Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Pormestari Vartiainen vakuuttaa budjetin valmistelun salassa parantavan demokratiaa – tutkija on toista mieltä: "Tässä jää tärkeä kierros pois"

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Anni Jäntti näkee Vartiaisen budjettivalmistelun ongelmana sen, että kaupunkilaisten nähtäväksi budjetti tulee vasta, kun kaikesta on jo käytännössä päätetty. Myös Turussa ja Tampereella pormestari ohjaa budjetin valmistelua

Juhana Vartiainen
Juhana Vartiainen sanoo, että prosessi on nyt käänteinen, mutta pyrkimys on puolueiden välinen aiempaa parempi yhteisymmärrys ja helsinkiläisten kannalta paras ratkaisu. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle
Tero Valtanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Pormestari Juhana Vartiainen (kok.) kertoo olevansa yllättynyt Helsingin kaupungin budjetin valmistelusta syntyneestä kohusta. Tuore pormestari joutui lähes ensitöikseen vastaamaan syytöksiin budjetin valmistelua koskevasta avoimuuden puutteesta.

Näin siksi, koska Vartiainen vie budjetin valmistelua eteenpäin toisella tapaa kuin edeltäjänsä. Vartiainen julkistaa budjettiehdotuksen vasta sen jälkeen, kun on ensin neuvotellut siitä suurimpien poliittisten ryhmien kanssa.

Vartiaisen edeltäjä Jan Vapaavuori (kok.) esitteli laatimansa budjettiehdotuksen toimittajille ja kameroille jo ennen kuin se pantiin suurimpien poliittisten ryhmien käsiteltäväksi.

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistusta tutkinut Tampereen yliopiston tutkijatohtori Anni Jäntti näkee Vartiaisen valitseman toimintatavan ongelmallisena.

Kaupunkilaisten nähtäväksi budjettiehdotus tulee vasta, kun kaikesta on jo käytännössä päätetty.

Jäntin mielestä kipukohdat liittyvät avoimuuteen ja kaupunkilaisten mahdollisuuteen osallistua keskusteluun.

– Jos asioista on ehditty kaupunginhallituksessa sopia, niin päätökset on jo käytännössä tehty, Jäntti sanoo.

Pormestari Vartiainen näkee asian toisin ja sanoo, että ainoa ero aikaisempaan on, että nyt pormestari ei laadi budjettiehdotusta yksin, vaan se laaditaan yhdessä.

– Voin todella vakuuttaa, että julkisuus on tässä ihan sama kuin aiemminkin. Budjettiehdotus tulee julkiseksi, kun se on olemassa ja se on laadittu, Vartiainen sanoo.

Tampereella ja Turussa budjetin raamit sovitaan pormestariohjelman neuvotteluissa

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok. ) muistuttaa, että koko pormestarijärjestelmän ideana on se, että pormestari voi käyttää poliittista valtaa.

Ikonen arvelee, että juuri tästä Vartiaista kohtaan esitetty kritiikki saattaa valtaosin johtua.

Ikonen sanoo, että suurin ero perinteisen kaupunginjohtajamallin ja pormestarimallin välillä on juuri se, että kaupunginjohtaja jättää ensin esityksensä ja vasta tämän jälkeen alkaa laajempi asioiden poliittinen käsittely. Pormestarimallin tarkoituksena on tuoda politiikan raskaampia suuntaviivoja jo valmistelun varhaisempaan vaiheeseen.

Turun pormestarin Minna Arven (kok.) mukaan kaupungin budjetin raamit laadittiin nelivuotista pormestariohjelmaa koskevissa pormestariohjelmaneuvotteluissa.

Neuvotteluissa olivat mukana kaikki puolueet.

nainen katsoo kameraan.
Turun pormestari Minna Arve ei lähde arvioimaan muiden kaupunkien tapaa laatia budjetteja. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Budjettiprosessin aikana puolueet esittivät omat tavoitteensa ensi vuoden budjettiin ja niitä käytiin yhdessä läpi ennen pormestarin talousarvioesitystä. Tämän jälkeen pormestari laati oman esityksensä, joka julkistettiin eilen maanantaina.

