Hyppää sisältöön

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Säiliöauto täyttää kiveen kairattuja reikiä nestemäisellä räjähdysaineella, kuormaaja nostaa malmikuormaa järkälemäisen kivenkuljetusauton kyytiin.

Tältä näyttää yli 200 metriä syvän Terrafamen Kuusilammen louhoksen pohjalla.

Muutamien kilometrien alueella peruskalliossa lepää Euroopan suurimmmat nikkelivarannot sekä sinkkiä, kobolttia ja pieniä määriä muita metalleja.

Vuodesta 2008 lähtien louhoksesta on kaivettu noin 150 miljoonaa tonnia malmeja.

Jäljellä olevilla malmeilla Terrafamen tuotanto voisi jatkua yhtiön mukaan noin vuoteen 2035 asti.

Jos Terrafamen suunnitelmat toteutuvat, alueella kuitenkin louhitaan vielä vuosikymmeniä pidempään.

Terrafame haluaa Kolmisoppi-järven malmit

Terrafame haluaa laajentaa kaivostaan ja avata uuden louhoksen alueellaan sijaitsevaan Kolmisoppi-järven malmiesiintymään.

Malmio makaa järven alla.

Siksi Terrafamen suunnitelmana on padota ja kuivata noin puolet järvestä ja tehdä tilalle avolouhos.

Järvestä kuivatettaisiin nykyisten suunnitelmien mukaan noin neliökilometrin laajuinen alue. Koko louhos olisi kooltaan noin kaksi neliökilometriä.

Kolmisopin alla on malmeja suunnilleen saman verran kuin nykyisin kaivettavassa louhoksessa.

Järven malmien turvin Terrafamen tuotanto jatkuisi yhtiön mukaan varmuudella ainakin 2050-luvulle – ja mahdollisesti jopa 2080-luvulle asti.

– Meidän arviomme mukaan luvitusprosessin pitäisi olla valmis suunnilleen 2025–26. Tarkoitus olisi päästä Kolmisoppeen louhimaan noin vuonna 2027, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen sanoo.

Seuraava askel luvituksessa koittaa vuodenvaihteessa, kun Terrafame hakee ympäristölupaa. Toimitusjohtaja Lukkaroinen on "erittäin luottavainen" siihen, että luvat heltiävät.

– Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä muutimme hankesuunnitelmaa jonkin verran ja pääsimme ratkaisuun, jonka uskomme olevan luvitettavissa.

Palataan ympäristökysymyksiin tuonnempana.

Terrafame: nykyisille 1 500 työpaikalle vuosikymmenien jatkoaika

Uusi louhos on pitkällä aikavälillä elintärkeä Terrafamen jatkon kannalta.

Epävarmojen vuosien jälkeen yhtiö on ottanut uuden suunnan ja lähtenyt mukaan akkubisnekseen. Kun Terrafame aiemmin myi esimerkiksi sinkkiä ja nikkeliä bulkkitavarana, se jalostaa jatkossa metallit akkukemikaaleiksi uudella kesällä käynnistetyllä tehtaallaan.

– Me olemme siirtyneet entistä vahvemmin jalostusketjussa eteenpäin ja olemme nyt yksi johtava akkukemikaaliyhtiö, siis kemianteollisuuden yhtiö, Lukkaroinen sanoo.

Akkukemikaalitehdas saadaan Lukkaroisen mukaan pyörimään täydellä teholla suunnilleen vuoden kuluttua, mikäli isompia ongelmia ei ilmene.

Maailmalla akkukemikaalien kysyntä kasvaa kohisten, koska niitä tarvitaan nopeasti kasvavilla sähköautomarkkinoilla.

Terrafamen tuottamat akkukemikaalit aiheuttavat yhtiön mukaan hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vähemmän kuin alalla keskimäärin. Se on yhtiölle kilpailuetu, josta kertoo esimerkiksi Terrafamen juuri aloittama yhteistyö autovalmistaja Renault'n kanssa.

Terrafame lupailee, että akkukemikaalien turvin sen kannattavuus paranee.

Valtio on pääomittanut Terrafamea yli 600 miljoonalla, muttei ole toistaiseksi saanut yhtiöltä osinkoja. Viime vuosina Terrafamen tulosta on painanut etenkin akkukemikaalitehtaan vaatima noin 240 miljoonan euron investointi. Vuoden kolmannella neljänneksellä Terrafamen myynti kasvoi mutta tulos oli tappiollinen.

