Hyppää sisältöön

Näin valtio leikkaa avustuksia, kun Veikkauksen tuotot vähenevät – Marinin mukaan leikkaukset saatetaan vielä perua

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ihmettelee pääministeri Sanna Marinin kommenttia rahoituksen tarkastelusta vielä syksyllä. Kurvisen mukaan kulttuurin, liikunnan, nuorison ja tieteen vaikea rahoitustilanne oli tiedossa jo keväällä ja alkusyksyn budjettiriihessä.

Eläkeläisnainen pelaa rahapeliä.
Valtion rahapelituottojen väheneminen näkyy liikunnan ja urheilun osalta eniten liikuntapaikkarakentamisessa. Kuva: Mikko Koski / Yle
Ari Hakahuhta,
Matti Koivisto
Avaa Yle-sovelluksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut taiteen, kulttuurin, tieteen ja urheilun määrärahaleikkaukset vuodelle 2022. Leikkaukset johtuvat vähenevistä rahapelituotoista, jotka valtio saa Veikkaukselta.

Vaikka valtio korvaa eri toimijoille ja järjestöille rahapelituottojen vähenemisestä johtuvia rahamenetyksiä, ensi vuodelle menetyksiä ei korvata enää täysimääräisinä. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien rahapelituottojen vähenemä on 43 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Leikkaus merkitsee, että rahapelituottoja saaneiden taiteen ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön ja tieteen toimijoiden on etsittävä lisää tuloja muualta tai säästettävä rahaa toiminnassaan aiempaan verrattuna.

Esimerkiksi suurimmalla osalla taiteen ja kulttuurin alan rahapelituottoja saavien toimijoiden rahoitus rahapelivaroista vähenee 15 prosenttia. Se merkitsee 18,4 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna.

Esimerkiksi rahapelituottojen avustukset kirjallisuuden kääntämiseen ja julkaisemiseen vähenevät tuon 15 prosenttia. Niin käy myös valtakunnallisten museo- ja perinnealojen järjestöjen avustusten.

Valtion julkisten taidehankintojen avustuksista puolet pois

Kirjastojen saamia rahapelituottoja opetus- ja kulttuuriministeriön ratkaisu leikkaa 6 prosenttia.

Elokuvatuotannon, käsikirjoittamisen ja elokuvien jakelun edistämisen rahoja leikataan 8 prosenttia. Kulttuurilehtien avustukset vähenevät 9 prosenttia.

Rahapelituotoista jaettujen valtion julkisten rakennusten taidehankintojen ja valtion taidekokoelmien hoidon avustuksista häviää puolet (50 %). Sama kohtalo on esimerkiksi seurantalojen korjausavustuksilla.

Kirjastot menettävät kokonaan tuen vähälevikkiselle kirjallisuudelle

Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille loppuu kokonaan. Tämän vuoksi kirjastojen valikoima erittäin todennäköisesti supistuu ja vähälevikkisen kirjallisuuden saatavuus heikkenee.

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustusten rahasumma pienenee 4 prosenttia. Rahassa se merkitsee 700 000 euroa. Saman summan menettää paikallisen harrastustoiminnan tuki.

Liikuntaan ja urheiluun osoitetut rahapelivarat vähenevät 11,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Suurin leikkaus osuus liikuntapaikkarakentamiseen.

Edunsaajien Rosa Meriläinen: "kulttuuria tarjolla vähemmän ja harvemmille"

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön pääsihteeri Rosa Meriläinen muistutti kommentissaan viestipalvelu Twitterissä, että hallitus ja eduskunta voivat edelleen halutessaan peruuttaa kaavaillut leikkaukset kulttuuribudjettiin.

– Kun leikkauslistat tulivat julki, asia konkretisoitui: kulttuuria olisi tarjolla vähemmän, yksipuolisemmin ja harvemmille, Meriläinen kirjoitti.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) myöntää, että vaurioita tulee joka puolelle.

– Perusteet on kohdennettu sillä tavalla, että on yritetty tehdä vähiten vauriota ja vähiten haittaa, Kurvinen kuvailee

Tiedekeskus Heurekan rahapelirahoitus vähenee 7 prosenttia

Tieteen ja tutkimuksen rahapeliavustukset vähenevät 8,3 miljoonaa euroa. Vantaalla sijaitsevan tiedekeskus Heurekan rahapelirahoitus vähenee 7 prosenttia.

Poliittisten ajatuspajojen rahapelirahoitus vähenee puolestaan 5 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan leikkausten kohdennuksessa on otettu huomioon saajien tiedepoliittinen merkitys ja rahapeliavustusten merkitys edunsaajan kokonaisrahoituksessa.

Kulttuurin ja taiteen rahoista tuli heti huutokauppa hallituksessa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi avustusleikkauksia viestipalvelu Twitterissä. Marin ymmärtää, että avustusten pudotus on vaikea asia eri järjestöille korona-aikana.

– Viisikko [hallitusryhmien puheenjohtajat] tarkastelee järjestöjen rahoitusta syksyn budjettiprosesseissa ja etsii ratkaisua asiaan, Marin lupasi.

Eduskunnassa tiistaina iltapäivällä antamassaan haastattelussa Marin sanoi viisikon sopineen, että järjestökentän rahoitus pyritään turvaamaan.

