Hyppää sisältöön

Anti-gender-liike pyrkii heikentämään naisten sekä vähemmistöjen oikeuksia ja häiriköi sateenkaarijärjestöjä – Seta: "Valtaa ja rahaa vaikuttaa"

Anti-gender-liikkeeseen kuuluu muun muassa äärioikeistoa ja uskonnollisia tahoja. Niiden yhteinen keksitty vihollinen on "gender ideologia", jonka väitetään romuttavan perinteiset perhearvot.

Setan pääsihteeri kertoo videolla, millainen vaikutus anti-gender-liikkeellä on Setan toimintaan ja sateenkaari-ihmisten oikeuksien kehitykseen Suomessa.
Emma Hinkula
Avaa Yle-sovelluksessa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavat Trasek ry ja Seta, sekä osa tutkijoista ovat huolissaan anti-gender-liikkeestä, joka pyrkii heikentämään naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Anti-gender-toimijoita yhdistää Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtori Tuija Saresman mukaan konservatiiviset arvot, eli niin sanottu perinteinen perhemalli, heteroseksuaalinen avioliitto ja ajatus siitä, että sukupuolia on vain kaksi: mies ja nainen.

– Anti-gender-liikkeeseen kuuluu äärioikeistoa ja kristillisiä tahoja. Monien tausta on herätysliikkeissä, erityisesti evankelisessa herätysliikkeessä, Saresma sanoo.

Näiden tahojen yhteinen keksitty vihollinen on gender-ideologia, johon anti-gender-toimijat niputtavat niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet kuin sukupuolineutraalin kasvatuksen.

Gender-ideologiaa vastustavat eivät ole yksi taho, eikä toiminta ole keskusjohtoista.

Anti-gender-toimijat perustavat some-tilejä, joissa he esiintyvät sateenkaarijärjestöinä.

Kasper Kivistö

Saresman mukaan gender-ideologian esitetään muun muassa vievän perinteisen perheen merkityksen ja kieltävän lapsien olevan joko tyttöjä tai poikia.

Gender-ideologiasta on puhunut muun muassa Päivi Räsänen KD-lehden artikkelissa, jossa hän ilmaisi huolensa siitä, miten ideologialla pyritään vaikuttamaan lasten maailmankuvaan kouluissa ja päiväkodeissa sukupuolia häivyttämällä ja normalisoimalla samaa sukupuolta olevien suhteet.

– Ei ole olemassa mitään gender-ideologiaa. On todella ihmeellistä, että voidaan perustaa tällainen liikehdintä keksityn asian vastustamiseksi. Se on ollut kuitenkin yllättävän tehokasta ja levinnyt maasta toiseen, Saresma sanoo.

Valheita sateenkaariväestä

Uhkaavampi ja järjestäytyneempi. Niin anti-gender-liike eroaa Setan ja Trasekin mukaan muista heidän toimintaansa vastustavista tahoista.

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trasekin hallituksen puheenjohtaja Kasper Kivistö kertoo, että anti-gender-liike vaikuttaa heidän toimintaansa erityisesti väärää tietoa levittämällä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Anti-gender-toimijat perustavat some-tilejä, joissa he esiintyvät sateenkaarijärjestöinä ja jakavat väärää tietoa.

Sellaista on esimerkiksi valheet sukupuolenkorjaukseen liittyvien hoitojen haittapuolista tai yhdistyksen ajamien arvojen vääristely. Yksi esimerkki on sukupuolisensitiivinen kasvatus.

Trasek puhuu esimerkiksi siitä, että kouluissa pitäisi olla sukupuolisensitiivisiä pukeutumistiloja ja ymmärtää sukupuolen moninaisuus. Kivistön mukaan anti-gender-toimijat vääntävät viestin niin, että sukupuolia ei saisi olla ja kaikkien pitäisi pukeutua harmaisiin säkkeihin.

Anti-gender-toimijat perustavat Kivistön mukaan myös satenkaarijärjestöjä ja esiintyvät niiden edustajina. Hän epäilee, että motiivina on hankkia tietoa ja pyrkiä aiheuttamaan eripuraa yhteisön sisälle.

Trasekille tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa ehdotetaan kansainvälistä yhteistyötä. Kivistö kertoo, että usein on vaikea selvittää, ovatko tahot oikeita vai onko kyseessä feikkijärjestö.

– Tällainen toiminta tekee työn tekemisestä ahdistavaa ja hieman pelottavaakin. Se aiheuttaa luottamuspulaa ja järjestöjen aitouden selvittely vie aikaa.

Myös Seta joutuu oikomaan valheita, joita anti-gender-toimijat levittävät.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan yksi piirre sateenkaari-ihmisten oikeuksia vastustavien tekemisessä on viime vuosina ollut, että viranomaisilta tivataan, miksi ne edistävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Jotkut tahot myös levittävät kieltolappua, jolla voidaan ilmoittaa, että ei haluta lasten osallistuvan koulutunneille, jos Seta on paikalla – tai osallistuvan oppitunneille, joissa kerrotaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

– Kyse on kuitenkin opetussuunnitelman mukaisista oppisisällöistä, joita ei voi lapselta evätä.

