Hyppää sisältöön

Konsulttiyhtiön selvitys potilastietojärjestelmä Asterin hankinnasta: riskienhallinta puutteellista, kokonaiskuvan hallinnassa ja taloudessa epäselvyyksiä

Konsulttiyhtiö Ernst & Young Oy:n selvityksen mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus ei ollut asettanut Aster-hankkeelle suuntaviivoja tai keskeisiä toimintalinjoja. Aster-hanke olisi tullut erottaa omaksi projektikseen Nova-hankkeesta, kertoo selvitys.

Myös Nuorisopsykiatrian osastohoitoon on ollut tarvetta enemmän kuin osastolle on mahtunut viime vuonna. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Konsulttiyhtiö Ernst & Young on nyt saanut valmiiksi selvityksensä Aster-hankkeesta ja sen päätöksenteosta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hylkäsi satojen miljoonien arvoisen Aster-potilastietojärjestelmän hankinnan lokakuussa.

Konsulttiyhtiön selvitys kertoo vakavista puutteista.

Selvityksen johtopäätöksissa todetaan muun muassa, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus ei ole luonut selvää hankekohtaista raportointi- ja valvontajärjestelmää, eikä Aster-hankkeen raportointia ja valvontaa ole riittävästi toteutettu.

Lisäksi selvityksessä todetaan, että Aster-hankkeen osalta on jäänyt epäselväksi, kenelle eri tahojen olisi tullut raportoida hankkeen etenemisestä, ja kuka henkilöiden toimien valvonnasta on ollut vastuussa.

Selvityksen on tehnyt kansainvälinen konsulttiyhtiö Ernst & Young Oy. Yhtiö sai Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä toimeksiannon laatia juridinen selvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankintaa koskevasta päätöksenteosta sairaanhoitopiirin toimittaman taustamateriaalin perusteella.

Konsulttiyhtiö Ernst & Young Oy kertoo muun muassa seuraavia huomioitaan selvityksen loppupäätelmissä:

  • Erityisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen päätökset hankkeen käynnistämisvaiheessa ovat käsityksemme (konsulttiyhtiö Ernst & Young Oy:n ) mukaan olleet sisällöllisesti puutteellisia hankkeen riskienhallinta- ja raportointijärjestelmien osalta. Lisäksi Aster-hankkeen kokoluokka ja luonne huomioiden katsomme, että sairaanhoitopiirin hallituksen olisi tullut harkita Aster-hankkeen erottamista omaksi projektikseen Nova-hankkeesta. Konsulttiyhtiö Ernst & Young Oy:n mukaan sairaanhoitopiirin hallitus ei ole täyttänyt huolellisuusvelvoitettaan tältä osin.
  • Puutteellinen raportointi- ja valvontajärjestelmä on aiheuttanut ongelmia tiedottamisessa alueen kunnille erityisesti toteutusvaiheen kustannuksissa, niiden laskentatavassa ja perusteissa. Epäselvyydet liittyivät hankkeen kokonaiskuvan hallintaan ja talouteen. Myös mahdolliset sisällölliset virheet havaittiin suunnitteluprojektissa liittyen erityisesti toimitus- ja käyttöönottovaiheen kustannusarvioihin.

Selvitystä käsitellään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 7. joulukuuta. Asia etenee myös sairaanhoitopiirin valtuuston kokoukseen 10. joulukuuta.

Erityisesti Keski-Suomen kunnissa vastustusta herättänyt potilastietojärjestelmän hankinta kaatui lopullisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 15. lokakuuta.

Uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää olivat hankkimassa yhdessä Pohjois-Karjalan Siun sote, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Etelä-Savon sote-kuntayhtymä Essote. Siun sote ja Essote ehtivät jo hyväksyä hankinnan.

Keskisuomalaiskunnissa Aster-potilastietojärjestelmän hankinnan vastustuksen taustalla olivat muun muassa hankkeen kohonneet kustannukset, mutta myös hyvin vahva epäluottamus Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin asian valmistelussa.

Lokakuussa päätettiin, että Keski-Suomessa Aster-hankkeen päätöksenteosta teetetään ulkopuolinen selvitys. Selvitys rajattiin koskemaan vain Keski-Suomen Aster-prosessin viimeisiä vaiheita vuoden 2019 jälkeen.

Lue myös:

Keski-Suomen Aster-päätösten ulkopuolinen selvittäjä on selvillä – sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen asema arvioidaan keväällä

Aster-potilastietojärjestelmän kariutuminen johtaa yt-neuvotteluihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen Aster-päätökset syynää ehkä kansainvälinen konsulttifirma – selvityksen tekijästä ja yksityiskohdista päätetään pian

Satojen miljoonien Aster-hankinta kaatui – Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hautasi potilastietojärjestelmän

Mikä epäonnistui satojen miljoonien potilastietojärjestelmän hankinnassa? Aiotko erota? Kysyimme Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajalta kuusi tiukkaa kysymystä

Lääkäri Päivi Pietilä-Effati vastusti kiisteltyä Aster-järjestelmää heikon käytettävyyden vuoksi – toivoo nyt, että seuraavan valinnassa keskiössä on potilas

"Kunnat valitsivat pysähtyneisyyden", sanoo pettynyt sairaanhoitopiirin johtaja – satojen miljoonien potilastietojärjestelmän hankinta näyttää kaatuvan

Suosittelemme sinulle