Hyppää sisältöön

Suurten pörssiyritysten hallituspalkkiot ovat nousseet 4,7 prosenttia vuodessa kolmen vuoden ajan

Mandatum pitää nousua maltillisena. Suurten yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien palkkiot ovat keskimäärin 131 500 euroa vuodessa.

Pörssikursseja
Suurten suomalaisten pörssiyritysten puheenjohtajien vuotuiset palkkiot ovat keskimäärin 131 500 euroa, varapuheenjohtajien 81 750 euroa ja hallitusten jäsenten 64 250 euroa. Kuvituskuva. Kuva: Karoliina Simoinen / Yle
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Suurten pörssiyritysten hallituspalkkiot ovat kasvaneet 4,7 prosenttia vuodessa viimeisen kolmen vuoden aikana, kertoo varainhoitoyhtiö Mandatum. Sampo-konserniin kuuluva yhtiö pitää nousua maltillisena. Sen sijaan pienissä pörssiyhtiöissä hallituspalkkiot ovat Mandatumin mukaan laahanneet paikallaan.

– Suomalaisten pörssiyhtiöiden palkkiot ovat kansainväliseen tasoon nähden matalia. Meillä onkin haasteita rekrytoida parhaita kansainvälisiä osaajia, joista käydään kovaa kilpailua, sanoo Mandatumin osakepalkitsemisesta vastaava johtaja Tapio Tolvanen tiedotteessa.

Hänen mukaansa toimitusjohtaja ja johtoryhmä tarvitsevat tuekseen hallituksen, joka kykenee sparraamaan, katsomaan pitkälle tulevaisuuteen ja kyseenalaistamaan rohkeasti.

– Toimialallaan johtaviin yrityksiin saadaan helpommin hyviä hallituksen jäseniä, mutta keskeinen kilpailukeino on markkinaehtoinen palkitseminen, Tolvanen perustelee.

Suurten suomalaisten pörssiyritysten puheenjohtajien vuotuiset palkkiot ovat keskimäärin 131 500 euroa, varapuheenjohtajien 81 750 euroa ja hallitusten jäsenten 64 250 euroa. Suurten pörssiyritysten välillä on kuitenkin merkittäviä eroja puheenjohtajien palkkiossa.

Parhaiten palkittu 10 prosenttia tienaa vuosittain puheenjohtajuudesta noin 200 000 euroa. Viimeisellä kymmenyksellä palkkiot jäävät noin 80 000 euroon vuodessa.

Vastuullisuustavoitteet nousseet osaksi palkitsemista

Lähes puolet suurista suomalaisista pörssiyrityksistä on Mandatumin selvityksen mukaan nostanut erilaiset vastuullisuustavoitteet osaksi yritysten johdon palkitsemista. Vastuullisuustavoitteilla tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

– Asiakkaat ja sijoittajat odottavat yritysten toimivan vastuullisesti. Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat lähteneet vastaamaan tähän haasteeseen, Tolvanen arvioi.

Yhdysvalloissa korostuvat henkilöstön monimuotoisuuteen liittyvät mittarit, koska näihin liittyvät aiheet ovat olleet enemmän pinnalla. Euroopassa ja Suomessa erilaiset ilmastoon liittyvät tavoitteet ovat yleisempiä kuin Yhdysvalloissa. Suomessa tavoitteet liittyvät useimmiten työturvallisuuteen ja hiilijalanjälkeen. Suomalaisissa suurissa pörssiyhtiöissä vastuullisuusasioiden painoarvo on 10–20 prosenttia johdon kannustinohjelmissa.

Suuryritysten hallitukset aiempaa monimuotoisempia

Mandatumin selvityksen mukaan suurten yritysten hallitukset ovat aiempaa monimuotoisempia. Naisten osuus on kasvanut noin kolmannekseen ja ulkomaisten hallitusjäsenten määrä kivunnut jo 38 prosenttiin. Määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa tasaisesti.

– Pienissä pörssiyrityksissä kansainväliseen hallitustyöskentelyyn ollaan vasta kasvamassa. Pienten yritysten hallituksen jäsenistä yli 90 prosenttia on suomalaisia, Tolvanen huomauttaa.

Tiedot perustuvat Mandatum Incentivesin asiantuntijoiden keräämin tietoihin suomalaisten pörssiyritysten yhtiökokousten päätöksistä ja yritysten julkaisemista palkitsemisraporteista.

Suosittelemme sinulle