Hyppää sisältöön

Läntinen syöpäkeskus sai yli puoli miljoonaa tutkimusrahaa – osa rahoista yksilöllisen hoidon kehittämiseen

Eschnerin säätiö on myöntänyt Läntisen Syöpäkeskuksen kliinisille syöpätutkijoille suurapurahan geeniohjatun syövänhoidon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Ulkokuva Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalarakennuksesta.
Syöpätutkimus sai tärkeän apurahan. Arkistokuva. Kuva: Arash Matin / Yle
Minna Rosvall

Eschnerin säätiö on myöntänyt 672 000 euroa apurahaa Läntisen Syöpäkeskuksen kliinisille syöpätutkijoille dosentti Pia Vihiselle ja erikoislääkäri Erika Alanteelle. Apuraha käytetään syöpäpotilaiden kudos-ja verinäytteiden analysointiin, analyysimenetelmien jatkokehitykseen ja tutkimuslääkärin ja -hoitajan palkkakuluihin.

– Tutkijat kiittävät Eschnerin Säätiötä siitä, että he ennakkoluulottomasti tukevat tällaista kliinistä projektia, jossa vaikutetaan heti potilaiden hoitoon ja muu kehitystyö tapahtuu tavallaan jälkikäteen. Tämä apuraha on meille ja potilaillemme todella tärkeä ja merkittävä asia, tutkijat toteavat apurahaa koskevassa tiedotteessa.

Syövän molekyylibiologian tietämyksen kasvu ja uusi geeniteknologia ovat mahdollistaneet syövän geeniohjatun hoidon kehittymisen. Syövän täsmälääkkeiden ja niiden käyttöä ohjaavien biomarkkereiden määrä kasvaa jatkuvasti ja syövän geenidiagnostiikka kehittyy nopeasti.

Aikaisempien tutkimusten perusteella on arvioitu, että suuremmassa osassa edenneistä kiinteistä kasvaimista esiintyy mutaatioita, jotka voisivat olla täsmälääkehoidon kohteita. Tarkan geenidiagnostiikan onnistuminen tuo uusia vaatimuksia näytteenotolle ja näytteiden käsittelylle.

Moniin geenitutkimuksiin olisi optimaalisinta saada jäädytetty tuorekudosnäyte. Verestä otetulla nestebiopsialla eli verinäytteellä on jo käyttömahdollisuuksia syövän geeniohjatun hoidon suunnittelussa ja seurannassa muun muassa keuhkosyövässä, ja nämä tulevat tulevaisuudessa lisääntymään.

Kaksi uutta tutkimusta alkamassa

Läntisessä Syöpäkeskuksessa alkaa keväällä 2022 kaksi uutta tutkijalähtöistä syöpäpotilaita koskevaa tutkimusta. Nämä ovat Läntisen syöpäkeskuksen PROSMO-tutkimus ja kansallinen FINPROVE-tutkimus, joiden avulla kehitetään syövän molekylaarista analytiikkaa ja yksilöllistä hoitoa.

PROSMO-tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja pystyttää paikallista näytteenottoa ja geenianalytiikkaa sekä seuloa sen avulla potilaita FINPROVE-tutkimukseen.

FINPROVE-tutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa syöpäpotilaiden geeniohjattu käyttöaiheen ulkopuolinen hoito ja kehittää geeniohjattua syövän hoitoa Suomessa.

FINPROVE-tutkimus soveltuu sellaisille etenevää syöpää sairastaville potilaille, joiden tautiin ei ole tarjolla vakiintunutta hoitoa. Molemmissa tutkimuksissa on keskeisessä asemassa Läntisessä Syöpäkeskuksessa toimiva geeniohjatun syövän hoidon työryhmä (Molecular Tumor Board, MTB).

– Tähän asti olemme pystyneet tekemään laajoja geenitestejä joillekin kymmenille potilaille, mutta nyt saadun rahoituksen turvin testausta voidaan laajentaa merkittävästi. Nyt meillä on alkamassa tutkimus, jonka kautta saadaan lääkkeitä näille potilaille sekä rahoitus hoidon edellytyksenä olevien laajojen testien tekemiseen, iloitsevat hankkeen vastuulliset päätutkijat, dosentti Pia Vihinen ja syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Erika Alanne.

Tutkijat toivovat, että mahdollisimman moni potilas antaisi biologisen näytteensä jatkokäyttöön tutkimusmenetelmien kehittämistä varten. Se auttaa kehittämään syövän hoitoa yksilöllisempään suuntaan.

Suosittelemme sinulle