Njuike sisdoaluide

Mikromuovi valtaa pohjoisen vesistöjä yhtä lailla kuin etelänkin järviä: Näätämöjoen esiintymät yllättivät niin paikalliset kuin tutkijatkin

Syksyllä Inarijärvestä ja Näätämöjoelta löydettiin ensimmäistä kertaa mikromuovia. Muovi leviää helposti luontoon sekä roskien että nykyaikaisten vaatteiden mukana. Tilanteeseen toivotaan konkreettisia toimia.

Mikromuoviesiintymät huolestuttavat sevettijärveläistä kalastajaa Tauno Porsangeria. Hän kaipaa lisää tietoa kotivesistönsä tilanteesta.
Sara Kelemeny
Avaa Yle-sovelluksessa

Metrin kokoisen rautaputken läpi valutetaan satoja litroja vettä. Tutkimusputken sisään on asennettu muutama suodatin, joihin veteen kertyneet mikromuovit tarttuvat.

Silmämääräisesti ei pysty vielä sanomaan, löytyykö tällä näytteenotolla Näätämöjoen Kolttakönkäästä mikromuovia. Laboratorioiden mikroskoopit tekevät työn myöhemmin.

Tänä syksynä eri puolilta Näätämöjokea ja Inarijärven vesistöistä löydettiin ensimmäistä kertaa mikromuovia. Löytö yllätti myös tutkijat.

– Määrät olivat verrattavissa Etelä-Suomen järvien määriin. Indeksiluvut ovat 85–89, ja ne ovat todella korkeita. Se yllätti meidät kaikki, kertoo Itä-Suomen yliopiston dosentti Tero Mustonen.

Indeksiluku kertoo, paljonko kuutiossa vettä on muovipartikkeleita mikrometreissä mitattuna.

Dosentti Tero Mustonen on tutkinut syksyn ajan mikromuovipitoisuuksia Saamenmaan vesistöissä.
Dosentti Tero Mustonen tutki työryhmänsä kanssa Näätämöjoella mikromuoviesiintymiä viime kesänä ja lokakuussa. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Mustonen johtaa Lumimuutos-osuuskuntaa, joka on vuosia tutkinut erityisesti Saamenmaan vesistöjen kuntoa. Tänä kesänä osuuskunta aloitti mikromuoviesiintymien tutkimisen. Heinäkuussa muun muassa Inarijärvessä oli kymmeniä tutkimuspisteitä, joista mikromuovinäytteitä kerättiin.

Mikromuovi ei ole enää vain suurten valtamerien ongelma, vaan muoviesiintymiä löytyy runsaasti myös Pohjois-Suomen syrjäisimmistäkin vesistöistä.

Mikromuovi voi levitä luontoon niin roskien, kalaverkkojen kuin nykypäivän fleece- ja kuorivaatteiden pesuveden mukana. Osa mikromuovista kulkeutuu vesistöihin myös ilmateitse.

– Kaikki muovi, mitä luonnosta löytyy, voi jauhautua mikromuoviksi. Esimerkiksi osa kalaverkoista saattaa jäädä veteen niin kutsutusti haamupyyntiin. Ajan mittaan verkosta irtoaa virtauksen ja kivikon mukana mikromuovia, selventää Mustonen.

Vesistön tilanne huolettaa paikallisia

Sevettijärveläinen Tauno Porsanger ei ole vielä tarkemmin perehtynyt kotijokensa mikromuoviuutisiin. Porsangerin kesät kuluvat Näätämöjoella kalastaessa.

– Olen vain kylältä kuullut, että mikromuovia on löytynyt. En tiedä, miten se tulee vaikuttamaan meihin paikallisiin, että minkälainen hätä tässä on, pohtii Porsanger selvitellessään verkkoja kotipihassaan.

Tauno Porsanger selvittelee verkkoja kotinsa pihalla  Sevettijärvellä.
Kalastaja Tauno Porsanger on huolissaan Näätämöjoen valuma-alueen tulevaisuudesta. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Sevettijärveläinen Juha Feodoroff viihtyy myös Näätämön kalavesillä. Tänä kesänä Feodoroff kulki tutkijoiden mukana ottamassa näytteitä jo lapsuudestaan tutuista maisemista. Hän ei olisi uskonut, että näinkin syrjäisistä vesistä voi löytyä suuria mikromuovimääriä.

– Se tuntui huonolta, toteaa Feodoroff.

Tutkimusten aikana Feodoroffin silmät avautuivat Näätämöjoen vesistön tilanteeseen. Hän kehottaa nyt kaikkia luonnossa liikkuvia pitämään huolta, ettei ympäristöön jää ihmisestä mitään jälkiä. Jokaisella reissullaan Feodoroff aikoo tästä eteenpäin kerätä roskia, mikäli niitä maasta löytyy.

– Kun muovia löytyy, se vaikuttaa kaloihinkin. Se ei ole oikein, on todella huono juttu, harmittelee Feodoroff.

Tutkija Tuomo Soininen ja Juha Feodoroff tutkimassa mikromuoveja Näätämöjoella.
Tutkija Tuomo Soininen ja Juha Feodoroff asentavat vesipumppua tutkimusputkeen Kolttakönkäällä Neidenissä. Kuva: Sara Kelemeny / Yle

Viime vuosien aikana kalastusmatkailu on lisääntynyt Näätämöjoella huomattavasti. Feodoroff toivoo, että mikromuoveista ja niiden haitoista informoidaan ulkopaikkakuntalaisia jo kalastuslupien myynnin yhteydessä.

Tutkijat vaativat toimia kunnan päättäjiltä

Tutkimushankkeella saatiin esiin laaja ongelma, johon ei ole vielä tehty toimintasuunnitelmaa viranomaistasolla.

Tutkija Tero Mustonen toivoo, että ongelma otetaan tosissaan ja odottaa konkreettisia toimia viranomaisilta.

– Nyt kunnan ja valtion toimijoiden pitäisi selvittää vesistöjen suurimman kuormituksen lähteet. Tulisi esimerkiksi tutkia, millainen kuormitus vesistöihin syntyy hotellien, asutuskeskusten, tiestön ja liikenteen vaikutuksesta, sanoo Mustonen.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia