Njuike sisdoaluide
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Tukes myönsi ruotsalaiselle kaivosyhtiölle kaksi laajaa aluevarausta Inarin ja Sodankylän alueille – paliskunta ja saamelaiskäräjät vastustavat

Poromies Kalevi Paadar Ivalon paliskunnasta sanoo, ettei heidän paliskuntaansa ole kaivokset tervetulleita. Arctic Minerals Explorations -yhtiön malminetsinnän johtaja Risto Pietilä näkee, että elinkeinojen yhteensovittaminen olisi mahdollista.

aluevaraus kaivos
Arctic Minerals Explorations AB:n aluevaraukset on tehty Inarijärven eteläpuolelle Ivalon ja Nellimin alueille sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Vuotson alueelle. Kuva: Laura Merikalla / Yle
Sáárá Seipiharju
Avaa Yle-sovelluksessa

Tukes on myöntänyt ruotsalaiselle kaivosyhtiö Arctic Minerals Explorations AB:lle kaksi aluevarausta Inarin ja Sodankylän kuntien alueilta. Kyse on laajoista aluevarauksista, jotka kattavat yhteensä yli 1 800 neliökilometriä. Valitusaika loppui maanantaina 22.11.

Aluevaraus huolestuttaa etenkin poronhoitajia, keiden laidunmaita aluevaraus koskee.

Alueella toimiva Ivalon paliskunta ei hyväksy malminetsintää eikä kaivostoimintaa poronhoitoalueelleen, ja paliskunta on valittanut aluevarauksesta. Tukesin mukaan päätöksestä saa kuitenkin valittaa vain se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

– Tälle alueelle ei ole aiemmin tehty varauksia, ainoastaan kullankaivualueille, muttei tänne. Nyt koko meidän poronhoitoalue on sen rajauksen sisällä, toteaa nellimiläinen poromies Kalevi Paadar Ivalon paliskunnasta.

Kalevi Paadar
Poromies Kalevi Paadar on huolissaan siitä, että aluevarausten myöntäminen saattaa tarkoittaa myös jatkotoimenpiteitä heidän paliskuntansa alueella. Kuva: Yle / Annneli Lappalainen

Myös saamelaiskäräjät vastustaa aluevarauspäätöksiä, sillä sen mukaan malminetsintä ja kaivostoiminta eivät sovi yhteen saamelaisten kotiseutualueen herkän luonnon, vesistön ja perinteisten elinkeinojen kanssa.

– On kamalaa tällainen uhka, mikä nyt on päällä jälleen. Edes saamelaiskäräjät ei pysty tähän vaikuttamaan tällä hetkellä muuta kuin kannanotoilla ja lausunnoilla. Meillähän ei ole tähän valitusmahdollisuutta, sanoo saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Arctic Minerals AB:n malminetsinnän johtaja Risto Pietilä painottaa, ettei aluevaraus anna lupaa etsiä malmia tai porata. Kyseessä on varaus, joka antaa varaajalle kaksi vuotta aikaa rauhassa tutkia vanhoja raportteja ja tehdä kenttätöitä jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Paadarin huolta tämä tieto ei kuitenkaan helpota.

– Kun on myönnetty tuollainen aluevaraus, niin on perusteet siihen, että saattaa jatkua pidemmällekin, sanoo Kalevi Paadar.

Yhtiö aikoo etsiä alueilta muun muassa kultaa, nikkeliä, kuparia, palladiumia ja platiniumia.

Asianosaisia kuullaan, jos yhtiö päättää edistää prosessia

Aluevarauksen ajan yhtiöllä on oikeus tehdä malminetsintähakemus. Arctic Minerals AB:n malminetsinnän johtaja Risto Pietilä kertoo, että yhtiön tulee päättää asiasta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Malminetsinnän johtaja Risto Pietilän mukaan aluevarauksista ei tarvitse olla huolissaan, sillä tällä hetkellä he eivät tee alueella mitään. Hän uskoo, että eri elinkeinot olisi mahdollista sovittaa samalle alueelle.

Kaivoslaki velvoittaa kuulemaan kaikkia asianosaisia. Pietilä sanoo, että jos yhtiö päättää edistää malminetsintähakemusta, niin silloin tehdään perusteelliset punninnat ja kuullaan asianosaisia.

– Tämä prosessi on aikaisemminkin johtanut sillä tavalla hyvään tulokseen, että yleensä kaikki ovat olleet tyytyväisiä, sanoo Pietilä.

Yhtiö perui kaksi varaushakemusta Inarissa kullankaivajien ja matkailun takia

Alun perin Arctic Minerals Explorations oli hakenut Inarin ja Sodankylän kunnista neljää aluevarausta, yhteensä yli 3 000 neliökilometrin alueelle. Yhtiö kuitenkin veti pois kaksi Inarin alueelle tehtyä varaushakemusta kullankaivajien takia.

Risto Pietilä kertoo, että kullankaivajat ottivat yhteyttä yhtiöön ja kertoivat huolensa. Kullankaivajat eivät voisi kahteen vuoteen tehdä alueelle uusia kullanhuuhdontalupahakemuksia, jos yhtiö varaa alueen.

Yhtiön neuvoteltua kullankaivajien kanssa asiasta se päätyi luopumaan näistä varausalueista kokonaan, jotta vältytään eturistiriidoilta.

– Toisaalta alueella oli myös Saariselkä ja muita matkailualueita, niin todettiin, että samalla luovumme myös näistä alueista, kertoo Pietilä.

Kuuntele, mitä Arctic Minerals AB:n malminetsinnän johtaja Risto Pietilä kertoo yhtiön suunnitelmista. Toimittajana Sáárá Seipiharju. Kuva: Sáárá Seipiharju / Yle

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Niila Rahko válljii mánnásis dakkár ristvánhemiid, geat sáhttet doarjut máná sihke gávpotbirrasis ja sámekultuvrras.

Saamelaishenkinen työ on herättänyt keskustelun saamelaiskulttuurin omimisesta. Kuvan esitys valotaidetapahtumassa on vaakalaudalla.

Jus olmmoš lea heahtedilis rádjeguovlluin ja heahtetelefovdna mannáge Norgii, de veahkki gal boahtá dange bokte, jeđđe heahteguovddaža bajimuš hoavda.