Hyppää sisältöön

Suuren turkulaisen asuntoyhtiön toimitusjohtaja sotkeutui luvattomaan majoitusbisnekseen Tampereella: rakennusvalvonta vaatii selitystä

Kaupunginosan vanhin puutalo piti säilyttää, mutta sen tilalle saikin rakentaa kerrostalon. Nyt siitä tarjotaan kalustettuja asuntoja tilapäistarpeeseen.

Tämän Armonkalliolla sijaitsevan uuden kerrostalon kaikki 12 asuntoa ovat tarjolla vuokralle kalustettuna sekä lyhytaikaiseen että pitempään tarpeeseen. Kuva: Antti Palomaa / Yle
Antti Palomaa

Tampereella paljastui tapaus, jossa kokonainen asuinkerrostalo on otettu majoitustoiminnan käyttöön ilman lupaa. Tapaus koskee keskustan tuntumassa Armonkalliolla sijaitsevaa uutta taloa.

Tampereen rakennusvalvonta ei ollut kuullut majoitustoiminnasta ennen lokakuun alkua. Kun ilmoitus asiasta tuli, rakennusvalvonta lähetti rakennuslupaa hakeneelle Keskinäinen Kiinteistö Oy Tampereen Pursikatu 4:lle selityspyynnön. Rakennusvalvonta haluaa kirjallisen selvityksen siitä, millaista toimintaa talossa harjoitetaan.

Jos majoitustoiminta osoittautuu rakennusluvan vastaiseksi, rakennusvalvonta voi kehottaa lopettamaan toiminnan.

Rakennusvalvonta myönsi osoitteeseen Pursikatu 4 rakennusluvan tavalliselle asuinkerrostalolle. Lupahakemuksessa ei tullut ilmi, että talossa alettaisiin harjoittaa majoitustoimintaa.

Myös Armonkallion asemakaavassa tontti on osoitettu asuinkäyttöön.

Kevättalvesta 2021 saakka majoitusyritys Hiisi Homes on tarjonnut kaikkia talon 12 asuntoa kalustettuna vuokralle tilapäistarpeeseen.

Esimerkiksi marraskuun viikonlopulle vajaan 30 neliön huoneiston saisi kahdeksi yöksi noin 250 eurolla. Hinta on samaa luokkaa sekä Hiisi Homesin omilla nettisivuilla että kansainvälisen nettivarauspalvelun Booking.comin kautta.

Asuntojen vuokraus myös pitemmäksi aikaa on mahdollista.

Talon omistaja antaa selvityksen

Pursikatu 4:n kerrostalon toteutti sitä varten perustettu kiinteistöyhtiö. Yhtiön taustalla on muun muassa Turun kaupungin omistaman TVT Asuntojen toimitusjohtaja Teppo Forss. Forss kertoo sähköpostiviestissä, että talo on yksityisessä omistuksessa eikä liity mitenkään TVT:hen.

Forss sanoo, että he ovat toteuttaneet talon asuinkäyttöön ja vuokranneet sen asuinhuoneistot toimijalle, joka vuokraa ne edelleen asuinkäyttöön.

– Me annamme viranomaiselle selvityksen pyynnön mukaisesti.

Hiisi Homesin yrittäjä Ari Lapveteläinen sanoo, että yrityksellä ei ole vuokrasopimusta kiinteistöyhtiön, vaan sen osakkeenomistajien kanssa, ja sopimus on vuokrasopimus asuntojen vuokraamisesta.

Lapveteläisen mukaan idea käyttää taloa kalustettujen asuntojen vuokraukseen syntyi loppuvuodesta 2020 yhdessä kiinteistöyhtiön kanssa.

Pari asuntoa taloa kohti on sallittu

Rakennusvalvonta ei ole Tampereella aiemmin törmännyt tapaukseen, jossa kokonainen asuinkerrostalo olisi valjastettu kalustettujen asuntojen vuokraukseen.

Tampereella on asuintaloja, joissa tilapäismajoituksen käytössä on pari kolme asuntoa. Tällaisiin tapauksiin rakennusvalvonta ei ole toistaiseksi puuttunut.

Tampereen rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman sanoo, että kokonainen kerrostalo on erilainen tapaus kuin pari asuntoa, koska laajemman lyhytaikaisvuokrauksen vaikutukset ympäristöön poikkeavat vakituisesta asumisesta. Lisäksi turvallisuusvaatimukset majoitusrakennuksessa eroavat tavallisen asuinrakennuksen vaatimuksista.

Entinen köyhälistön asuinalue

Kauas on tultu siitä, kun Armonkallio sai alkunsa 1890-luvulla. Alueelle siirtyi köyhälistöä, jolla ei ollut varaa kallistuneisiin tontteihin Tampereen Kyttälässä.

Muuttajille luvattiin viisi ensimmäistä vuotta vuokratonta aikaa. Alue sai nimensä näistä "armon vuosista".

Suuri osa Armonkallion rakennuksista tuhoutui tulipalossa vuonna 1898. Palosta selvisi muun muassa Pursikatu 4:ssä aiemmin sijainnut puutalo. Tämä puutalo purettiin uuden kerrostalon tieltä.

Puutalon kohtalo nousi julkisuuteen vuoden 2016 lopulla (siirryt toiseen palveluun), kun Tampereen kaupunginhallitus antoi yllättäen luvan sen purkuun. Aiemmin yhdyskuntalautakunta oli kallistunut talon säilyttämisen kannalle.

