Hyppää sisältöön

Lohenuistelijat tyrmistyivät kalastussääntöjen muutoksista – kaikki kalastus rajattaisiin rannikkovesiin

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES suosittelee lohenkalastuksen täyskieltoa Itämeren pääaltaalle ja rajoituksia Pohjanlahden rannikolle. Suomen kanta tuleviin kalastuskiintiöneuvotteluihin niputtaa yhteen kaupallisen ja vapaa-ajankalastuksen. Samalla vetouistelu rajattaisiin vain neljän merimailin säteelle rannikosta.

Lohenuistelijat liikkuvat aavalla merellä. Kuvituskuva. Kuva: Janne Rautanen

Lohikantojen suojeluun tähtäävät ICESin suositukset rajoittaisivat huomattavasti Itämeren alueella tapahtuvaa lohenkalastusta ensi vuonna. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES antoi lausuntonsa Itämeren kalakantojen kestävyydestä 15. syyskuuta.

Eteläisellä Itämerellä eli pääaltaalla kaikki lohen sekakantakalastus kiellettäisiin, jotta suojeltaisiin ja elvytettäisiin sinne laskevien jokien heikkoja lohikantoja.

Pohjanlahdella kalastus voisi sen sijaan jatkua, koska merialueelle laskevien jokien villilohikannat kestäisivät kalastuksen. Lohen merikalastus tulisi ICESin mukaan rajata neljän merimailin (7,4 km) etäisyydelle perusviivasta, joka on vedetty uloimpien saarien ja ja luotojen kautta.

Kalastuksen tulisi olla myös ajallisesti rajattua ja se voisi jatkua toukokuun alun ja elokuun lopun välisen ajan.Kalastus olisi myös ajallisesti porrastettua, kuten aiempinakin vuosina.

Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2022 päätetään EU:ssa lokakuussa. Suomi valmistelee eduskunnassa parhaillaan omaa kantaansa, jota sen on määrä neuvotteluissa ajaa.

Suomen kannan pohjana oleva muistio on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä ja sen mukaan kaikki lohenkalastus rajoitettaisiin neljän merimailin päähän rannikosta.

Tiukan linjan taustalla lohikantojen suojelu

Elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo, että linjaukseen päädyttiin merentutkimusneuvoston tieteellisen neuvon mukaan ja asiasta käytiin keskusteluja valmisteluvaiheessa Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Lohenkalastus on ICESin mukaan sallittua pohjoisella Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Pohjanlahdella, jos se on ajallisesti ja paikallisesti rajattua. Suomalaiset ja ruotsalaiset kalastajat saisivat pyytää ensi vuonna kyseisiltä merialueilta Suomen kannan mukaan 51 000 lohta.

Lohenkalastus on tärkeä osa kaupallisten rannikkokalastajien vuotuista toimeentuloa.

– Tutkijat ja Luken asiantuntijat vahvistivat, että tuo neljän merimailin rajoitus koskee sekä kaupallista että vapaa-ajankalastusta. Eduskunta edellyttää, että Suomi noudattaa tieteellistä linjaa, Lampinen sanoo.

Rajoituksen taustalla on tutkijoiden käsitys siitä, että erityisesti Selkämerelle vaeltaa myös heikkojen Baltian jokien lohikantojen kaloja.

Itämeren pääaltaan, Suomenlahden ja Pohjanlahden lohikiintiö oli viime vuonna yhteensä noin 100 000 kalaa. Ammattikalastuksessa lohet merkitään saalismerkillä, jota ei voi irrottaa rikkomatta. Näin kiintiötä pystytään valvomaan. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Ministeriön Risto Lampisen mukaan tutkijoiden ja virkamiesten käsitys oli, että neljän merimailin raja olisi sopiva myös vapaa-ajankalastukselle.

Vasta valtioneuvoston kantaa hyväksyttäessä EU17-jaostossa paljastui, että kyseinen alueraja haittaa huomattavan paljon lohenuistelijoita.

