Hyppää sisältöön

Työvoimapula vaivaa, ja eniten tarvittaisiin hoitajia ja lääkäreitä – media- ja painoalalla sen sijaan on ylitarjontaa

Suurinta työvoimapula on edelleen monessa sosiaali- ja terveysalan ammatissa. Ylitarjontaa on puolestaan sihteereistä, vaattureista sekä median, painoalan, taiteen ja kulttuurialan ammattilaisista.

Esimerkiksi painajien ja sitomotyöntekijöiden hakijoita oli tarjolla kysyntää enemmän. Ylitarjonnan kärjessä ovat yleissihteerit, seuraavana vaatturit ja pukuompelijat. Kuva: Katriina Laine / Yle

Työmarkkinoilla ollaan palaamassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle tiettyjen ammattien työvoimapulassa. Samalla työvoiman ylitarjonnasta kärsivien ammattien määrä vähenee loivasti, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Tiedot käyvät ilmi TEMin tuoreesta Ammattibarometristä.

Eniten työvoimapulaa on barometrin mukaan edelleen hoitoalan ja sosiaalialan ammattilaisista, kuten terveydenhoitajista, lähihoitajista, sosiaalityön erityisosaajista, lääkäreistä ja varhaiskasvatuksen opettajista. Siivoojat ja hitsarit ovat palanneet niiden 15 ammatin listalle, joissa hakijoista on eniten pulaa kysyntään nähden.

Ylitarjontaa on puolestaan eniten sihteereistä, vaatetuksen käsityöläisistä, kuten vaattureista ja pukuompelijoista, media- ja painoalan ammattilaisista, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijoista, sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaisista. Taiteen ja kulttuurin asiantuntijat ja kuvataiteilijat nousivat TEMin mukaan ensimmäistä kertaa niiden 15:sta ammatin listalle, joissa hakijoista oli eniten ylitarjontaa kysyntään nähden.

Ammattibarometri perustuu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehtyihin arvioihin yli 200:n ammatin kysynnän ja hakijoiden tarjonnan suhteesta lähitulevaisuudessa.

Listat työvoimapulan ja ylitarjonnan top 15 -ammateista

TEM on määritellyt työvoimapula-ammateiksi tänä syksynä yhteensä 49 ammattia. Keväällä työvoimapula-ammatteja oli arvioidusta runsaasta 200 ammatista 37.

Ylitarjonta-ammatteja on 200 ammatista nyt 30, ja määrä on laskenut hieman vuoden takaisesta. Esimerkiksi hotellin vastaanottovirkailijoista sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajista ylitarjonta on vähentynyt.

Muutokset työvoiman ylitarjonnassa ovat varsin vähäisiä ja trendinomaisia.

Alla on listat 15:sta ammatista, joissa hakijoista on eniten pulaa tai ylitarjontaa TE-toimistoista kerättyjen tietojen perusteella. Listat kuvaavat koko Suomen tilannetta, vaikkakin tilanne eri ammateissa vaihtelee alueellisesti.

Ammattien työmarkkinatilanne on TEMin mukaan tasapainoisin Lapissa ja Satakunnassa. Työvoimapula-ammattien määrä on kasvussa vuodentakaiseen nähden erityisesti Pohjois-Savossa, Hämeessä ja Kainuussa.

– Työvoiman kohtaanto-ongelmat ja työvoiman riittävyys, mutta toisaalta erityisesti pitkäaikaisen työttömyyden jälkeinen työllistymisen vaikeus ovat nyt Suomen työvoimapolitiikan keskeiset ratkottavat haasteet, sanoo TEMin alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tiedotteessa.

Lue myös:

Suosittelemme sinulle