– Oma käsitykseni on, että hallituspuolueilla on yhteistä tahtoa löytää tähän ratkaisu, mutta neuvottelemme tästä yhdessä ja kerromme siitä myös yhdessä, Marin sanoi.

Tiede- ja kulttuuriministeriAntti Kurvinen (kesk.) sanoi tiistaina aamupäivällä, että hän toimii niillä rahoilla, jotka hallinnonalalle valtion budjetissa osoitetaan. Kurvisen mukaan kulttuurin, liikunnan, nuorison ja tieteen vaikea rahoitustilanne oli jo tiedossa alkusyksyn budjettiriihessä.

Kurvinen huomauttaa, että Marin ja hallitusryhmien puheenjohtajat olisivat voineet tarkastella rahoitustilannetta jo aiemmin. Kurvinen sanoi tiedotustilaisuudessaan, että hän on toki tyytyväinen, jos näille aloille saadaan jotenkin lisärahoitusta.

Marin ei ota kantaa siihen, miksi asiaa ei hoidettu jo syksyn budjettiriihessä.

– Eduskunnan budjettiprosessi on käynnissä ja osana sitä kokonaisuutta on täydentävä lisätalousarvio, kuten aikaisempinakin vuosina. Yhtä lailla poliisien määrärahakysymykseen olemme löytäneet ratkaisun, ja pyrimme löytämään ratkaisun myös tähän, Marin sanoi.

Varsinkin kulttuurin ja taiteen rahoista näyttäisi tulevan huutokauppa hallituksessa. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan vasemmistoliitto esittää näiden rahojen leikkausten perumista lisäbudjetissa. Andersson kertoi vasemmistoliiton kannan niin ikään viestipalvelu Twitterissä.

– Vasemmistoliitto on esittänyt kulttuuriin kohdistuvien 18,5 miljoonan leikkausten perumista lisätalousarvion kautta, samalla tavalla kuin poliisiin kohdistuvat leikkaukset onnistuttiin estämään, Andersson kirjoitti.

Jos poliittinen tahto löytyy, hallitus voisi halutessaan esittää lisärahoja esimerkiksi seuraavassa lisäbudjettiesityksessä tai valtion ensi vuoden budjetin täydennysehdotuksessa.

Avustukset vähenevät, koska Veikkauksen tuotot vähenevät

Hallitus on jo aiemmin linjannut, että enää vuonna 2022 rahapelituottojen pienenemistä ei korvata täysimääräisesti eri toimijoille ja järjestöille. Vielä vuonna 2021 valtio korvasi käytännössä täysimääräisesti toimijoille menetykset, jotka olivat seuraamassa rahapelituottojen vähentymisestä.

Valtion Veikkaukselta saamat rahat ovat vähentyneet, koska korona-aika sulki rahapeliautomaatteja. Lisäksi Veikkaus on vähentänyt rahapeliautomaattien määrää tuhansilla.

Muutkin ongelmapelaamisen ehkäisyyn liittyvät toimet ovat vähentäneet Veikkauksen tuottoja.

Pelaajien rahoista kilpailee internetissä muitakin pelijärjestäjiä kuin Veikkaus, tuotot ovat vähentyneet myös tästä syystä.

Vuonna 2019 Veikkaus tuloutti valtiolle noin miljardi euroa tuloksestaan ja lisäksi noin 200 miljoonaa euroa arpajaisveroina. Koronavuonna 2020 Veikkauksen tulos putosi satoja miljoonia euroja.

Veikkauksen edunsaajien tulevaisuuden rahoitus on selvityksessä

Vuonna 2022 valtio hyvittää rahapelituottojen vähenemistä yleisistä budjettirahoista yhteensä noin 330 miljoonaa euroa. Se vastaa noin 80 prosenttia täydestä hyvityksestä.

Summassa on mukana muitakin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia rahoja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoista.

Hallitus on jo aiemmin sopinut, että hyvitys pienenee vuosien mittaan. Vuonna 2023 hyvitettävä rahamäärä on noin 306 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tämä merkitsee, että avustukset ovat noin 50 miljoonaa euroa pienemmät kuin täna vuonna.

Hallituksen on määrä ratkaista vielä tällä kaudella, miten eri Veikkaus-rahoista riippuvaisten järjestöjen rahoitus hoidettaisiin vuodesta 2024 eteenpäin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kiirehtiikin ratkaisua Veikkauksen edunsaajien tilanteeseen.

– Jos sitä ei ratkaista, niin sivistyssektorilla on edessään erittäin paha kriisi ja täysin hallitsematon tilanne. Vuodelle 2024 ei ole mitään kompensaatiota tiedossa eli sinne on tulossa aivan valtava leikkaus, Kurvinen luonnehti.

Täydennetty tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen kommentteja tiistaina 12.10. 2021 kello 15.48.

Täydennetty pääministeri Sanna Marinin kommentit 12.10. 2021 kello 17.03

Voit keskustella rahapelituotoista ja niiden vaikutuksesta kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan, nuorisotyöhön ja tieteeseen keskiviikkoon 13.10. 2021 kello 23 asti. Napauta keskustele-painiketta jutun jälkeen.

Katso lisää:

Vaatimukset katkaista Veikkauksen ja järjestörahoituksen yhteys yltyvät

Ministeriöiden työryhmä: Veikkauksen miljoonat järjestöiltä valtion kirstuun ja järjestöjen rahoitus valtion budjettiin

Suosittelemme sinulle