Anti-genderistinen liikehdintä myös vahvistaa sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa vihamielistä puhetta ja ilmapiiriä.

Se vaikuttaa Tarjamon mukaan suoraan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen arkeen ja siihen, miten he tulevat kohdatuksi kouluissa, terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

– Osassa Eurooppaa myrkyllinen ilmapiiri sateenkaari-ihmisiä kohtaan ajaa jo ihmisiä piilottamaan oman itsensä ja osa harkitsee maasta muuttoa. Vihamielinen ilmapiiri, jota esimerkiksi poliitikot tukevat tai edistävät vaikuttaa kielteisesti myös ihmisten mielenterveyteen.

Tutkijoita maalitetaan

Seta ja Trasek eivät ole ainoita, joiden toimintaan anti-gender-liike vaikuttaa. Erityisesti sukupuolentutkijat ovat joutuneet anti-genderistien hampaisiin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Tutkija Tuija Saresma kertoo, että hän on itse joutunut masinoitujen hyökkäysten kohteeksi Twitterissä. Hyökkääjät eivät Saresman mukaan tosin ole olleet anti-gender-toimijoita. Vakavimman hyökkäyksen takana oli perussuomalaisten puolueen tunnettu jäsen.

– Anti-gender-liikehdintä yhdistää konservatiivisia uskonnollisia liikkeitä ja oikeistopopulistisia puolueita eri puolilla Eurooppaa, joten tämä ei ole yllättävää.

Hyökkääjät kyseenalaistavat, onko Saresma oikea tutkija, koska hän on sukupuolentutkija. Heidän mielestään sukupuolentutkimus ei ole tiedettä.

Hyökkäysten kohteeksi ovat joutuneet Saresman mukaan myös useat Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä saaneet tutkijat, joiden tutkimuksissa sukupuoli oli keskeinen tutkittava asia.

– Jotkut tutkijat eivät enää tutki aiheita, joita haluaisivat ja joita pitävät tärkeinä, koska pelkäävät saavansa somessa tai muualla aggressiivista palautetta.

Anti-gender-liikehdintä ei ole irrallista toimintaa, vaan taustalla on kansainväliset verkostot.

Kerttu Tarjamo

Myös Helsingin yliopiston politiikan ja sukupuolentutkimuksen tutkija Julian Honkasalon tutkimuksen vapautta on yritetty rajoittaa maalittamisella.

Sen lisäksi esimerkiksi perussuomalaisten ylläpitämä Suomen uutiset otti Honkasalon sukupuolivähemmistöjen historiaa käsittelevän tutkimushankkeen, sekä usean rasismia tutkivan tutkijan silmätikukseen.

– Jutussa useita Suomen Akatemian tutkijoita, kuten esimerkiksi Suomen ja Natsi-Saksan kytköksiä tutkivaa historioitsija Oula Silvennoista väitettiin valetutkijoiksi ja propagandan levittäjiksi. Tietyt tutkimusaiheet siis valikoituvat sosiaalisessa mediassa kohteiksi.

Honkasalo kertoo, että anti-gender-toimijat vaarantavat muun muassa tutkijoiden, toimittajien ja ihmisoikeustoimijoiden turvallisuuden esimerkiksi doksaamalla. Se tarkoittaa ihmisten yksityisten tietojen selvittämistä ja niiden levittämistä netissä.

Somessa maalittamisen lisäksi anti-gender-toimijat levittävät ideologiaansa esimerkiksi tekemällä poliittisia aloitteita sekä perustamalla yhdistyksiä ja nettisivustoja.

Henkilö, Kerttu Tarjamo, seisoo värikkään seinän edessä.
Anti-gender-liikkeillä on Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan maailmanlaajuisesti taustallaan vaikutusvaltaisia tahoja, mikä vaikuttaa siihen, mitä se voi saada aikaan. Esimerkkejä kielteisestä kehityksestä nähdään parhaillaan Unkarista ja Puolasta. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Anti-gender-toiminta on järjestäytynyttä

Anti-gender-toimijat ovat hyvin verkostoituneita kansainvälisesti.

Vastustus esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksille Suomessa ei ole irrallista kansainvälisestä trendistä. Samoja argumentteja kuullaan Setan Kerttu Tarjamon mukaan muissakin Pohjoismaissa kuten esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa.

– Se kertoo siitä, että anti-gender-liikehdintä ei ole irrallista toimintaa, vaan taustalla on kansainväliset verkostot, joista ideat ja argumentit leviävät.

Tämä vuoden kesäkuussa ilmestyi Euroopan parlamentin anti-rasismin ja lisääntymisoikeuksien verkoston tutkimus.

Siinä listataan yli 50 eurooppalaista toimijaa, yhdysvaltalaisia herätysliikkeitä sekä ajatushautomoita, jotka ovat rahoittaneet miljoonilla dollareilla eurooppalaisen äärioikeiston aktivistiliikkeitä, anti-gender liikehdintää sekä erilaisia konservatiivisia tahoja.

