Hyppää sisältöön

Haittaverojen korotusautomaatti yskähtelee: tupakkaveron korotuksilla on paikattu tupakoinnin vähenemistä, ja pian yksi aski voi maksaa 10 euroa

Valtio kerää erilaisilla valmisteveroilla tuloja ensi vuonna lähes 7,5 miljardia euroa. Tupakka-, alkoholi-, bensa- ja dieselverojen tuotot uhkaavat kuitenkin huveta, jos terveys- ja ilmastopoliittiset tavoitteet toteutuvat.

Pöydällä olevan savukeaskin alla kuitti, jossa näkyy askin hinta 9,20 euroa.
Veronkorotukset nostavat tupakka-askin hinnan lähivuosina yli kymmenen euron rajan. Veronkorotukset eivät kuitenkaan enää tuo lisää verotuloja. Kuva: Petteri Bülow / Yle
Pekka Kinnunen

Hallitukset ovat korottaneet mielellään haittaveroja, joilla on ollut poliittisesti helppo kerätä rahaa hyviin hankkeisiin. Nyt näyttää siltä, että haittaverojen korottamisella on rajansa.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on joutunut supistamaan (siirryt toiseen palveluun)tupakkaveron tämän vuoden tuottoarviota yhteensä 106 miljoonaa euroa eli lähes kymmenen prosenttia.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa neljännessä lisätalousarviossa tupakkaveron tuotoksi arvioidaan tänä vuonna 1 026 miljoonaa euroa, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2020.

Neuvotteleva virkamies Veli Auvinen valtiovarainministeriön valmisteverotusyksiköstä kertoo, että tupakkaveron tuoton alenema ei johdu ennakoimattomasta kulutuksen alenemisesta, vaan muutoksista verovelvollisten varastoissa.

– Tupakkaveron tuotto kasvaa edelleen ja yleisempi kulutuksen alenema ja veronkorotuksen aiheuttamat käyttäytymismuutokset on otettu verotuottoarvioissa huomioon, Auvinen kertoo.

Terveyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti tupakkaveron veropohja on pidemmällä aikavälillä ollut huomattavassa laskussa.

– Merkittävimpinä syinä tupakkatuotteiden kulutuksen laskuun voidaan pitää veronkorotuksista seurannutta hintojen nousua ja muita tupakkapoliittisia toimenpiteitä, joilla on pyritty vähentämään kulutusta, hallituksen uusimmassa tupakkaveron korotusesityksessä arvioidaan (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa kulutettiin vuonna 2020 noin 3,8 miljardia savuketta. Savukkeiden verollinen kulutus on vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana noin neljänneksen ja kolmen viime vuoden aikana reilun kymmenyksen.

Vuoden 2020 aikana savukkeiden verollinen kulutus ei enää laskenut. Tämä johtuu hallituksen mukaan siitä, että koronapandemian takia ihmiset eivät matkustaneet ulkomaille, joten myöskään laillisiksi tai laittomiksi tuliaisiksi ei tuotu tupakkatuotteita entiseen malliin. Tämä tuonti on korvautunut verollisella kulutuksella.

Tupakkaveron tuotto ei enää kasva

Tupakkavero on ollut viime vuosina varsinainen korotusautomaatti.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Tämän jälkeen korotustahtia tihennettiin, ja vuosina 2016–2021 tupakkaveroa on korotettu kaksi kertaa vuodessa.

Tupakkaverolla kerättiin vuonna 2008 valtiolle tuloja 630 miljoonaa euroa. Tupakkaveron tuotto ylitti vuonna 2018 miljardin euron rajan, mutta sen jälkeen tupakkaveron korotukset eivät ole enää merkittävästi lisänneet verotuloja.

Veronkorotuksia on perusteltu sekä valtiontaloudellisilla että terveyspoliittisilla syillä. Veronkorotuksilla on tavoiteltu maltillista tupakkatuotteiden hintojen nousua ja tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemistä. Eli veroa on nostettu, jotta tupakan hinta nousisi niin, että yhä harvempi enää tupakoisi.

Hallituksen esityksen perusteluissa kuvataan suomalaisen verottajan vaikeaa tasapainottelua varsinkin Virosta tapahtuvan matkustajatuonnin kanssa:

– Tavoitteena on ollut mitoittaa korotukset niin, että tupakkatuotteiden hinnannousu ei johtaisi merkittävissä määrin kotimaisen myynnin korvautumiseen verotuksen ulkopuolelle jäävällä matkustajatuonnilla tai salakuljetuksella.

Nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa tupakkaveron korotusesityksessä jatketaan tiivistä korotustahtia. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto näytti korotúksille vihreää valoa keskiviikkona.

Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan tupakkaveroa korotetaan hallituskaudella asteittain yhteensä 200 miljoonalla eurolla, josta puolet on toteutettu vuosina 2020–21.

Viime syksyn budjettineuvotteluissa hallitus päätti vielä tupakkaveron 17 miljoonan euron lisäkorotuksesta.

Valtion ensi vuoden talousarvioon sisältyvässä esityksessä tupakkaveroa korotetaan neljässä vaiheessa. Ensimmäinen korotus tulisi vuoden 2022 alusta, toinen heinäkuun 2022 alusta, kolmas vuoden 2023 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2023 alusta.

Perusteluna on, että maltilliset korotukset puolivuosittain helpottavat veronkorotuksen vaikutusten seurantaa sen sijaan, että tehtäisiin suuri kertaluonteinen korotus.

Tupakka-askin hinta ylittää 10 euron rajan

Savukkeiden veroa korotettaisiin yhteensä keskimäärin 13 prosenttia, kääretupakan 40 prosenttia, piippu- ja savuketupakan 24 prosenttia sekä sikareiden ja pikkusikareiden 31 prosenttia.

Lausuntokierroksella veronkorotusten painottamista kääretupakkaan sekä sikareihin ja pikkusikareihin kannatettiin, sillä esimerkiksi kääretupakan kulutus on viime aikoina selvästi kasvanut.

Veronkorotusten arvioidaan lisäävän valtion tupakkaverotuloja vuositasolla noin 117 miljoonalla eurolla, kun kaikki muutokset ovat tulleet voimaan.

Kun tämän vuoden veronkorotukset näkyvät hinnoissa, arvioidaan 20 kappaleen tupakka-askin keskihinnan olevan yli yhdeksän euroa. Hinnan nousu on ollut reipasta, sillä vuonna 2008 tupakka-aski maksoi hieman yli neljä euroa.

Tulevien veronkorotusten arvioidaan nostavan tupakka-askin hintaa hieman yli eurolla, jolloin 20 savukkeen tupakka-askin hinta nousisi lähivuosina yli kymmeneen euroon.

Hinta-arvioissa on oletettu, että veronkorotukset siirtyisivät täysimääräisinä hintoihin, mikä on todennäköistä, kun ottaa huomioon tupakkaveron suuren osuuden savukkeiden hinnassa sekä aiempien veronkorotusten vaikutukset hintoihin.

Haittaverojen tuottoja uhkaa romahdus

Hallitus tunnustaa tupakkaveron korotusesityksen perusteluissa, että kun tavoitteena on tupakoinnin loppuminen, tupakkaveron tuotto tulee pitkällä tähtäimellä kutistumaan merkittävästi.

Haittaverojen automaatit uhkaavat hapertua laajemminkin.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa pyritään eroon fossiilisista polttoaineista, mikä leikkaa bensa- ja dieselveron tuottoja pitkällä aikavälillä.

Energiaveroja aiotaan kerätä (siirryt toiseen palveluun) ensi vuonna runsaat 4,5 miljardia euroa, josta dieselveroa on runsaat 1,4 miljardia ja bensaveroa lähes 1,3 miljardia euroa.

Alkoholiveron tuoton on arvioitu olevan sekä tänä että ensi vuonna noin puolitoista miljardia euroa. Alkoholiveron korotuksissa on jouduttu jatkuvasti tasapainoilemaan matkustajatuonnin kanssa.

Tulevat hallitukset joutuvat miettimään, mistä uusia verotuloja jatkossa kaivetaan.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 12.11. klo 23:een saakka.

Juttua on korjattu 12.11. klo 11.35 valtiovarainministeriön valmisteverotusyksikön tiedoilla, joiden mukaan tämän vuoden verotuottoarvion 106 miljoonan euron alenema johtuu muutoksista varastoissa.

Lisää aiheesta:

Tupakan vero nousee taas, mutta mitä muuta Annika Saarikko ehdottaa ensimmäiseen budjettiinsa? Seuraa näitä seitsemää asiaa

Naisten tupakointi kääntyi nousuun koronavuonna – savukeaskin haamuhinta lähestyy

Suosittelemme sinulle