Hyppää sisältöön

Rovaniemi julkisti nyt salatut House of Lapland -päätökset – toimitusjohtaja Tarssanen: päätöksen taustalla vanhaa tietoa ja väärinkäsitys

Rovaniemi päätti lokakuun lopussa lopettaa Lapin yhteisen markkinointitalon rahoittamisen. Päätöstä perusteltiin muihin kuntiin verrattuna suurella rahoitusosuudella ja matkailumarkkinoinnin päällekkäisyyksillä.

House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen Viimeiset-elokuvan pressinäytöksessä Rovaniemellä
House of Laplandin toimitusjohtaja oli elokuussa elinvoimalautakunnan kuultavana yhtiön toiminnan toteutumisesta. Kuva: Antti Ullakko / Yle
Marjukka Talvitie
Avaa Yle-sovelluksessa

Rovaniemen elinvoimalautakunnan viimekuinen päätöspykälä Lapin yhteisen markkinointiyhtiön House of Laplandin rahoittamisesta irtautumisesta on nyt julkistettu kaupungin verkkosivuilla. Aiemmin kaupunki salasi päätöksen, mistä kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

Rovaniemi on ollut tyytymätön palvelusopimuksiin, joita muut kunnat ovat solmineet House of Laplandin kanssa. Tästä vuodesta lähtien kunnat ovat rahoittaneet House of Laplandia tekemällä palvelusopimuksia, jotta tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta olisi helpompaa. Aiemmin kuntien rahoitus oli avustusluonteista.

Rahoituksesta keskusteltiin omistajien kesken toukokuussa ja syyskuussa, mutta keskustelujen jälkeen Rovaniemi jäi tyytymättömäksi. Aiemmin rahoituksesta poissa ollut Meri-Lappi on valmis rahoittamaan markkinointiyhtiötä ensi vuonna 15 000 eurolla, mutta esimerkiksi Kittilän ja Kemijärven maksuosuudet ovat epäselviä. Tämä selviää lautakunnan päätöksen perusteluista.

Ensin asia jäi enemmistön kannasta pöydälle

Palvelusopimuksesta irtautumista on käsitelty lautakunnassa kahdesti: syyskuun lopussa ja lokakuun lopussa. Päätös syntyi lopulta äänestyksen jälkeen. Ensimmäisessä kokouksessa asia jätettiin Matti Huutolan (vas.) esityksestä pöydälle äänin 9-2.

Lokakuun lopun kokouksessa käsiteltiin jälleen, mitä House of Laplandin ohjelmilla oli saatu aikaiseksi. Yhtiön työ jakaantui neljään ohjelmaan: Lapin matkailumarkkinointiin, osaajamarkkinointiin, elinkeinomarkkinointiin sekä Lapin elokuvakomissioon. Yhtiöltä oli pyydetty tarkentavia tietoja markkinoinnin vaikuttavuudesta, ja sen antamiin vastauksiin ei oltu tyytyväisiä.

Lokakuun kokouksessa elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi esitti jälleen House on Laplandin rahoituksesta luopumista, eli että palvelusopimusta ei uusittaisi ensi vuodelle. Matti Huutola esitti, että rahoitusta jatkettaisiin. Äänestyksessä Rantsin esitys voitti äänin 7-4.

Päätöksen jälkeen Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kommentoi Yle Lapille, että Lapin yhteiselle markkinoinnille halutaan laajempi rahoituspohja ja markkinoinnin vastuu voisi olla Lapin liitolla, jota kaikki kunnat rahoittavat tasapuolisesti.

Lue myös: Rovaniemen kaupunki erkaantuu Lappia yhteisesti markkinoivasta House of Laplandista

Tarssanen: väärinkäsitys ja vanhaa tietoa

House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen sanoo, että lautakunnan jäsenillä oli pöytäkirjan perusteella käytössään vanhentunutta tietoa markkinointiyhtiön toiminnasta, kun rahoituksen lopettamisesta päätettiin.

