Hyppää sisältöön

Koulut voivat edelleen järjestää juhlia kirkossa – perustuslakivaliokunnan mielestä tila ei tee juhlasta uskonnollista

Perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoo, että juhlien järjestämiseen kirkossa liittyy tiettyjä jännitteitä ja että oppilaiden uskonnonvapaus on turvattava.

Vuonna 2019 eduskunnan apulaisoikeusasiamies moitti Kouvolan tapaa järjestää koulun joulujuhla kirkossa siten, että juhlassa oli uskonnollisia ohjelmaosuuksia. Arkistokuva Kuva: Antii Karhunen / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että kirkon tai muun uskonnollisen tilan käyttö juhlaan ei ole perustuslain vastaista.

Linjaus tarkoittaa sitä, että koulut voivat edelleen järjestää juhlia kirkossa.

Juhlan järjestäminen kirkossa ei perustuslakivaliokunnan mukaan sellaisenaan tee tilaisuudesta uskonnollista eikä sen sisällöstä uskonnon harjoittamista.

Se viittaa esimerkiksi siihen, että kirkkoja käytetään usein ei-uskonnollisiin tilaisuuksiin kuten esimerkiksi konsertteihin.

Perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoo, että juhlien järjestämiseen kirkossa liittyy tiettyjä jännitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi julkisen vallan neutraaliuteen.

Tämä vaikuttaa siihen, minkälaista sisältöä voidaan pitää hyväksyttävänä järjestettäessä opetukseen kuuluvia juhlia uskonnollisissa tiloissa.

Siksi koulujen juhlissa tulee varmistua siitä, että oppilaiden uskonnon ja omantunnon vapaus tulee turvatuksi.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut, että esimerkiksi yksittäisen virren laulaminen ei vielä tee tilaisuudesta uskonnollista.

Perustuslakivaliokunta otti kantaa asiaan, koska apulaisoikeusasiamies piti lukukauden päätösjuhlia kirkossa ongelmallisina.

Kouvola sai moitteet koulun joulujuhlan järjestämisestä kirkossa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen moitti vuonna 2019 Kouvolan tapaa järjestää koko koulun yhteinen joulujuhla kirkossa siten, että juhlassa oli uskonnollisia ohjelmaosuuksia.

Apulaisoikeusasiamies ei siis kieltänyt koulun erillistä joulukirkkoa. Hän linjasi, että lukukauden päätösjuhla kirkkosalissa on ongelmallinen.

Perustuslakivaliokunnan lausuma ei muuta apulaisoikeusasiamiehen aiempaa ratkaisua. Valiokunnan kanta kuitenkin ohjaa esimerkiksi apulaisoikeusasiamiehen tulevia ratkaisuja, koska perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia.

Perustuslakivaliokunnan mietintö on täysistuntokäsittelyn jälkeen eduskunnan virallinen kanta.

Erillisistä joulukirkoista perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, etteivät ne ole ongelmallisia, jos niistä tiedotetaan etukäteen ja jos niihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Perustuslakivaliokunnan varajäsen, Markus Lohi (kesk.) arvioi jo jupakan jälkeen, että Kouvolan kuusijuhla päätyy perustuslakivaliokunnan pöydälle. Lohi oletti, että valiokunnassa halutaan arvioida, onko tarpeen linjata ja selkeyttää kirkkojen käyttöä koulujen tilaisuuksissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan entinen, pitkäaikainen puheenjohtaja Ben Zyskowicz (kok.) arvioi Kouvolan joulujuhlaratkaisun jälkeen, että "laillisuusvalvoja tulkitsee uskonnonvapaussäännöstöä tiukemmin, perustuslakivaliokunta konservatiivisemmin".

Konservatiivinen tarkoittaa sanakirjan mukaan vallitsevien olojen säilyttämistä kannattavaa, uudistuksia vieroksuvaa.

Voit keskustella peruskoulun juhlakäytännöistä perjantaihin 17.12. 2021 kello 23 asti. Napauta jutun jälkeen keskustele-painiketta.

Lue lisää:

Kansanedustajat eivät yleensä puutu siihen, miten kansalaisten kantelut ratkaistaan – Uskonto on poikkeus

Apulaisoikeusasiamies linjasi: Koulun yhteisen joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista – "Kirkko on nimenomaan jumalanpalvelusten toimittamiseen tarkoitettu paikka"

Arkkipiispa joulujuhlalinjauksesta: "Voiko kirkossa järjestää mitään kaikille oppilaille suunnattua tilaisuutta?"

Suosittelemme sinulle