Hyppää sisältöön

Kymmeniä lääkäreitä on ilmoittautunut parissa päivässä koronarokottajiksi – Terveydenhoitajaliitto huolestui pikakoulutuksen vaaroista

Lääkärit olisivat valmiita rokottamaan jopa talkoohengessä. Myös ammattijärjestö Tehy kannattaa koronarokotusten nopeuttamista. Sen sijaan Terveydenhoitajaliitto vastustaa ajatusta pikakoulutuksista.

Kymmeniä lääkäreitä on ilmoittautunut parissa päivässä koronarokottajiksi. Kuvassa rokotetta annostellaan valmiiksi annoksiksi ruiskuihin Seinäjoen terveyskeskuksessa. Kuva: Mirva Ekman / Yle
Saara Hirvonen

Kymmenet lääkärit ovat ilmoittaneet olevansa valmiita antamaan koronarokotteita Uudellamaalla ja muualla Suomessa. Vapaaehtoisesti mukaan ilmoittautuneiden joukossa on eläkkeelle jääneitä, mutta enemmistö työelämässä olevia.

Aktiiveja ovat olleet muun muassa eläkkeellä oleva erikoislääkäri Maarit Gockel ja Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen Uudenmaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Toni Vänni. Gockel kertoo, että Facebookissa lääkäreiden ryhmään laitettuun ilmoitukseen vastasi hetkessä myönteisesti lähes 50 lääkäriä ympäri Uuttamaata ja muualta maasta, Lappia myöten.

– Koko ammattikunnan halu auttaa on ihan selkeä.Monet lääkärit ovat valmiita uhraamaan jopa joululomansa tähän prosessiin, Gockel sanoo.

Gockel kertoo selvittäneensä parin päivän aikana yhteystietoja ja ohjanneensa kollegoita eteenpäin. Hän on ollut yhteydessä muun muassa Lääkäriliittoon, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin sekä Helsingin kaupunkiin.

– Tämä on nyt kiinni siitä, osaavatko ja kykenevätkö kunnat hyödyntämään tätä tarjottavaa työvoimaa riittävän nopeasti. Väki saadaan viikossa liikkeelle, kun vaan joka paikassa toimitaan ripeästi.

Gockel ilmoittautui itse viime torstaina vapaaehtoiseksi rokottajaksi Espoon kaupungille.

– Odottelen, milloin pääsen tositoimiin. Toivottavasti kaupunkien prosessi kirjaamisessa mahdollistaa monen lääkärin osallistumisen jo joulun aikaan rokottamiseen. Se olisi lääkärieden joululahja alueidensa asukkaille.

Hän kertoo saaneensa idean lääkäreiden aktivoimisesta Raahesta, jossa ovat alusta lähtien olleet koronarokotukissa mukana eläkkeelle siirtyneet Virpi ja Matti Honkala sekä Rotary-palvelujärjestö aktiivisesti rokotuksia edistämässä.

– Raahessa prosessi on ohjattu niin, että lääkärit ovat rokottaneet potilaita ja muu henkilökunta on kirjannut tapaukset ylös. Neljässä tunnissa he ovat päässeet valtaviin rokotusmääriin, Gockel sanoo.

Tätä mallia Gockel kertoo ehdottaneensa myös Helsingin kaupungille jo viikko sitten.

Keskustelu lisärokottajista aktivoitui koko maassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun avauksesta Ylen A-studiossa tiistai-iltana.

HUS aktivoi terveydenhuollon opiskelijoita ja opettajia sekä lääkäreitä

Aiemmin tällä viikolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS tiedotti (siirryt toiseen palveluun), että koronarokotusten vauhdittamiseen tarvitaan lisää rokottajia. Tiedotteeseen oli koottu tiedot siitä, ketkä voivat ilmoittautua rokottajiksi ja minne ottaa yhteyttä Uudellamaalla. HUSin verkkosivujen tiedotteeseen päivitetään myös lisää HUS-kuntien yhteystietoja.

HUS on lähestynyt eilen perjantaina myös sairaanhoitopiirin alueella olevien ammattikorkeakoulujen hoitajaopiskelijoita ja terveydenhuollon opettajia sekä sairaanhoitajaliiton kautta eläkkeellä olevia sairaanhoitajia. Heille on annettu HUSin kuntien rokottajia rekrytoivien yhteystiedot.

Yhteyttä on otettu myös yliopistoon hammaslääketieteen ja lääketieteen kandien rekrytoimiseksi, ja heille on annettu yhteystiedot kuntiin.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mielestä olisi tärkeää, että kunnat pystyisivät lisäämään rokotusaktiviteettia ensi viikosta alkaen joulun ajaksi ja sen jälkeen. Näin jouluvapaalla olevat halukkaat opiskelijat ja terveydenhuollon ammattilaiset saataisiin käsipareiksi.

