Hyppää sisältöön

Lappeenrannan sisäliikuntahallin kaavamuutoksesta muistutus: Kaavamenettely keskeytettävä ja Amiksen kenttä rakennuspaikkana hylättävä

Muistutuksen tekijät kyseenalaistavat kaavan valmisteluun ja päätöksentekoon keskeisesti osallistuneen toimitilatoimikunnan toimivaltuudet.

Amiksen tekonurmi
Amiksen kentän itäreunan arboretumia uhkaa hävittäminen pois tekonurmen tieltä. Kuva: Kari Saastamoinen/ Yle
Ulla Ylönen

Lappeenrannan sisäliikuntahallin kaavamuutoksesta on jätetty muistutus.

Muistutuksen allekirjoittajat vaativat kaavamenettelyn keskeyttämistä, ja esittävät, että Amiksen kenttä on sisäliikuntahallin paikkana hylättävä.

– Sisäliikuntahallille on etsittävä sellainen paikka, joka täyttää paitsi käyttäjien kohtuulliset tarpeet myös asiallaiset kaupunkikuvalliset ja liikenteelliset vaatimukset, he kirjoittavat.

Arboretumin arvo unohdettiin

Muistutuksessa todetaan, että kaavamuutos heikentää asukkaiden viihtyvyyttä ja halli rikkoo räikeästi kaupunkikuvaa. Kaavamuutos ei myöskään ratkaise alueen pahenevaa pysäköintiongelmaa.

Muistutuksen allekirjoittajat ovat huolissaan Lappeenrannan pääviheryhteyksien häviämisestä, jos osa nykyisen Amiksen kentän itäreunalla kasvavasta arboretumista kaadetaan ja kaivetaan pois tekonurmen tieltä. Arboretumin arvoa ei heidän mukaansa ole tuotu esille sen enempää valmistelussa kuin päätöksenteossakaan.

Vuonna 2020 valmistuneessa sisäliikuntahallin loppuraportissa todettiin hallin vaihtoehtoiset sijoituspaikat eli Harapaisen ja Ratsumestarin kentät sekä Kisapuisto, mutta konsultti ei tehnyt vertailua niiden ja Amiksen kentän välillä.

Muistutuksessa myös ihmetellään, miksei vuonna 2008 tehtyjä selvityksiä ole otettu huomioon. Jo niissä todettiin, että Amiksen kenttä on hallille riittämätön.

Valmisteleva elin teki päätöksiä

Kaava on muistutuksen allekirjoittajien mukaan valmisteltu puutteellisesti eikä valmistelumenettely täytä hyvän hallinnon vaatimuksia.

Lisäksi he kyseenalaistavat kaavan valmisteluun ja päätöksentekoon keskeisesti osallistuneen toimitilatoimikunnan toimivaltuudet.

Ainoastaan valmistelevaksi elimeksi valittu toimitilatoimikunta muun muassa päätti sisäliikuntahallin paikasta ja antoi lisäksi elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle toimeksiannon asemakaavan muuttamiseksi hanketta varten.

Muistuksen ovat allekirjoittaneet Klaus Pelkonen, Seppo Aho, Hannu Tolonen ja Kari J. Laine. Kolme heistä on Lappeenrannan kaupungin entisiä virkamiehiä ja yksi on varatuomari.

Suosittelemme sinulle