Ennakkopäätös kesällä

Korkein hallinto-oikeus otti kantaa asuinkerrostalossa tapahtuvaan majoitustoimintaan tänä kesänä (siirryt toiseen palveluun). Oikeus määräsi yrityksen lopettamaan helsinkiläisen kerrostalon 11 asunnon käytön majoitustiloina. Tuossa tapauksessa majoitustoiminnan käytössä ei ollut koko talo, vaan noin neljännes asunnoista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että majoitustoiminta asuinkerrostalossa oli asemakaavan ja rakennusluvan vastaista.

Hiisi Homesin yrittäjä Ari Lapveteläinen sanoo, että heidän kohteensa Tampereella ei muistuta Helsingissä kiellettyä tapausta. Hän perustelee tätä esimerkiksi sillä, että Armonkallion talossa ei tarjoilla aamupalaa eikä siellä ole vastaanottotiskiä.

Lapveteläisen mukaan majoitustoiminnasta ei ollut rakennuslupahakemuksessa mainintaa, koska Hiisi Homes vuokraa asuntoja ja asunnon vuokraus asuintalossa on sallittua.

Yrityksellä on Tampereella myös toinen kohde, yhdeksän asuntoa Muotialassa. Siellä majoitustoiminnan käytössä ei ole koko kerrostalo.

Majoitustoimintaa säätelee muun muassa laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (siirryt toiseen palveluun). Laissa majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille. Majoitusliikkeellä taas tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai muuta liikepaikkaa, jossa harjoitetaan majoitustoimintaa.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin ohje asunnossa tapahtuvaan majoitustoimintaan (siirryt toiseen palveluun) sanoo, että ammattimaista majoitustoimintaa harjoittavan pitää noudattaa muiden samankaltaisten toimijoiden lailla muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain rakennuslupaa koskevia säännöksiä, majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia, terveydensuojelulakia ja toimintaa koskevaa verolainsäädäntöä.

Myös Turussa puututtiin vuokraukseen

Hiisi Homes tarjoaa tilapäismajoitusta useilla paikkakunnilla. Kohteita on muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Hämeenlinnassa.

Esimerkiksi Turussa Hiisi Homesilla on 22 asuntoa Fleminginkatu 5:ssä ja 16 asuntoa Fatabuurinkatu 4:ssä.

Myös Turun rakennusvalvonta on puuttunut Hiisi Homesin toimintaan. Fleminginkatu 5:tä koskevan uhkasakon asettaminen oli Turun rakennus- ja lupalautakunnan käsittelyssä heinäkuussa.

Turun valvontajohtaja esitti, että Flemininginkatu 5:n kiinteistön omistajan Asunto Oy Turun Marinumin, asuntoyhtiön osakkeiden omistajan Asuntoyhtymä Group Oy:n sekä huoneistojen vuokralaisen ja toiminnanharjoittajan Hiisi Experience Group Oy:n pitää uhkasakon uhalla lopettaa asuinhuoneistojen käyttö majoitustilana.

Esityksen mukaan kaikille kolmelle yhtiölle olisi pitänyt asettaa juokseva uhkasakko, jonka kiinteä peruserä olisi ollut 50 000 euroa ja lisäerä 5 000 euroa jokaiselta kuukauden ajanjaksolta, jolloin velvoitetta lopettaa toiminta ei noudateta.

Lautakunta yllättäen palautti asian valmisteluun, eli ei velvoittanutkaan lopettamaan majoitustoimintaa ja jätti uhkasakon asettamatta.

Valvontajohtaja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Samoin teki kolme lautakunnan jäsentä. Eriäviä mielipiteitä perusteltiin sillä, että korkeimman hallinto-oikeuden tänä kesänä antamien päätösten perusteella majoitustilojen vuokraus Fleminginkatu 5:ssä ei ollut lainmukaista.

Lautakunnan enemmistö katsoi, että majoitustoiminta voi jatkua, kunhan sille haetaan asianmukainen lupa. Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeamispäätöstä asemakaavan vastaiselle toiminnalle. Jos hakemus hyväksytään, omistajan pitää hakea uusi rakennuslupa.

Helsingissä vireillä jopa 20 tapausta

Helsingin rakennusvalvonnassa on vireillä 10–20 majoitustoimintaa koskevaa toimenpidepyyntöä.

Yksi vireillä olevista asioista on niin kutsuttua Ohranan taloa (siirryt toiseen palveluun) Korkeavuorenkatu 21:ssä koskeva tapaus. Siinä majoitustoiminnalle on saatu poikkeamispäätös mutta ei rakennuslupaa. Rakennusvalvonta on kehottanut hakemaan rakennuslupaa pikaisesti.

Viime torstaina Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi jatkaa yhden kalustetun asunnon vuokrausta lyhytaikaiseen käyttöön Runeberginkadulla sijaitsevassa taloyhtiössä. Päätöksen mukaan majoitustoiminnalla ei ollut yli 40 huoneiston yhtiössä sellaisia konkreettisia vaikutuksia, että toiminta olisi pitänyt kieltää.

Mitä mieltä uutisesta? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 19.10. klo 23 asti.

Suosittelemme sinulle