– Eläkkeellä olevia ammattilaisia kannattaisi käyttää nyt nimenomaan rokottamiseen. Kirjaamisen voi hoitaa muu ammattiryhmä. Tällöin rokottajaoikeudet omaava saadaan tehokkaampaan käyttöön, Ruotsalainen sanoo.

Asiaa on edistetty myös Lääkärilehden (siirryt toiseen palveluun) ja Lääkäriliiton kautta.

– Tarkoituksena olisi saada ensi viikon alkuun Lääkäriliiton sivuille lähes koko maan kattavat yhteystiedot lääkäreille ja eläkkeellä oleville lääkäreille, mihin he voivat olla omassa sairaanhoitopiirissään yhteydessä, Ruotsalainen sanoo.

Yhteystiedot on kerätty valtakunnallisen kansanterveystyön johtajaverkoston kautta.

Koronarokotusoikeus on lääkäreiden lisäksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla, kun he ovat suorittaneet tietyt kurssit. Rokotusoikeus on myös valmistuneilla sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä sekä näihin ammatteihin opiskelevilla, kun he ovat saaneet rokotuskoulutuksen tietyssä opintojen vaiheessa.

– Luonnollisesti eläkkeellä olevilla lääkäreillä on hyvä olla rokotuspäivitys. Tästä ohjeistuksesta huolehtivat kunnat, mutta autamme tässä kuntia, Ruotsalainen sanoo.

HUS järjestää jo tiedossa oleville ja mukaan ilmoittautuneille eläköityneille lääkäreille ja muille rokottajaksi tuleville halukkaille ensi viikolla verkkokoulutuksen rokotustietojen päivityksestä. Tarvittaessa niitä järjestetään lisää.

Yksityiset työterveyshuollot voivat päästä rokottamaan loppuvuoteen mennessä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella kunnat tekevät kovasti töitä suurempien joukkorokotuspaikkojen saamiseksi, HUSin apulaisylilääkäri Ruotsalainen kertoo. Lisäksi apua on tulossa myös yksityiseltä puolelta.

Ruotsalaisen mukaan jo ensi viikolla on toiveissa edetä sopimuspohjaisesti sairaanhoitopiirin ja yksityisten toimijoiden välillä, jotta työikäisten rokottamista saadaan edistettyä tehokkaasti.

– Yksityinen puoli pääsee jakamaan sekä kolmansia rokotuksia, mutta myös ykkös- ja kakkosrokotteita nopealla tahdilla, Ruotsalainen sanoo.

Yksityisellä puolella on useita työterveyshuoltoa tuottavia terveydenhuollon yrityksiä, jotka voivat Ruotsalaisen mukaan laajentaa rokotusvolyymia nopeasti työikäisten rokotusten saajien osalta.

Lääkärit olisivat valmiita jopa talkootyöhön

Mukaan ilmoittautuneet lääkärit olisivat valmiita tekemään rokotuksia myös palkatta tai ohjaamaan korvaukset hyväntekeväisyystyöhön.

– Tarjouduimme tekemään rokotuksia jopa ilmaiseksi tai niin, että kunnat voisivat antaa rahan esimerkiksi syrjäytyneiden nuorten tukemiseen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hallinnoissa pelätään verottajien reaktiota tai muita juridisia ongelmia, Maarit Gockel sanoo.

Eläkkeellä olevat lääkärit ovat huolestuneita kollegoidensa, sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilökunnan jaksamisesta koronapandemian keskellä. Gockelin mukaan suomalainen yhteiskunta ja järjestelmät eivät hyödynnä sitä, että ihmiset haluaisivat tehdä rokottamista ihan talkootyönä.

HUS-alueen kunnat aikovat ottaa rokottajat palkkalistoilleen.

– Lääkäreiden halu tehdä tätä työtä vapaaehtoisesti ja jopa palkatta, on osoitus siitä, että kun kutsu tulee yhteisen tärkeän asian eteen ja olemme kriisissä, niin tahtotila on auttaa, HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalaisen mukaan yhteydenottoja on tullut lukuisilta opiskelijoilta ja kymmeniltä lääkäreiltä.

– Hieno asia on se, että kriisi voi tuottaa myös hyvää ja yhteishenkeä.

Tehy kannattaa rokotusten nopeuttamista

Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy kannattaa esityksiä rokotusten nopeuttamiseksi ja rokotuskattavuuden lisäämiseksi. Tehyn mukaan on eläkkeellä olevien sote-ammattilaisten aktiivinen rekrytointi rokotustehtäviin on järkevä toimenpide.

Tehy otti asiaan kantaa (siirryt toiseen palveluun) ministeri Kiurun kommentoinnin jälkeen. Tehy pitää houkuttimena lisärahaa.

