Njuike sisdoaluide

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on aloittanut työnsä – yhteisökuulemisia järjestetään ensi keväästä lähtien ympäri Suomea

Kiireellisimpänä tehtävänä totuus- ja sovintokomissiolla on löytää toimitila saamelaisalueelta ja palkata komissiolle sihteeristö.

Totuus- ja sovintokomissio
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäsenet Kari Mäkinen (vas.), Hannele Pokka, Miina Seurujärvi, Heikki J. Hyvärinen ja Irja Jefremoff ovat valmiita liikkumaan kentällä ja tekemään töitä ihmisten parissa. Kuva: Vesa Toppari / Yle
Anni-Saara Paltto
Avaa Yle-sovelluksessa

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on päässyt aloittamaan työnsä. Komissio järjestäytyi ensimmäistä kertaa tämän viikon alussa Inarissa ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen komission jäsenen Irja Jefremoffin.

Jefremoff toimii komission puheenjohtajana alkukauden. Tämän jälkeen puheenjohtajuus kiertää komissiossa siten, että jokainen viidestä komissaarista toimii vuorollaan puheenjohtajana.

Kiireellisimpänä tehtävänä totuus- ja sovintokomissiolla on löytää toimitila saamelaisalueelta ja palkata komissiolle pääsihteeri ja muu sihteeristö. Jo ensi kevättalven aikana alkavat yhteisökuulemiset, kertoo Jefremoff.

– Pidämme tammi-helmikuun vaihteessa aloitusseminaarin, joka toimii lähtökohtana työlle. Yhteisökuulemiset alkavat sitten helmi-maaliskuussa ja niitä järjestetään sekä saamelaisalueella että sen ulkopuolella. Yksilötasolla ihmiset voivat ottaa yhteyttä komissaareihin koska vain, kertoo Jefremoff.

"Ilman saamelaisten tukea tämä työ ei voi onnistua"

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolla on aikaa vuoden 2023 loppuun koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. Tehtävänä on tunnistaa ja arvioida saamelaisiin kohdistunutta historiallista ja nykyistä syrjintää, sekä valtion sulauttamispolitiikkaa ja oikeuksien loukkauksia.

Komission työn päämääränä on lisäksi selvittää, miten edellä mainitut syrjintä, sulauttamispolitiikka ja oikeuksien loukkaukset vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisin.

Komissaari Hannele Pokka kertoo, että komissio on varautunut liikkumaan koko komissaarijoukkion voimiin kentällä ja tekemään töitä ihmisten parissa. Pokka uskoo, että Norjan sovintokomission viitoittama tie auttaa Suomen komissiota työssään.

– Tämä on ainutlaatuinen toimeksianto, eikä tähän ole käsikirjoitusta valmiina. Olen sitä mieltä, että ilman saamelaisten tukea tämä työ ei voi onnistua. Tarvitsemme saamelaisten muistitietoa ja kertomuksia, sillä emme me viisi osaa kirjoittaa totuutta mistään. Me voimme vain kirjoittaa sen mitä kuulemme ja mitä historiankirjoitus on kertonut. Siitä syntyy synteesi, sanoo Pokka.

Komissaari Kari Mäkisen mukaan totuus- ja sovintokomission työ on vaativaa. Mäkinen painottaa, että komissio on itsenäinen ja riippumaton, eikä se edusta mitään tahoa.

– Tämä työ tulee vaatimaan kärsivällisyyttä, herkkyyttä ja inhimillisen ja kollektiivisen kokemuksen kunnioittamista. Teemme parhaamme, että voimme rakentaa luottamusta. Saamme laittaa kaiken tietomme, taitomme, kokemuksemme ja ymmärryksemme yhteiskunnasta tähän työhön, sanoo Mäkinen.

Totuus- ja sovintokomissio
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolla on aikaa vuoden 2023 loppuun koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Komissaari Miina Seurujärvi on tyytyväinen, että komissio on vihdoin päässyt aloittamaan työnsä.

– Tämä ei ole helppo prosessi. Psykososiaalista tukea on tarjolla kaikille, mutta toivomme, että ihmiset voisivat myös tukea toinen toistaan tämän prosessin aikana, sanoo Seurujärvi.

Komissaari Heikki J. Hyvärisen mukaan komissio joutuu käsittelemään herkkiä asioita ja luottamuksen saaminen voi vaatia aikaa.

– On vaikeata luottaa, jos pitää käsitellä sellaisia asioita, joista ei ole aiemmin edes hiiskahtanutkaan. Tietenkin tällaiset vaikeat asiat täytyy käsitellä kahden kesken, sanoo Hyvärinen.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Saamenpuku pitää lähes poikkeuksetta teettää ja tehdä tilaajalle mittojen mukaan. Koruineen, nappeineen ja kenkineen asun hinta voi olla tuhansia euroja.

Pellon kunnanhallitus on nimennyt työryhmän edistämään hanketta. Miekojärven alue on luontoarvoiltaan monipuolinen.

Katariina Sourin saamelaisnaista kuvaava maalaus on herättänyt keskustelua taiteen rajoista. Saamelaistaiteilijan mielestä taiteellista vapautta ei voi ohjata tiukoilla säännöillä.