Hyppää sisältöön

Ely-keskus: Rauman satama saa rakentaa ajouran kiistellyille luodoille – linnusto estänyt isommat rakennustyöt

Rauman sataman laajennus on kohdannut runsaasti esteitä, koska suunnitellulla laajennusalueella pesii merimetsoja ja harmaahaikaroita. Nyt ely-keskus myöntää luvan ajouran rakentamiseen tiukin ehdoin.

Rauman sataman edusta Vähä Järviluoto
Vähä Järviluodon ja Järviluodon linnusto haittaa Rauman sataman laajennussuunnitelmia. Kuva: Tapio Termonen / Yle
Antti Laakso

Rauman sataman laajennus ottaa yhden askeleen eteenpäin ely-keskuksen uuden päätöksen ansiosta.

Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut satamalle luvan rakentaa pysyvä ajoura Vähä Järviluodon pohjoispuolelle ja Järviluodon itärantaan.

Ajouria käytetään vain lintujen pesimäajan ulkopuolella elokuun ja tammikuun välisenä aikana, eikä sen rakentamisen takia tarvitse kaataa lintujen pesimäpuita. Ajoneuvoliikenteelle soveltuvaa uraa voidaan Rauman sataman mukaan käyttää Järviluodon tulevaisuuden valmistelu- ja maanrakennustöihin.

Linnut laajennuksen harmina

Rauman sataman laajennussuunnitelmat ovat kohdanneet paljon ongelmia laajennusalueella pesivien lintujen takia.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi keväällä Rauman kaupungin ja sataman valituksen päätöksestä, jolla ely-keskus kielsi joulukuussa 2019 pengertien rakentamisen aloittamisen kahden luodon ja Rauman telakan välille.

Ely-keskuksen mukaan rakentaminen häiritsee ja vahingoittaa rauhoitettujen harmaahaikaran ja merimetson pesintää alueella. Luotojen harmaahaikarayhdyskunta on kasvanut ja lienee nyt Suomen suurimpia. Lisäksi luodoille on asettunut suuri määrä merimetsoja.

merimetsoja luodolla Vähä Järviluoto
Merimetsoja Vähä Järviluodolla. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Uudessa lupapäätöksessä todetaan, että Järviluodossa on viime kesänä pesinyt myös merikotka aivan merimetsoyhdyskunnan länsirajalla vanhassa pesäpuussaan.

Valitukset kesken

Ely-keskus toteaa, että se ei edelleenkään hyväksy kiistellyn pengertien rakentamista Rauman sataman alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Rauman satama ja kaupunki ovat hakeneet hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Satama piti rakentamiskieltoa pöyristyttävänä.

Rauma: Hyvä signaali

Rauman vt. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto kertoo Ylelle pitävänsä ely-keskuksen uutta päätöstä hyvänä signaalina, joka mahdollistaa alueen kehittämisen ja lähistön louhintatöissä syntyneen materiaalin käyttämisen sataman kehittämiseen.

– Korostan, että tämä on yleiskaavassa sataman laajennusalue, mutta se voi olla jatkossa myös jotain muuta. Jos alueella ei ole satamakäyttöä, sille voi olla teollista käyttöä. Tänä päivänä on veteen piirretty viiva, mikä on satamatoimintaa ja mikä on teollista toimintaa, joka tarvitsee satamaa, Suvanto kuvaa.

Vt. kaupunginjohtaja Suvanto pohdiskelee, että merimetsot voivat jossain vaiheessa muuttaa pois luodoilta. Tällöin esteet satamalaajennuksen tieltä vähenisivät merkittävästi.

Jos korkein hallinto-oikeus ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä pengertiestä, Rauma voi alkaa miettiä myös sitä vaihtoehtoa, että tielinjaus tehdään nyt hyväksytyn ajouran paikalle. Suvanto toteaa, että kaupunki ja satama haluavat kuitenkin ennen uusia suunnitelmia odottaa KHO:n päätöstä.

Suosittelemme sinulle