– On hyvä, että kunnat velvoitetaan vielä tehostamaan saatavilla olevien pätevien rokottajien rekrytointia ja rokotusten organisointia. Muistutan myös aiemmista hyvistä kokemuksista houkutella rokotustehtäviin rahalla, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Rytkönen pitää myös perusteltuna, että Puolustusvoimien mahdollisuus auttaa rokotussavotassa selvitetään.

– Puolustusvoimissa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia, ja varusmiesten rokottaminen on varmaan tuttu prosessi monelle kansalaisellekin. Lisäksi Puolustusvoimien tehokkaan organisoinnin osaamista voisi mahdollisesti hyödyntää.

Rytkönen muistuttaa myös rokotuskattavuuden yleisestä lisäämisestä väestössä.

– Erittäin tärkeää on, että kaikki ottavat tarjolla olevat maksuttomat rokotukset. On etuoikeus asua maassa, joka tämän pystyy kansalaisilleen tarjoamaan. Korkea rokotuskattavuus auttaa lisäksi konkreettisesti terveydenhuollon kuormitukseen ja hoitohenkilöstön jaksamiseen.

Tehyn viestinnästä kerrottiin lauantaina Ylelle, ettei järjestön tiedossa ole tällä hetkellä mitään lääkäreiden kaltaista rekrytointikampanjaa.

Terveydenhoitajaliitto: Pikakoulutuksella ei saavuteta osaamista

Terveydenhoitajaliitto vastustaa (siirryt toiseen palveluun) ajatusta kutsua koronarokottajiksi pikakoulutuksella laajemmin terveydenhuoltoalan työntekijöitä, esimerkiksi lähihoitajia, farmaseutteja ja proviisoreita. Liitto vastustaa ehdotusta myös väliaikaisena ratkaisuna.

– Turvallinen rokottaminen edellyttää asiantuntijuutta ja vahvaa rokotusosaamista. Asetuksella on määritelty, että pistoksena rokotuksen saa antaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sanoo Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää.

Mäenpää pelkää, että heikko rokotusosaaminen voi vaikuttaa rokotekriittisyyden lisääntymiseen ja ongelmiin myös itse rokotustilanteissa. Laissa säädeltyä rokotusosaamista ei voi saavuttaa muutaman tunnin pikakoulutuksella ilman asianmukaista ammatillista peruskoulutusta, sillä rokottaminen vaatii laajaa erityisosaamista ja poikkeaa lääkehoidon injektioiden antamisesta.

Liittoon on tullut jäseniltä useita viestejä, joissa terveydenhoitajat kertovat olevansa käytettävissä rokotuksiin, mutta pyyntöä kunnasta ei ole tullut. Myös monet eläköityneet terveydenhoitajat olisivat käytettävissä.

– On käsittämätöntä, että rokottamisen todelliset ammattilaiset, terveydenhoitajat ovat valmiita rokotuksiin, mutta ratkaisuna nähdään muiden ammattikuntien pikakoulutus. Mäenpää sanoo.

Hän muistuttaa, että monissa apteekeissa työskentelee jo terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on rokotuslupa. Lähihoitajia voisi hyödyntää hyvin perehdyttäen koronan testauksessa, jäljityksessä ja kirjaamisessa, Mäenpää toteaa.

Mäenpää kuitenkin painottaa, ettei terveydenhoitajien osallistuminen rokotuksiin saa haavoittaa muita terveydenhoitajatyön palveluita, kuten neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa.

– Olen varma, että monet terveydenhoitajat ovat valmiita antamaan rokotuksia esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin, kunhan korvaus on asianmukainen.

Mäenpää ei myöskään kannata yksityissektorin kutsumista mukaan, vaan pitää tehokkaimpana henkilöstön kutsumista avuksi esimerkiksi kuntien joukkorokotuspisteisiin tai rokotustapahtumiin.

19.12. klo 9.10 Vaihdettu jutussa mainittu Lions-organisaatiot saadun tarkennetun tiedon mukaan Rotary-palvelujärjestöksi.

18.12. kello 17.01 muutettu väliotsikko "Yksityiset terveysasemat pääsevät ehkä rokottamaan ensi viikolla" muotoon "Yksityiset työterveyshuollot voivat päästä rokottamaan loppuvuoteen mennessä"

Lue myös:

Tarjolla olisi jopa 3 000 rokottajaa, jos lähihoitajat ja apteekit hyväksytään talkoisiin – "Suomessa on ehkä mystifioitu rokottamista"

Ministeri Saarikko: Koronarokotusten vauhdittaminen ei jää rahasta kiinni – kotona tehtävien pikatestien hintaa on myös tarkoitus laskea

THL:n Tervahauta: Kolmannet koronarokotteet voidaan jakaa koko väestölle kevään aikana – näillä keinoilla rokotustahtia aiotaan kiristää

Suosittelemme sinulle