– Julkisessa keskustelussa kaupunki on perustellut pois jättäytymistä matkailumarkkinoinnin päällekkäisyydellä. Valitettavasti tässä on väärinkäsitys. Ensi vuoden toimintamalli ei sisällä lainkaan varsinaista matkailumarkkinointia, Tarssanen sanoo.

Hänen mukaansa suurin ongelma siis on, että Rovaniemellä on tehty ensi vuoden toimintaa koskeva päätös House of Laplandin aikaisempien vuosien toiminnan kuvausten perusteella.

Tarssanen myös kiistää, että House of Laplandilta ei olisi saatu pyydettyjä tietoja markkinoinnin vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä, kuten elinvoimalautakunnan perusteluista on luettavissa.

– Olemme vastanneet kirjallisesti kaikkiin kaupungilta esitettyihin kysymyksiin. Tarkentavia kysymyksiä ei esitetty, Tarssanen sanoo.

Muiden kuntien osallisuudesta rahoitukseen Tarssanen sanoo, että osuuksia on käsitelty House of Laplandin omistajien kokouksessa syyskuussa, ja Rovaniemen kaupungin edustajat eivät ole pyytäneet sen jälkeen lisätietoja asiasta. Esimerkiksi Meri-Lapin alueen muita pienemmällä rahoitusosuudella saamasta palvelusta ei ole keskusteltu rovaniemeläisten kanssa.

Lue myös: Rovaniemen kaupungin vetäytyminen House of Laplandin rahoituksesta yllätti toimitusjohtajan – "Emme osanneet odottaa tällaista"

Nipistyksiä budjettiin sieltä ja täältä

House of Laplandin budjetti ensi vuodelle on 700 000 euroa, josta puolet on kuntien rahoitusta ja puolet hankkeisiin saatua EU-rahaa. EU-rahoitus vaatii aina kansallisen vastinrahoituksen, mutta Rovaniemen rahoitusosuuden poisjäänti ei Tarssasen mukaan tarkoita, että hankerahoitusta jäisi vastaavasti saamatta sama 110 000 euroa.

House of Lapland sopeuttaa nyt toimintaansa ensi vuoden rahoituskehykseen sopivaksi. Yhtiöllä on kahdeksan työntekijää, eikä sopeutustoimien vuoksi ole kutsuttu yhteistoimintaneuvotteluita. Käytännössä yhtiö tulee nipistämään budjettia sieltä ja täältä.

– Käytännössä kaikki aiotut toimenpiteet pystytään toteuttamaan. mutta hieman suunniteltua pienemmässä mittakaavassa. Palvelusopimukset ovat nyt lähdössä kaikkiin kuntiin. Kun nähdään miten kattavaa sitoutuminen muista kunnista on, nähdään, onko tarvetta sopeuttaa toimintaa muutoin, Tarssanen sanoo.

Asia tuotiin vielä valtuustoonkin

House of Laplandin rahoituksesta päättäminen kuuluu Rovaniemen kaupunginhallituksen alaisen elinkeinolautakunnan vastuulle. Asia tuotiin kuitenkin vielä maanantaina kaupunginvaltuuston kokoukseen, jossa päätettiin ensi vuoden talousarviosta.

Juha-Pekka Mikkola (ps.) esitti elinvoimalautakunnan talouden osalta, että House of Laplandin kanssa solmittaisiin palvelusopimus myös ensi vuodelle, jotta sen jatkuvuus turvattaisiin ennen yhteismarkkinoinnin mahdollista siirtymistä Lapin liitolle. Tästä mahdollisuudesta on Rovaniemellä puhuttu, vaikka sitä ei mainita elinvoimalautakunnan perusteluissa. Esitys kaatui äänin 34–17.

Lisätty 17.11. kello 14.03 juttuun Sanna Tarssaselta kommentteja.

Suosittelemme