– On kuitenkin aika iso kynnys, että Suomi lähtisi kannassaan poikkeamaan tieteellisestä neuvosta, jossa kalastus on laitettu ehdolliseksi, jos nämä reunaehdot täyttyvät. Jos Suomen pitkäaikaisesta linjasta poiketaan, niin kyseessä on sitten eduskunnan päätös, Lampinen sanoo.

Valiokunta pyytänyt lisäselvityksiä

Kalastuskiintiöitä käsiteltiin eduskunnan ympäristö- sekä maa- ja metsätalousvaliokunnassa viime viikolla. Nyt jälkimmäiseen on pyydetty lisäselvityksiä ennen päätöksiä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on antanut oman lausuntonsa ministeriön ehdotukseen.

Sen mukaan uusi rajoitus olisi tuhoisa lohenuistelijoiden ja kalastusmatkailuyrittäjien kannalta, koska vapaa-ajankalastus sijoittuu usein aavalle merelle, kauemmas matalista rannikkovesistä.

Lohenuistelijat ovat olleet tyrmistyneitä Suomen tulkintaan ICESin neuvonannosta. Pelot kalastuksen ruuhkautumisesta kapealle rannikkovyöhykkeelle ja törmäyksistä ovat nousseet esille.

– Osa uistelijoista on jo myymässä arvokasta venekalustoaan pois. Erityisen harmittava tapaus on uistelun harrastaja, joka on juuri hankkinut ja varustellut uuden veneen lohenuistelua varten, sanoo SVK:n kalatalousasiantuntija Janne Rautanen.

Vapaa-ajankalastuksella monta vaikutusta

Janne Rautanen teki vuonna 2017 selvityksen merilohen vetouistelun vaikutuksista. (siirryt toiseen palveluun)

Kyselytutkimukseen vastasi tuolloin 92 venekuntaa, joissa oli miehistöä 208 henkilöä. Vastanneille kertyi yhteensä 746 meripäivää ja alamitan täyttäviä lohia saatiin saaliiksi 288 kpl.

Pyydettyjen lohien yhteispaino oli 2371 kiloa ja kalojen keskipaino 8,23 kiloa. Saadakseen yhden lohen vaadittiin keskimäärin yli kaksi uistelupäivää. Lohen uistelun laskennallinen kokonaissaalis Suomessa vuonna 2017 oli noin 1200 lohta.

Rahaa merilohen uistelussa käytettiin 3 461 euroa/venekunta. Summaan ei ole Rautasen selvityksessä laskettu veneen arvoa, vaan muut kauden aikana lohenuistelusta aiheutuneet kulut, kuten polttoaineet, kalastonhoitomaksu, majoituskulut ja uisteluvälineet.

Lohenuisteluveneet ovat huippuvarusteltuja ja niihin menee euro poikineen. Kuva: Janne Rautanen

Uistelukaluston (vene, moottori ja varusteet) arvo oli keskimäärin noin 32 000 euroa. Mitallisen lohen hinta vain välittömät kulut huomioon ottaen oli yli tuhat euroa.

Lohenuisteluun tarkoitetut veneet eivät ole pikkupursia, vaan niiden hankintaan voi upota 30 000 tai jopa 100 000 euroa. Hintava harrastus saa Suomessa liikkeelle vuosittain noin 500 venekuntaa, jotka keväisin käyttävät myös rannikon lomakylien matkailupalveluita.

Voimaan tullessaan Suomen tulkinta leikkaisi myös rannikon matkaluyrittäjiltä kevään majoitusmyynnistä.

Suomenlahdella lohenkalastus keskittyy pääasiassa istutettuihin kaloihin. Ne tunnistaa siitä, että niiden rasvaevä on poistettu.

Lue myös:

Pohjanlahden lohikiintiö kasvaa lopultakin

Ammattikalastajat pyytävät nyt valtavia lohia Suomenlahdella ja kalaa on paljon – monen "fantastinen kesä" saa pian tylyn lopun

Lohen meripyynnissä hämmentävä ristiriita: EU pienensi kiintiötä – tutkijoiden mukaan siinä on 27 000 lohta liikaa

Ympäristöjärjestöt arvostelevat kiintiöitä: Kaikki Itämeren kalakannat eivät kestä nykyistä kalastuspainetta

Suosittelemme sinulle