Hyppää sisältöön

Valtiosihteeriryhmä: Veikkauksen miljoonat järjestöiltä valtion kirstuun, rahat järjestöille valtion budjetista

Rahapelituottoja saaneiden järjestöjen avustukset ollaan rahoittamassa jatkossa niin, että kytkös Veikkauksen voittoihin katkeaa.

Suljettu Veikkauksen pelikone.
Kuva: Derrick Frilund / Yle
Antti Pilke
Avaa Yle-sovelluksessa

Veikkauksen voittoja ollaan siirtämässä valtion kirstuun kolmannen sektorin järjestöiltä.

Hallituksen asettama valtiosihteerityöryhmä on päätynyt siihen, että uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Kytkös rahapelituottojen ja rahaa saavien järjestöjen välillä ollaan katkaisemassa.

Nykyisten Veikkauksen avustuksensaajien avustukset rahoitetaan jatkossa uudelta momentilta, jonka koko ei ole kytköksessä Veikkauksen voittovaroihin, vaan sen taso määritellään valtion talousarviossa.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan linjaus varmistaisi sen, että Veikkauksen tulouttamaa tuottoa ei voitaisi käyttää myöskään muuhun tarkoitukseen.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi, jolla rahapelituottoja saavien järjestöjen toiminta rahoitetaan vuoden 2024 alusta lukien. Muutoksen takana on se, että Veikkauksen tuotot ovat viime vuosina pudonneet reippaasti ja kytkös on haluttu katkaista.

Ryhmä päätyi ratkaisuun yhdessä parlamentaarisen seurantaryhmän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Seurantaryhmän jäseninä ovat kaikkien eduskuntaryhmien jäsenet sekä viiden edunsaajajärjestön asiantuntijajäsenet.

Uudesta rahoitusmallista tehtävän "tiekartan" tulee olla valmis ennen vuodenvaihdetta. Myös Veikkauksen edunsaajia on tarkoitus kuulla. Tiekartan pohjalta on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa hallituksen esityksen valmistelu.

Jatkovalmisteluun on etenemässä sovellettu versio Erkki Liikasen työryhmän esittämästä mallista. Neljän ministeriön asettama työryhmä suositteli Veikkauksen voittojen siirtämistä valtion kirstuun kolmannen sektorin järjestöiltä.

Selvä enemmistö puolueiden eduskuntaryhmistä on halunnut siirtää rahapelituotoista hyötyneiden järjestöjen rahoituksen suoraan valtion tulo- ja menoarvioon. Kun rahapelituotot ovat vähentyneet, valtio on jo nyt korvannut menetyksiä budjetista Veikkauksen edunsaajille.

Suosittelemme sinulle