan ja pelastustoiminnan yhteensovittaminen ei ole ongelmatonta, kommentoi puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen.

Puolustusvoimat ei tarkenna, onko sijoittuminen samalle kentälle mahdotonta. Puolustusvoimien mukaan pallo on nyt päätöksestä vastaavalla sosiaali- ja terveysministeriöllä.

4. Sopivatko laskuvarjoharrastajat samalle kentälle?

Alueella toimivalta Suomen suurimmalta laskuvarjokerholta Skydive Finland ry:ltä on myös pyydetty lausunto. Yhdistyksen mukaan toiminta on mahdollista sopeuttaa yhteen hälytystoiminnan kanssa.

– Todennäköisyys sille, että hälytys tulee sillä hetkellä kun hyppykone on pudottamassa laskuvarjohyppääjiä, on pieni. Jos näin käy, laskuvarjohyppääjien on mahdollista odottaa omaa vuoroaan, jos heille välitetään tieto hälytyksestä. Tärkeintä on kommunikointi, toteaa Skydive Finland ry:n DZ-Koordinaattori Satu Ahola.

Laskuvarjoharrastajat pitävät itsestäänselvänä, että joko heidän on sopeuduttava lääkärihelikopterin tuloon tai lähdettävä pois kentältä.

5. Miksi päätös tontista viipyy?

Tontille on tulossa noin 1000 neliön tukikohta, josta noin puolet on tarkoitettu miehistön päivystys-, työ- ja lepotiloiksi. Toisella puolella on helikopterihalli, jonka jatkeena on laskeutumisalue. Tukikohta tarvitsee kokonaisuudessaan tilaa joitakin tuhansia neliöitä.

– Paikkaa tukikohdalle on suunniteltu Finavian hallinnoimalle alueelle, mutta tonttisopimusta ei ole allekirjoitettu. Tontti alueelta kuitenkin järjestyy. Tarkkoja karttatietoja tukikohdan sijoittumisesta ei paljasteta, mutta Finnhems tuntee alueen hyvin, vakuuttaaa Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Lääkärihelikopteri tarvitsee noin tuhannen neliön hallin. Pohjanmaalla tukikohdan rakennustyöt ovat alkaneet. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

6. Mikä on toteutuksen takaraja?

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin olisi pitänyt olla valmiudessa vuonna 2022.

– Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri on alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Kaikkien osapuolten tahto on päästä mahdollisimman nopeasti toteutusvaiheeseen, sanoo erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Finnhemsin toive on, että asia etenee kuluvana syksynä.

7. Voiko paikka vielä muuttua?

STM:n mukaan valmistelun pohjana on hallituksen reformiministerien ryhmän joulukuussa 2018 tekemä voimassa oleva päätös.

– Jos siihen tulee tarve tehdä muutoksia, ei ole olemassa päätöstä siitä, miten siinä tapauksessa edetään. En halua lähteä spekuloimaan jatkosta, koska meillä on vielä asioiden käsittely kesken, toteaa erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Suosittelemme sinulle