Hyppää sisältöön
koronavirus

STM esittää "rokotuspakkoa" sote-alan työntekijöille, tulisi voimaan mahdollisimman pian – työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta

Työnantajalla olisi velvollisuus huolehtia, ettei riskiryhmiin kuuluvien potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskentelevä henkilöstö aiheuta heille tartuntavaaraa.

Tulikukka Fresnes de
  • Sosiaali- ja terveysministeriö esittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöille väliaikaista rokotusvelvollisuutta.
  • Laki halutaan voimaan mahdollisimman pian, esitys on nyt eduskunnan käsissä.
  • Koronan riskiryhmien kanssa lähikontaktissa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä, kuten hoitajilla tai siivoojilla tulisi esityksen mukaan olla koronarokotus.
  • Työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta, jos rokottamaton työntekijä ei ota muuta tarjottua työtä vastaan tai sellaista ei ole.
  • Enintään 72 tunnin sisällä tehty negatiivinen koronatestitulos olisi vaihtoehto, jos työntekijällä on lääketieteellinen syy olla ottamatta rokotusta.
  • Yle seurasi tiedotustilaisuuden antia tässä jutussa.
Tulikukka Fresnes de

Tiedotustilaisuus on päättynyt, kiitos seurastanne

Seuraavaksi esitys rokotepakosta siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

STM:n tiedotustilaisuus on päättynyt, kiitos seurastanne!

Tulikukka Fresnes de

Kiuru: Ei suoranaisesti syvennä henkilöstöpulaa, nyt jo tulee viruksen takia poissaoloja

Kiurulta kysyttiin, johtaisiko väliaikainen laki henkilöstöpulaan, jos se ei ei innostakaan sote-alan henkilöstöä ottamaan rokotuksia vaan lähtemään töistä.

Kiurun mukaan näin ei kävisi, sillä jo nyt sote-alalla on koronavirukselle altistumisen takia poissaoloja.

– On liian yksinkertaista sanoa, että tästä aiheutuisi henkilöstöpula, koska meillä on jatkuvasti työntekijöitä pois töistä nimenomaan altistumisvaarojen takia, Kiuru vastasi.

Kiurun mukaan perusoikeuksien punninnassa kyse on "herkästä aiheesta", toisaalta työntekijän oikeudesta olla ottamatta rokotus, ja toisaalta terveydenhuollon asiakkaiden, mutta myös työntekijöiden terveyden suojelemisesta.

Nykyisessä tilanteessa koronatautia tarttuu myös terveydenhuoltoon.

– Erityisen vaikea tilanne on vanhustenhuollossa, me olemme menettäneet ihmishenkiä siksi, että tartunta on tullut ympärivuorokautisen hoivan piiriin, Kiuru sanoi.

Ministeri toisti, että marraskuussa oikeuskansleri Tuomas Pöysti on arvioinut, että rokotuksia voidaan edellyttää tilanteessa, jossa niillä suojellaan asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

Tulikukka Fresnes de

Rokotuksiin kuukauden siirtymäaika lain voimaantulon jälkeen

Laki pyritään saamaan voimaan mahdollisimman pian, mutta aikataulu riippuu eduskunnan käsittelyajasta.

Jotta työntekijät ehtisivät ottaa rokotussarjan ja työantaja ehtisi varmistua siitä, että työntekijöillä on rokotukset ja tehdä mahdolliset henkilöstäjärjestelyt, lain voimaantuloa seuraa rokotusten osalta kuukauden siirtymäaika.

Lain toinen kohta eli työnantajan oikeus käsitellä tiettyjä rokottamiseen tai koronan sairastamiseen liittyviä työntekijätietoja tulisi voimaan heti.

Tulikukka Fresnes de

Työnantajan tulee tarjota muuta työtä rokottamattomille – ei palkanmaksuvelvoitetta

Työnantajalla on velvollisuus pitää huolta, ettei riskiryhmille aiheudu tartuntataudin takia vaaraa.

Työnantajan tulee ensisijaisesti tarjota rokottamattomalle työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä, STM:n Kuoksa kertoo. Toissijaisesti työntekijälle tulee tarjota muuta työtä.

