Hyppää sisältöön

Kaavin sosiaalipalveluissa vakavia puutteita, aluehallintovirasto on antanut huomautuksen ja listan korjattavista asioista

Aluehallintoviraston mukaan Kaavin sosiaalipalveluiden puutteet ovat vaarantaneet asiakkaiden turvallisuutta. Lastensuojelun asiakasmäärä on kaksinkertainen lain määräyksiin verrattuna.

Kaavin kunnantalo
Aluehallintovirasto muun muassa määrää Kaavia hoitamaan lastensuojeluilmoitukset lain mukaisessa ajassa. Kuva: Sami Takkinen / Yle
Keijo Salokangas
Avaa Yle-sovelluksessa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut huomautuksen Kaavin kunnalle sosiaalipalveluista. Aluehallintoviraston mukaan Kaavin sosiaalipalveluiden järjestämisessä on ollut asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita.

Aluehallintovirasto on määrännyt Kaavia ratkaisemaan lastensuojeluilmoitukset lain mukaisessa seitsemän päivän ajassa, laatimaan palvelutarpeen arvioinnit lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain määräämällä tavalla sekä hoitamaan henkilöresurssit riittäväksi suhteessa lastensuojelulain velvoitteisiin ja asiakasmääriin.

Lisäksi aluehallintovirasto harkitsee huomautuksen antamista Kaaville siitä, että julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei voi teettää ostopalveluna, asiakasmerkinnät ovat puutteellisia, lastensuojelun asiakkaina olevien lasten tapaaminen on laiminlyöty ja sijaishuoltopaikoissa ei ole vierailtu sekä sijaishuoltopaikkojen valvonta on laiminlyöty.

Kaavin lastensuojelulla on tällä hetkellä yli 60 asiakasta yhtä sosiaalityöntekijää kohti, kun lain mukainen määrä on 30 asiakasta. Aluehallintoviraston mukaan palvelutarpeen arviointi on kesken 20 asiakaslapsella.

Kaavin kunnanhallitus käsittelee aluehallintovirastolle annettavaa vastausta tiistaina 21. joulukuuta. Päätösesityksen mukaan sosiaalitoimen viranhaltijoita koskevat hallintosäännöt ovat valmistelussa ja uusien virkojen on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alussa.

Lastensuojeluun on perustettu lastensuojelun sosiaalityöntekijän määräaikainen virka vuoden loppuun saakka. Virkaa jatketaan maaliskuun alkuun saakka.

Suosittelemme