Arven esitys on menossa Turun kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ensi viikolla.

– Meillä puolueiden näkemykset huomioitiin suurelta osin lautakuntakäsittelyn ja puolueiden välisten budjettikeskustelujen yhteydessä, Arve sanoo.

Arve pitää Vartiaisen tapaa ymmärrettävänä, jos kaupungissa ei ole käyty pormestariohjelmaneuvotteluita, joissa puolueet ovat mukana.

Arve toteaa, että pormestarimalliin kuuluu, että jo aikaisemmassa vaiheessa valmistelua käydään asioita yhteisesti läpi.

Suurista pormestarikaupungeista myös Tampereella on Turun tavoin käytössä pormestariohjelma.

Budjetille laaditaan ensin kehykset, ja näiden kehysten laatimiseen voivat osallistua kaikki puolueet.

Pormestari hankkii kehysneuvotteluissa kaupunginhallitukselta tuen budjetin raameille, joista pidetään kiinni.

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen (kok. ) mukaan kaupunginhallituksen kanssa käytävät kehysneuvottelut ovat julkisia.

Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen arvelee, että Vartiaista kohtaan esitetty kritiikki johtuu siitä, että hän käyttää pormestarille annettua valtaa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tampereella lautakunnat laativat lisäksi vielä omat budjettiesityksensä, ja tämän kokonaisuuden pohjalta pormestari laatii oman esityksensä.

– Näillä vaiheilla varmistetaan se, että budjetissa on mahdollista myös pysyä, Ikonen sanoo.

Tutkijatohtori: Vartiaisen toiminta ristiriidassa kaupunkistrategian kanssa

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Anni Jäntin mielestä Vartiaisen toimintatapa on ristiriidassa Helsingin kaupunkistrategian kanssa. Hän muistuttaa, että strategia lähtee siitä, että kaupunki vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta kaikessa toiminnassaan.

– Tässä jää tärkeä kierros pois, jos media ja kaupunkilaiset eivät voi käydä avointa keskustelua, Jäntti sanoo.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Mia Haglundin mielestä on hyvä, että pyritään hakemaan yhteisymmärrystä puolueiden välillä. Ongelmat liittyvät avoimuuden puutteeseen.

– Jatkossa pitää yhdessä miettiä tapa, jolla myös avoimuutta saadaan samanaikaisesti lisättyä, Haglund sanoo.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi hämmästelee Vartiaisen valitsemaa toimintatapaa.

– Pidän ongelmallisena, että talousarviosta ei voida käydä julkista keskustelua, jossa myös kaupunkilaiset pääsisivät ruotimaan pohjaesitystä, Peltokorpi sanoo.

Pormestari Vartiainen sanoo, että hänen valitsemansa tapa pyrkii siihen, että jo aiemmin kaupunkistrategiassa yhdessä sovituista talouslinjauksista pidetään myös yhdessä kiinni. Samalla pyritään varmistamaan, että pormestarin lisäksi myös muilla kaupunginhallitusryhmillä olisi mahdollisuus päästä lähemmäs virkakunnan valmistelua.

– Aikaisemmin pormestari teki yksin virkamiesesityksen pohjalta budjettiesityksen kaupunginhallitukselle. Nyt halusin ottaa mukaan kaupunginhallituspuolueet jo aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Koetan saada demokratiaa toimimaan aiempaa paremmin, Vartiainen sanoo.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23:een asti.

Lue myös:

Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen: "Vihaan julkisten varojen tuhlausta" – Lue, miten talousosaaja aikoo johtaa pääkaupunkia

Jan Vapaavuoren johdolla Helsingistä piti tulla maailman toimivin kaupunki – "Voi olla, että onnistuimme", arvioi työnsä jättävä pormestari

Suosittelemme