Jos työntekijä ei ota muuta työtä vastaan, tai sellaista työtä ei ole tarjolla, työnantajalle ei jäisi palkanmaksuvelvollisuutta, Kuoksa sanoo. Tällöin työn tekeminen keskeytyisi työntekijästä johtuvasta syystä.

Kuoksa painottaa, että rokotusvelvoite ei koske pelkästään hoitajia tai lääkäreitä vaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä, jotka työskentelevät lähellä riskiryhmiin kuuluvia ja voivat heidät tartuttaa.

Näihin ammattiryhmiin kuuluvat esimerkiksi siivojat tai hoivakodeissa ruokahuollon parissa työskentelevät.

Tulikukka Fresnes de

Kiuru: Tavoitteena suojata covid19-taudin taudin vakaville tautimuodoille alttiiden henkeä ja terveyttä

Hallitus esittää tartuntatautilakiin väliaikaista uutta pykälää, jolla sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä voitaisiin edellyttää koronarokotusta, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Kiuru totesi oikeuskanslerin arvioineen jo aikaisemmin, että rokotusta voidaan edellyttää asiakkaiden ja potilaiden hengen ja terveyden suojelemiseksi.

Muutoksen toiseen kohtaan sisältyy sote-alan työnantajan oikeus saada tietoja työntekijän rokotussuojasta tai sairastetusta covid19-taudista eli korontaudista.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kertoo STM:n lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa.

Työntekijältä, jolla on lääketieteellinen syy olla ottamatta koronarokotusta, tartuntariski voitaisiin minimoida negatiivisella koronatestillä, Kuoksa kertoo.

Koronatesti tulisi tehdä enintään 72 tuntia eli kolme vuorokautta ennen työvuoron alkua.

Näin ollen esimerkiksi viiden työpäivän aikana testejä tehtäisiin kaksi kertaa.

Myös kuuden kuukauden sisällä sairastettu koronatauti olisi rokotuksia vastaava riittävä suoja.

Tulikukka Fresnes de

Tiedotustilaisuus alkaa muutaman minuutin myöhässä

STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richt kävi kertomassa, että tiedotustilaisuus viivästyy hiukan, mutta alkaa muutaman minuutin kuluttua.

Tulikukka Fresnes de

Koronarokotusta vaadittaisiin riskiryhmien kanssa työskenteleviltä – testi kelpaisi vain terveyssyistä

Tartuntatautilain väliaikainen pykälämuutos eli 48a pyrkisi STM:n mukaan ehkäisemään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa tartuttamasta koronavirusta asiakkaisiin ja potilaisiin heidän "hengen ja terveyden suojaamiseksi".

Koronarokotusta tai näyttöä kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronataudista edellytettäisiin kaikilta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon työntekijöiltä – lääkäreistä ja hoitajista esimerkiksi ruokien jakelijoihin, jos he työskentelevät lähikontaktissa vakavan koronan riskiryhmiin kuuluvien kanssa.

Riskiryhmiin kuuluu esimerkiksi hoivakodeissa asuvia ikääntyneitä ihmisiä tai vakavaa pitkäaikaissairautta sairastavia.

Viime hetken lisäys maksuttomasta koronatestistä

Lakiesitykseen tuli Ylen tietojen mukaan viime metreillä lisäys negatiivisesta koronatestistä.

STM:n mukaan uuden lisäyksen mukaan rokotuksen vaihtoehtona voi tarvittaessa olla enintään 72 tunnin sisällä tehty negatiivinen koronatesti.

Testiin turvautuminen on mahdollista vain, jos työntekijällä on lääketieteellinen syy, jonka takia hän ei voi rokotusta ottaa. Sen tulisi olla maksuton.

Muutos olisi väliaikainen ja voimassa vuoden 2022 loppuun.

Tätä hallituksen eiliset päätökset tarkoittavat käytännössä: harrastuksiin joko rajoituksia tai koronapassi, hoitajille "rokotepakko"

Suosittelemme sinulle