Hyppää sisältöön

Kolariin rautakaivosta suunnitteleva Hannukainen Mining jätti uuden ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon

Vuosi sitten kaivosyhtiö veti pitkään avissa käsitellyn lupahakemuksensa pois siinä havaittujen puutteiden vuoksi.

Hannukaisen kaivosalue Kolarissa
Hannukaisen kaivosta on suunniteltu Kolarin vanhoille kaivosalueille vuosia. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Honkanen / Yle
Marjukka Talvitie

Kolarilainen kaivosyhtiö Hannukainen Mining on jättänyt perjantaina 10. joulukuuta uuden ympäristö- ja vesilupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Vuosi sitten Pohjois-Suomen avi lopetti Hannukaisen ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhtiön omasta pyynnöstä. Kaivosyhtiö oli jättänyt lupahakemuksensa aviin marraskuussa 2015. Hakemusta täydennettiin vuosien varrella useaan kertaan siinä havaittujen puutteiden vuoksi.

Hannukaisen kaivoshankkeen johtaja Jaana Koivumaa sanoo, että uusi hakemus sisältää paljon jo käsiteltyjä asioita, mutta myös uusia mallinnuksia ja selvityksiä, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon.

– Esimerkiksi sulkemisen jälkeisen tilanteen mallinnuksessa on otettu huomioon se, että mahdollisesti happoa muodostavalle sivukivialueelle on suunniteltu nyt tiiviit pohjarakenteet. Myös pohjavesimallinnusta on tarkennettu uutta tekniikkaa hyödyntäen, Koivumaa sanoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön mukaan uudessa hakemuksessa on huomioitu jo aiemmin annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet.

Kaivoksen purkuvedet huolestuttavat

Etenkin kaivoshankkeen päästöt Muonionjokeen ovat herättäneet huolta. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus on arvioinut kaivoksen päästöjen voivan johtaa lohikuolemiin.

Koivumaa sanoo yhtiön tiedotteessa että lupahakemuksessa vesienkäsittelyn kuormituslaskennassa on tietoisesti käytetty alkuperäisiä arvioita huonompia vedenlaatuja.

– Jotta voidaan varmistua siitä, että käsittelykapasiteetti on riittävä ja toiminnasta ei aiheudu vesistöjen tilaa heikentäviä vaikutuksia. Myös metallipitoisuudet, uraani, sulfaatti, typpi ja kemikaalit, kuten ksantaatti on huomioitu ja laskettu tarkkaan, Koivumaa vastaa kaivosyhtiölle paljon esitettyyn kysymykseen Tornion-Muonionjokeen purettavista kaivosvesistä.

Kaivos toimisi arviolta 20 vuotta

Hannukaisen kaivosta suunnitellaan vanhalle kaivosalueelle Kolariin. Rautaruukilla ja myöhemmin Outokummulla oli kaivostoimintaa alueella vuosina 1960–1995.

Sen päätuote olisi rauta, lisäksi se tuottaisi kuparia ja kultaa. Kaivos tulisi Hannukaisessa alueelle, jossa on kaksi vanhaa avolouhosta ja sivukivi- ja pintamaiden läjitysalueet sekä Rautuvaarassa alueelle jossa on vanha kaivos ja rikastushiekka-alue.

Uusi kaivosalue käsittäisi Hannukaisen avolouhoksen ja yhdentoista kaivostuotantovuoden jälkeen aloitettavan Kuervitikon avolouhoksen. Avolouhosten lisäksi Hannukaisen kaivosalueelle tulee sijoittumaan läjitysalueet, suojavalli, puhdasvesiallas, käsiteltävien vesien altaat ja maanalainen murskaamo.

Rautuvaaran alueelle sijoittuvat kaivoksen rikastamo, rikastushiekka-alue, vesienkäsittelylaitos, tasausallas sekä ratapiha rikasteen junaan lastaamista varten. Avolouhosten ja rikastamoalueen välille on suunniteltu yhdeksän kilometrin pituinen pääosin maanpäällinen, hihnakuljetin, jolla murskattu malmi kuljetetaan Hannukaisesta Rautuvaaraan.

Kaivostoiminnan arvioidaan kestävän Kolarissa nyt tiedettävillä malmivarannoilla 20 vuotta.

Kaivosyhtiön tilaamassa ja Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä kolarilaisten enemmistö kannattaa kaivosta. Kaivoksella on myös laajasti vastustajia matkailuelinkeinossa, paikallisissa asukkaissa ja mökkiläisissä. Kaivosta vastustava adressi keräsi yli 50 000 nimeä. Kolarin kunta hyväksyi kaivosalueen osayleiskaavaehdotuksen toukokuussa.

Lue myös:

Kolarin kunta hyväksyi kaivostoiminnan aloittamisen Hannukaisessa – kaavamuutosehdotus meni läpi valtuustossa

Kaivosyhtiön selvitys: Hannukaisen kaivos synnyttäisi satoja uusia työpaikkoja Länsi-Lappiin

Hannukaisen kaivoksen ympäristölupahakemuksen käsittely on lopetettu – kaivosyhtiö perui hakemuksen

Hannukaisen kaivosyhtiö kirjoittaa ympäristö- ja vesilupahakemuksensa uusiksi – kaivosyhtiö: Ei yksinkertaista, mutta järkevää

Suosittelemme sinulle