Hyppää sisältöön

Wolt-kuskeista voi tulla yrittäjien sijaan työntekijöitä – tästä helposta jutusta näet, mitä se tarkoittaa hintojen kannalta

Työsuojeluviranomaisen mukaan Woltin ruokalähetit eivät ole yrittäjiä vaan työntekijöitä, joille kuuluu lakisääteinen työaika, palkka ja lomat.

Wolt-kuriiri Vlorjon Kondo kuvattiin Rautatieaseman kupeessa maaliskuussa.
Wolt-lähetti Vlorjon Kondo kertoi nauttivansa pyörällä ajamisesta, vaikka sää onkin Helsingissä toisinaan viimainen. Hänet kuvattiin Rautatiaseman kupeessa maaliskuussa. Kuva: Silja Viitala / Yle
Miika Koskela
Avaa Yle-sovelluksessa

Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa, linjasi työsuojeluviranomainen maanantaina. Kiistely lähettien asemasta ei kuitenkaan ole päättymässä, sillä yritys valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tällä hetkellä lähetit ovat yrittäjiä.

– Toisin kuin työsuhteessa, lähetti päättää itse milloin tekee töitä. Hän voi hyväksyä ja hylätä tarjottuja keikkoja. Hän tekee töitä omilla välineillään. Hän voi työskennellä samaan aikaan vapaasti muille yrityksille. Hän voi käyttää sijaista, kertaa Woltin perustajaosakas Juhani Mykkänen.

Wolt, lähetit ja viranomaiset odottavat asiassa tuomioistuimen ratkaisua.

Jos ruokaläheteistä tulisi jatkossa työsuhteisia työntekijöitä, moni asia muuttuisi.

Maksaisiko wolttaaminen jatkossa enemmän?

Paineita wolttaamisen hinnannousuun todennäköisesti olisi.

Nykymallissa Wolt maksaa läheteille toteutuneista kuljetuksista, eikä työn tehokkuudella ole yhtiölle merkitystä. Jos Wolt alkaisi maksaa läheteille tuntipalkkaa, se johtaisi yhtiön mukaan työn valvonnan aloittamiseen ja tehokkuustavoitteiden asettamiseen.

Nykyisellään lähetit voivat tehdä omasta aloitteestaan tunnin siellä ja toisen täällä. Työsuhteessa tämä ei olisi mahdollista, vaan työtä tehtäisiin vuoroissa. Jos Woltia edellytettäisiin jatkossa tarjoamaan esimerkiksi neljän tai kahdeksan tunnin työvuoroja, yritys maksaisi läheteille myös ajasta, jolloin kuljetuksilla ei ole niin paljoa kysyntää.

Millainen työaika läheteillä olisi työsuhteessa?

Kaikki mallit nollatuntisopimuksen ja kahdeksan tunnin päivittäisen työajan välillä olisivat mahdollisia.

Tällä hetkellä Woltin läheteillä ei ole työaikaa, työajanseurantaa tai työvuorolistoja.

Työsuhteessa työaika voisi olla säännöllinen, liukuva tai vaihteleva. Vaikka läheteillä olisi työaika, palkka voisi silti perustua ainakin osin suoritteisiin eikä pelkästään työtunteihin.

Paljonko lähetti tienaisi työsuhteessa?

Työsuhteisen lähetin palkka voisi asettua esimerkiksi lehdenjakajan palkan tasolle, joka on vähintään 9,20 euroa.

Tällä hetkellä lähetillä ei ole tuntipalkkaa, vaan Wolt maksaa palkkion tehtyjen kuljetusten perusteella. Lähettien tuntiansiot vaihtelevat sen mukaan, kuinka paljon kuljetuksia he ehtivät tehdä.

Keväällä 2021 lähetit laskuttivat keskimäärin 15,5 euroa yritystuloa tunnilta, kun he kuljettivat tai odottivat toimeksiantoja. Lähetti laskuttaa lisäksi arvonlisäveron. Tästä tulosta hän tilittää verot ja niin sanotut sivukulut eli esimerkiksi yrittäjän eläkemaksun ja mahdollisen työttömyysvakuutusmaksun.

Nykymallissa lähetti maksaa itse myös kulkuvälineensä sekä puhelimensa käytön.

Woltin mukaan nykyinen korvaus on yli 50 prosenttia korkeampi kuin palkka olisi työsuhteessa.

Mykkänen arvioi, että todennäköisesti työsuhteessa läheteille maksettaisiin jonkinlaista tuntipalkan ja suoritepalkan yhdistelmää. Keskimääräisen käteen jäävän osuuden eron hän ei välttämättä usko olevan suuri yrittäjämalliin verrattuna.

Työsuhteessa työnantaja huolehtisi verojen ennakonpidätyksen ja eläke- sekä työttömyysvakuutusmaksun.

Voisiko lähetti jatkossa lomailla?

Työsuhteisella lähetillä olisi oikeus lomaan tai vapaaseen.

Woltin lähetit ovat yrittäjänä itse vastuussa lomistaan.

Työsuhteessa lähetille kertyisi palkallista vuosilomaa, jos hän on töissä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa. Jos työaika jää rajan alle, työntekijälle kertyisi joka tapauksessa vapaata, jonka ajalta saa lomakorvausta.

Saisiko lähetti palkkaa sairastuessaan?

Wolt maksaisi työsuhteiselle lähetille sairasajan palkan.

Woltin lähetit voivat nykytilanteessa hakea yrittäjän eläkevakuutukseen perustuvaa sairauspäivärahaa, jota maksetaan päivän omavastuun jälkeen Kuitenkin vain noin joka toinen lähetti kuuluu Suomessa yrittäjäeläkkeen piiriin puhtaasti Wolt-tulojensa osalta.

Kuka maksaisi lähetin polkupyörän ja puhelimen?

Työsuhteessa Wolt tarjoaisi työvälineet tai maksaisi lähetille omien välineiden käytöstä.

Nykymallissa Wolt tarjoaa lähetille panttia vastaan lämpölaukun ja vapaaehtoisesti käytettäviä työvaattaita. Lähetti maksaa muut työvälineensä ja niiden ylläpidon itse.

Työsuhteessa työnantajan tulisi lähtökohtaisesti korvata lähetille omien työvälineiden käyttö tai tarjota välttämättömät työvälineet kuten auto tai polkupyörä ja matkapuhelin.

Kuka vastaisi lähetin työturvallisuudesta?

Työsuhteessa työnantajan tulisi vastata työntekijöiden turvallisuudesta.

Wolt tarjoaa läheteille tapaturmavakuutuksen. Autoläheteiltä edellytetään liikennevakuutusta. Yrittäjänä lähetti vastaa työtuvallisuudestaan itse.

Työsuhteessa työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta ja vakuutuksista.

Voit keskustella jutusta 3.11. klo 23:een saakka.

Lue myös:

Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa, katsoo aluehallintovirasto – Wolt valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen

Wolt ei aio noudattaa aluehallintoviraston mahdollista kehotusta kohdella ruokalähettejä työntekijöinä – yritys on tarvittaessa valmis viemään asian oikeuteen asti

Hallinto-oikeus arvioi ruokalähetin olevan yrittäjä – Wolt pitää yksittäispäätöstä merkittävänä, SAK:n juristi ei

Suosittelemme sinulle