Hyppää sisältöön

Syyttäjän mukaan Cannonball MC on rikollinen ja sotilaallinen järjestö: "pakottava yhteiskunnallinen tarve" vaatii yhdistyksen lakkauttamista

Cannonball MC on painottanut olevansa moottoripyöräkerho ja edistävänsä moottoripyöräkulttuuria. Syyttäjän mukaan Cannonball ei ole aatteellinen yhdistys vaan sotilaallinen ja rikollinen järjestö.

Cannonball MC:n liiviin pukeutunut moottoripyöräilijä. Kuva: Wikipedia
Marjatta Rautio

Syyttäjä perustelee Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen toimitettua lakkautusvaatimusta Cannonball MC:n sotilaallisella järjestäytymisellä ja rikollisella toiminnalla.

Lakkautettavaksi vaadittava Squad 32 kuuluu syyttäjän mukaan suoraan Cannonball MC:hen ja myötävaikuttaa sen lain ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

Syyttäjän mukaan Cannonball MC:llä on järjestäytyneille rikollisille ryhmille erittäin tyypillinen kolmiportainen sisäinen hierarkia hangaround-, prospect- ja täysjäsenineen. Näiden lisäksi Cannonball käyttää täysjäsenten niin sanottuja upseeriarvoja. Ryhmällä on myös kunniajäseniä.

"Jäsenhierarkia mahdollistaa muun muassa jäsenten suorituskyvyn ja lojaaliuden arvioinnin, mikä on tärkeää erityisesti rikollisten päämäärien toteuttamisen kannalta", todetaan haastehakemuksessa.

Poliisi löysi yhdistyksen sääntöjä

Syyttäjä katsoo, että sotilaalliseen hierarkiaan kuuluvat käskyvaltasuhteet, käskyjen noudattaminen ja työnjako ovat ilmenneet Cannonballin rikollisessa toiminnassa.

Ulkoisena tunnuksena Cannonball MC:llä on käytössä liivit, joista ilmenee jäsenyyden aste ja jäsenet käyttävät vaatteissaan keltamustaväritystä. Esimerkiksi vankiloissa, joissa liivien ja muiden tunnusten käyttö on kielletty, väreillä osoitetaan kuulumista ryhmään.

Lakkautettavaksi vaadittavalla Squad 32:lla on käytössä oma tunnus, joka väritykseltään vastaa Cannonball MC:n värejä ja osoittaa kuulumista organisaatioon.

Poliisi on löytänyt kokoontumistiloista kirjallisia sääntöjä. Sääntöjä on asiakirjoissa joiden nimet ovat "Allround", "Facebook" ja "Juhlat ". Niihin on kirjattu eri tilanteita varten muun muassa:

– Älä aseta omaa etuasi kerhon edun edelle.

– Väijy pitää aina liivejä.

– Ei kuvia liivit päällä kerholta tai vastaavaa.

– Autot peruutetaan paikoilleen ja sijoitetaan siten, että pääsee nopeasti pois.

Syyttäjä katsoo, että Cannonball MC on kokonaan tai ainakin osittain sotilalliseen tapaan järjestäytynyt ja siksi se tulee lakkauttaa kiellettynä yhdityksenä.

Cannonball MC perustettiin vuonna 1991 ja on toiminut siitä lähtien keskeytyksettä. Kuva: Poliisin arkisto / Lehtikuva

Syyttäjä: Yhdistys on ainakin osin aseistettu

Syyttäjä korostaa, että Cannonball MC ei ole hakenut lupaa perustaa yhdistystä, jonka toimintaan kuuluu harjoituttaminen ampuma-aseiden käyttöön.

Haastehakemuksen mukaan yhdistys ja sen jäsenistö varustautuu kuitenkin jatkuvasti ampuma-aseilla.

Yhdistyksen jäseniltä on vuosien aikana takavarikoitu huomattavan suuri määrä ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita. Haastehakemuksen mukaan jäsenistöstä huomattavan moni on tuomittu ampuma-aseiden hallussapidosta.

Syytttäjä katsoo, että yhdistys ja sen jäsenistö on pelkästään takavarikoitujen ampuma-aseiden ja patruunoiden perusteella ainakin osittain aseellisesti varustautunut.

Syyttäjä: toiminnan tarkoitus on tehdä rikoksia

Haastehakemuksen mukaan yhdistyksen toiminta on keskittynyt vakavaan ja yleistä turvallisuutta vaarantavaan rikollisuuteen. Syyttäjä luettelee haastehakemuksessa lukuisia eri tuomioistuinten antamia tuomiota.

Syyttäjän mukaan Cannonball MC:n toiminnassa on tehty huomattavan suuri määrä vakavia rikoksia ja rikoksia tehdään säännöllisesti. Rikollinen toiminta on ollut jatkuvaa ja pitkäaikaista. Jäsenkunnasta merkittävä määrä on syyllistynyt yhdistyksen toiminnassa tehtyihin rikoksiin.

Syyttäjä katsoo, että yhdistyksen toiminnan tarkoituskin on ryhmänä tehdä erityisesti taloudellista hyötyä tuottavia rikoksia. Toiminta on keskittynyt erityisesti huumausaine- ryöstö- ja kiristysrikollisuuteen.

Haastehakemuksessa todetaan, että Cannonball MC on lainvoimaisissa tuomiossa katsottu jo useiden vuosien ajan järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Sen jäsenten tekemiin rikoksiin on lukuisia kerroja sovellettu koventamisperustetta, koska rikokset on tehty ryhmän jäseneninä tai osana sen toimintaa.

"Yleinen etu ja turvallisuus sekä pakottava yhteiskunnallinen tarve edellyttävät Cannnonball MC:n toiminnan lakkauttamista", haastehakemuksessa todetaan.

Väliaikaiseen toimintakieltoon määrääminen ennen oikeuskäsittelyä on syyttäjän mukaan välttämätöntä lain ja hyvien tapojen vastaisen toiminnan välittömäksi lopettamiseksi.

Haastehakemuksen mukaan Cannonball MC:llä on 190 jäsentä. Osastoja on Suomessa ainakin Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Ulvilassa, Seinäjoella, Heinolassa, Kausalassa ja Kuoiossa,

Lue myös:

Syyttäjä: Rikollisjärjestö Cannonball MC on lakkautettava – kyseessä ensimmäinen yritys valtakunnallisen moottoripyöräjengin kieltämiseksi

Ylen jutut aiheesta Cannonball MC

Suosittelemme sinulle