Hyppää sisältöön
Lähihoitaja astuu asiakkaan asuntoon sisälle.
Vanhuspalvelulain uudistuksen tarkoituksena on parantaa kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja laatua sekä parantaa kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Hallitus esittää, että vanhusten on saatava kotihoitoa myös öisin – Kiuru: Kotihoidon oltava jatkossa turvallista

Hallituksen esitys vanhusten kotihoidosta etenee eduskuntaan. Sen mukaan vanhuksen on saatava sellaista kotihoitoa kuin hänelle on luvattu ja kaikkina vuorokaudenaikoina.

Anne Orjala

Mistä on kyse?

  • Hallitus on antanut torstaina esityksen siitä, miten vanhusten kotihoitoa ja asumispalveluja uudistetaan.
  • Lakiin on tarkoitus kirjata, että ikäihmisen on saatava ne palvelut, jotka hänelle on suunnitelmassa luvattu.
  • Kotihoitoa tulisi antaa tarpeen mukaan kaikkina vuorokaudenaikoina.
  • Henkilöstön riittävyys on taattava.
  • Kyseessä on vanhuspalvelulain uudistuksen toinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa säädettiin hoitajamitoituksesta laitoshoitoon.
  • Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi esityksestä tiedotustilaisuudessa. Seurasimme sen annin tähän juttuun.
Anne Orjala

Vanhuksen saatava sellaista palvelua, mitä hänelle on luvattu

Tiivistetään vielä hallituksen esityksen pääkohdat vanhusten kotihoidon parantamiseksi.

Tarkoituksena on, että jatkossa vanhus saa sellaista kotihoitoa, mitä hänelle tehdyssä suunnitelmassa on luvattu.

Hoitoa on saatava kaikkina vuorokaudenaikoina, myös öisin.

Henkilöstön riittävyys on varmistettava ja tämä kirjataan myös lakiin. Hoitajamitoitusta lakiin ei kuitenkaan tule.

Työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi.

Lausuntokierroksella lakiluonnos sai arvostelua siitä, ettei se ei tarjonnut ratkaisuja alaa vaivaavaan hoitajapulaan.

Lakiesityksen mukaan tilannetta pyritään helpottamaan esimerkiksi suunnittelemalla kotihoito nykyistä paremmin ja ottamalla käyttöön teknologiaa.

Voit katsoa tiedotustilaisuuden alta:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuus vanhusten kotihoidon uudistamisesta.
Anne Orjala

Kotihoitoa saatava jatkossa myös öisin

Uutta on se, että kotihoitoa olisi järjestettävä tarpeen mukaan kaikkina vuorokaudenaikoina, myös öisin.

Osassa kuntia yöaikaista palvelua jo tarjotaan.

– Jos haluamme turvata vanhempien ihmisten kotona asumisen myös jatkossa, meidän on pystyttävä kehittämään kotiin annettavia palveluja niin, että ne toimivat myös muulloin kuin perinteisellä virka-ajalla. Siksi tämä palvelu laajenee myös öisin toteutettavaksi, Kiuru sanoi.

Tämä laajennuksen arvioidaan tuovan noin 36 miljoonan euron lisäkustannukset vuosittain.

Kotiin annettavia palveluja olisivat jatkossa kotihoito, omana palvelunaan tukipalvelut sekä uutena sosiaalipalveluna turva-auttamispalvelu.

Jälkimmäinen tarkoittaisi asiakkaalle annettavaa turvalaitteistoa, hälytysten vastaanottoa 24/7, avun tarpeen arviointia ja niin sanotun turva-auttajan antaman avun.

Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa joustavia asumisratkaisuja.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Anne Orjala

Hallitus jättänyt esityksen vanhusten kotihoidosta – Kiurun mukaan henkilöstön riittävyys varmistettava

Hallitus on jättänyt vanhusten kotihoidosta esityksen.

Ministeri Kiuru kertoi tiedotustilaisuudessa, että tarkoituksena on parantaa vanhusten palveluita muun muassa vahvistamalla kotihoidon resursseja ja laatua.

– Myös omavalvonta on tiukentumassa, hän sanoi.

Tavoite on Kiurun mukaan, että vanhusten kotihoito olisi jatkossa turvallista.

Hoitajamitoitusta ei tule vanhusten kotihoitoon.

Kiurun mukaan olennaista on, että ikäihmisen on saatava ne palvelut, jotka on hänelle tehdyssä suunnitelmassa luvattu.

– Suunnitelmaa ei voi enää painaa villaisella. Tämä johtaa siihen, että jatkossa ei voida toimia niin, että kotihoidossa ei ole riittäviä henkilöstöresursseja toteuttamaan kaikkien asiakkaiden suunnitelmaa.

Kiuru painotti, että henkilöstön riittävyys on varmistettava ja tämä kirjataan myös lakiin.

Työvoiman vajaukseen olisi reagoitava välittömästi.

Kotihoidon riittävyyden vahvistamiseksi lakiin lisättäisiin säännökset kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta teknologiaa hyödyntäen.

Anne Orjala

Kuntia patistellaan parantamaan kotihoidon laatua

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo pian perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla, miten vanhusten kotihoitoa ja asumispalveluja aiotaan uudistaa.

Hallitus antaa torstaina esityksen asiasta.

Kyseessä on vanhuspalvelulain uudistamisen toinen vaihe. Esityksessä patistellaan kuntia parantamaan kotihoidon laatua muun muassa valvontaa vahvistamalla. Tarkoituksena on puuttua erityisesti vanhusten kotihoidon ongelmiin.

Esitys sai lausuntovaiheessa kovaa kritiikkiä:

Ongelmia nähtiin erityisesti henkilöstön riittävyyden varmistamisessa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnossa lakiesitystä moitittiin keskeneräiseksi. Oikeusasiamies totesi tuolloin, että esitys vaatii perusteellista remonttia ennen eduskuntakäsittelyä.

Tiedotustilaisuudessa selvinnee, millaisia muutoksia on tehty.

Vanhuspalvelulain uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa säädettiin hoitajamitoituksesta laitoshoitoon.

Suosittelemme