Myös Suomessa on tutkija Julian Honkasalon mukaan useita erilaisia toimijoita, jotka ajavat anti-gender-arvomaailmaa, mutta eivät silti halua nimetä itseään antigenderisteiksi.

– Toimijat saattavat olla tavoitteissaan keskenään ristiriitaisia, mutta niitä yhdistää tekaistu väite, että yhteiskuntaa uhkaa perinteisiä arvoja romuttava ”gender-ideologia”, Honkasalo kertoo.

Honkasalon mukaan yksi sellainen toimija on World Congress of Families, eli Aito avioliitto ry:n kattojärjestö. Aito avioliitto ry korostaa olevansa täysin itsenäinen suomalainen järjestö, mutta Honkasalon mukaan se on saanut vaikutteita WCF:ltä, joka on yksi maailman suurimmista, tasa-arvoista avioliittoa ja aborttioikeuksia vastustavista lobbariorganisaatioista. Aito avioliitto on osallistunut muun muassa kyseisen järjestön isännöimään konferenssin Unkarissa 2017, josta yhdistys tiedotti sivuillaan.

Valtioneuvoston julkaisemassa raportissa kerrotaan, että Suomessa Aito avioliitto ry käyttää samanlaista retoriikkaa kuin muissa Euroopan maissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia lakimuutoksia vastustavat anti-gender-toimijat.

Yle kysyi Aito avioliitto ry:ltä, miten yhdistys kommentoi sitä, että heidät linkitetään anti-gender-liikkeeseen.

Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Arto Jääskeläinen kirjoittaa vastineessaan, että yhdistys ei vastusta tasa-arvoa tai ihmisoikeuksia.

– Jos anti-gender tarkoittaa vain, että sitoutuu lisääntymisbiologiseen käsitykseen miehestä ja naisesta, niin sitä me varmasti olemme. Toimimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja sukupuoli on ihmisen pysyvä ja synnynnäinen lisääntymisbiologinen ominaisuus.

Voisiko Suomi olla seuraava Unkari?

Antigender-liikkeillä on Kerttu Tarjamon mukaan maailmanlaajuisesti taustallaan vaikutusvaltaisia tahoja, mikä vaikuttaa siihen, mitä se voi saada aikaan. Esimerkkejä kielteisestä kehityksestä nähdään parhaillaan Unkarista ja Puolasta.

Unkarissa ja Puolassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia on poljettu systemaattisesti.

Unkari ei esimerkiksi tunnusta samaa sukupuolta olevien avioliittoja, ja vuonna 2020 samaa sukupuolta olevilta pareilta kiellettiin maassa adoptointi. Unkarilaiset eivät myöskään saa muuttaa sukupuoltaan laillisesti.

Tarjamo kertoo, että viime vuonna sateenkaarioikeuksien kehitys meni ensimmäistä kertaa Euroopassa taaksepäin. Hänen mukaansa myös vihanilmaukset satenkaari-ihmisiä ja -toimijoita kohtaan ovat lisääntyneet koko Euroopassa.

– Osittain syynä ovat vahvat anti-genderistiset toimijat, joilla on valtaa ja rahaa vaikuttaa tavalla, joka vahingoittaa tiettyjä ihmisryhmiä.

Voisiko Suomessa tapahtua sama kuin Puolassa ja Unkarissa? Tutkija Tuija Saresma ajattelee, että se ei ole mahdotonta.

– En haluaisi, että kukaan tuudittautuu siihen, ettei Suomessa voisi tapahtua samanlaisia asioita. Kyllä voi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja esimerkiksi aborttilainsäädännön kehittyminen Suomessa riippuu paljolti poliittisista voimasuhteista.

Hyvin konservatiivisia arvoja kannattava hallitus ja pääministeripuolue voisivat Trasekin Kasper Kivistön mielestä muuttaa tilanteita nopeastikin. Hänen mukaansa Suomessa toimii jo puolueita, joiden kannat ovat anti-genderististen liikkeiden kanssa hyvin samanlaisia.

– Jos sellainen puolue pääsee valtaan, pitää oikeasti alkaa pelätä, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta maanantaihin kello 23:een saakka!

Juttua korjattu ja täydennetty 19.10.2021 kello 15.50: Artikkelissa kerrottiin aikaisemmin virheellisesti, että Valtioneuvosto nimesi ihmisoikeuksia käsittelevässä raportissaan Aito Avioliitto ry:n anti-gender-toimijaksi. Juttuun korjattu, että Valtioneuvoston julkaisemassa raportissa kerrotaan, että Suomessa Aito avioliitto käyttää samanlaista retoriikkaa kuin muissa Euroopan maissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia lakimuutoksia vastustavat anti-gender-toimijat. Lisäksi juttuun lisätty Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Arto Jääskeläisen kommentti.

Juttua täydennetty 22.10.2021 kello 15.08: juttuun lisätty, mitä Helsingin yliopiston politiikan ja sukupuolentutkimuksen tutkija Julian Honkasalo tarkoittaa käsitteellä kattojärjestö, ja että Aito avioliitto korostaa olevansa itsenäinen järjestö.

Suosittelemme