Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupunki huolissaan aseyhtiöiden harjoittelusta Vattajalla – kaupunki esittää useita vaatimuksia Puolustusvoimien ympäristölupaan

Kaupunginhallitus lisäsi uusia vaatimuksia rakennus- ja ympäristölautakunnnan antamaan lausuntoon.

Heikkadyynin päällä olevan panssarivaunun tykistä tulee laukauksen johdosta tulta, runsaasti savua.
Puolustusvoimille asetettavat ympäristölupaehdot työllistävät vielä paljon aluehallintovirastoa, ja luultavasti myös oikeusasteita. Kuva: Juha Kemppainen / Yle
Ari Vihanta
Avaa Yle-sovelluksessa

Kokkolan kaupunki on huolissaan Vattajan harjoitusalueella yritysten tekemistä ammunnoista. Esimerkiksi aseyhtiö Patria tekee säännöllisesti koeammuntoja Vattajalla. Kaupunginhallitus antoi maanantaina rakennus- ja ympäristölautakuntaa tiukemman lausunnon puolustusvoimien ympäristölupahakemukseen.

Kaupunginhallitus vaatii, että asetestien ympäristövaikutukset, esimerkiksi tavanomaisesta poikkeavat haitta-aineet ja niiden päästöt ympäristöön, selvitetään ely-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman edellyttämällä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus edellytti, että valtioneuvoston asetuksella määrätyt raskasaseammuntojen melurajat eivät saa ylittyä ampuma-alueen ympäristössä eikä kokonaismelurasitusta saa lisätä tai melualuetta laajentaa niin, että melualtistus harjoitusalueen ympäristössä lisääntyy. Kaupungin mukaan myös kokonaismelurasitus tulee huomioida ympäristöluparatkaisussa. Vuonna 2016 tehdyn meluselvityksen mukaan raja-arvot ylittyvät esimerkiksi Ohtakarissa, Pitkäpauhassa ja muutamissa muissa vapaa-ajan ja vakituisen asumisen kohteissa.

Kaupunki toivoo, että lupakäsittelyn yhteydessä tehtäisiin maastokatselmus asian laajuuden ja merkittävien vaikutusten vuoksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta edellytti omassa lausunnossaan muun muassa pinta- ja pohjavesien tilan säännöllistä tarkkailua, koska ympäristöön maalle ja merelle päätyy vuosittain merkittävä määrä ammusromua, haitallisia metalleja ja räjähdysainejäämiä. Lupa-alue sijaitsee osin Karhinkankaan pohjavesialueella, josta Kokkola aikoo pumpata jatkossa juomavetensä.

Lautakunta nosti esille myös melusta, säännöllisistä maastopaloista sekä mereen päätyvien ammusten vaikutuksista eliöstöön etenkin keväisin lisääntymisaikana.

Lautakunta katsoi, että Puolustusvoimien esittämät lupamääräykset eivät käytännössä rajoittaisi ammuntoja lainkaan. Ympäristöpalvelut vaatii esimerkiksi juhlapyhien ja sunnuntaiden rauhoittamista raskasaseammunnoilta. Myös lauantaisin pitäisi välttää ammuntoja, samoin yöaikaisiin harjoituksiin pitäisi asettaa riittävät rajoitukset.

Kaupunki haluaa myös, että Puolustusvoimat velvoitettaisiin aktiivisesti ja laajasti tiedottamaan poikkeuksellisesta melusta, joka tapahtuu illalla tai yöllä.

Kaupunki nosti ensimmäisen kerran esille ympäristöluvan tarpeen harjoitusalueelle vuonna 2009. Monien vaiheiden jälkeen Korkein hallinto-oikeus velvoitti vuoden 2019 lopulla Puolustusvoimat hakemaan ympäristölupaa koskien raskasaseammuntoja ja räjäytystoimintaa niistä ympäristölle ja asutukselle aiheutuvien melu- ja tärinähaittojen vuoksi.

Vattajalla järjestetään raskaiden aseiden ammuntoja Puolustusvoimien mukaan noin 50 päivänä vuodessa, käyttöpäiviä alueella on kuitenkin 150–200. Raskaiden asuntojen laukauksia tai räjäytyksiä tapahtuu vuodessa lähes 90 000 kappaletta.

Lue lisää: Pitkä vääntö Vattajan ympäristöluvista päätökseen: Puolustusvoimat tarvitsee luvan vain raskasaseammunnoille

Metsähallitus haluaa Kokkolan vaikenevan vuoden retkikohteeksikin valitusta Vattajasta – "Vaikka emme laittaisi euroakaan, alue löydetään"

Hallinto-oikeus: Puolustusvoimien toiminta Vattajalla vaatii nykyistä laajemmat ympäristöluvat – Kokkola ilahtui päätöksestä

Tältä näyttää Suomen suosituin retkipaikka: ainutlaatuinen hiekkaranta armeija-alueen kainalossa

"Ampumamelu ei ole kohtuutonta" – myös puolustusvoimat valittaa Vattajan ympäristöluvasta

Patria: Vattajan ampuma-alue on korvaamaton

Suosittelemme sinulle