Hyppää sisältöön

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Itäradan hankeyhtiön perustamista – suunnittelukulut 79 miljoonaa euroa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta otti tiistaina kantaa itäisen Suomen ratalinjaukseen. Ministerivaliokunnan mukaan Itäradan puoltaminen ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä tulevaisuudessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa uuden Itärata-hankeyhtiön perustamista. Kuvituskuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hallituksen talouspolittinen ministerivaliokunta kannattaa Itärata-hankeyhtiön perustamista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta otti tiistaina kantaa valtion osalta hankeyhtiön perustamiseen.

Hankeyhtiön tehtävänä on uuden raidelinjauksen suunnittelu ja rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Itärata-linjaus tulisi Uudenmaan Lentoradan, Porvoon ja Kouvolan välille.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi, että Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri, voi hyväksyä Itärata-hankeyhtiön osakassopimuksen ja hankeyhtiön perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa.

Hankeyhtiöön osallistuisivat ne kunnat, jotka tekevät virallisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta ja rahoittamisesta.

Suunnittelukustannukset 79 miljoonaa euroa

Suomen valtion osuus olisi yhtiön perustamisvaiheessa enintään 51 prosenttia rahoitussitoumusten kokonaismäärästä. Perustamisen edellytyksenä on se, että valtion ja kuntien rahoitussitoumukset yhdessä kattaisivat arvioidut suunnittelukustannukset sekä muut hankeyhtiön toimintakustannukset.

Itärata-hankeyhtiön suunnittelukustannukset ilman arvonlisäveroa ovat alustavan arvion perusteella 79 miljoonaa euroa. Rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 1,7 miljardia euroa.

Linjaus Itärata-hankeyhtiöstä ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä tulevaisuudessa. Ministerivaliokunta kertoo tiedostavansa tarpeen kehittää itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen saavutettavuutta sekä teollisuuden kuljetusten edellytyksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut Liikenne- ja viestintävirastolle toimeksiannon selvittää itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten kehittämistä ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista. Selvitys on viimeisteltävänä.

Lue lisää: Itäradan suunnittelua edistävään hankkeeseen lähti mukaan 10 kuntaa lisää – hankeyhtiön perustaminen odottaa enää virallista hyväksyntää

Suosittelemme sinulle