– Siinä vaiheessa kun akkukemikaalitehdas on täysin ajettu käyntiin, niin Terrafamen kannattavuus tulee olemaan oikein hyvä, Lukkaroinen sanoo.

Terrafamella on valtava merkitys myös koko Kainuun taloudelle.

Konsulttiyhtiö Rambollin selvityksen mukaan Terrafamen osuus Kainuun kokonaistuotoksesta lähenee jo 20 prosenttia.

Uusi louhos ei synnyttäisi uusia työpaikkoja muutoin kuin rakennusvaiheessa, mutta nykyisiä töitä riittäisi pidemmäksi aikaa.

– Uudella louhoksella me voidaan turvata vuosikymmeniksi eteenpäin noin 1 500 työpaikkaa, jotka meitä terrafamelaisia töissä päivittäin käy, toimitusjohtaja Lukkaroinen sanoo.

Yksi uhka on ylitse muiden, sanoo luonnonsuojeluliitto

Terrafamen edeltäjä Talvivaara – ja Terrafame sen perijänä – olivat vuosikausia otsikoissa lähinnä ympäristöongelmista.

Talvivaaran aikaiset ympäristöongelmat on selätetty, mutta alueella on yhä esimerkiksi vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja vanhoja vesienkäsittelysakkoja Talvivaaran ajoilta. Lähistön järvistä esimerkiksi Salminen on pilaantunut, ja Terrafame on kertonut kunnostavansa sitä. Vanhoista ympäristövahingoista käydään tällä hetkellä myös korvausoikeudenkäyntiä.

Laajennus vaikuttaisi suorimmin puoliksi kuivattavaan Kolmisoppi-järveen ja sen lähialueille, jonne nousee esimerkiksi uudet sivukivikasat ja tulee melu-, maisema- ja pölyhaittoja.

Järvestä lähtevässä Tuhkajoessa asuva taimenkanta voisi vaarautua, lähialueen eläimistön elinalueet pienenisivät hieman.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan laajennushankkeessa on useita riskejä.

– Kaikkein suurin ongelma on kaivannaisjäte, ja se on tuhatvuotinen ongelma, sanoo luonnonsuojeluliiton kaivosasiantuntija, biokemisti Jari Natunen.

Kaivannaisjätteen eli malmipitoisen ylijäävän kiviaineksen määrä karkeasti tuplautuisi laajennuksessa. Jos kaivannaisjäte pääsee vaikuttamaan ympäristöön, se on Natusen mukaan vaarallista.

– Kivi on rikkipitoista, se reagoi ilman ja veden kanssa ja siitä syntyy rikkihappoa, joka liuottaa raskasmetallit, Natunen sanoo.

Kaivannaisjätteet kapseloidaan eli eristetään vedeltä ja ilmalta, mutta luonnonsuojeluliitto sanoo, että kapselointi pettää ennen pitkää – kaivannaisjäte kun jää alueelle ikuisesti.

Natusen mukaan hapan metallivaluma vuotaisi vuosisatojen ajan vesistöihin sadoista miljoonista tonneista kaivannaisjätettä, kun kaivos aikanaan suljetaan.

Terrafame vakuuttelee, että jätteen sulkemiseen käytettävät suojarakenteet kestävät.

– Ensimmäiset sulkemistoimenpiteet on tarkoitus aloittaa ensi vuonna eli meillähän tulee olemaan 30 tai 60 vuotta aikaa seurata, että rakenteet myös kestävät, Lukkaroinen sanoo.

Viranomaiskantaa kaivannaisjätteeseen ja useimpiin muihin ympäristökysymyksiin saadaan vielä odottaa.

Terrafame on jo hoitanut luvituksen ensimmäisen vaiheen eli ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). YVA-selostus on parhaillaan arvioitavana Kainuun ely-keskuksessa, joka antaa lausuntonsa vielä syksyllä. Yhtiöllä on jo myös Tukesilta haettava kaivoslupa.

Tiukempi syyni on vasta edessä.

Se koittaa, kun Terrafame jättää ympäristölupahakemuksensa Pohjois-Suomen aville eli aluehallintovirastolle.

Avin käsittelyssä ratkeaa, pääseekö Terrafame käsiksi Kolmisoppi-järven malmeihin.