Hyppää sisältöön

Karsisitko oman kuntasi palveluita hyvinvointialueen edun takia? Tämä on aluevaalien suurin kiista Ylen vaalikoneen mukaan

Suurimmat mielipide-erot löytyivät Pohjois-Pohjanmaalta. Vantaa-Keravalla ja Keski-Uusimaalla merkittäviä erimielisyyksiä ei löytynyt lainkaan. Voit vertailla ehdokkaiden mielipiteitä Ylen koneella!

Ehdokkaiden mielipiteitä jakaa kysymys, saako asuinpaikka vaikuttaa vaikkapa terveyspalveluiden saatavuuteen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Greta Virranniemi

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Saako kotikunnan palveluita karsia koko hyvinvointialueen edun takia? Tämä kysymys on aluevaalien suurin kiistakapula Ylen vaalikoneen vastausten perusteella. Isojen kaupunkien ehdokkaat suhtautuvat ajatukseen suopeammin kuin ympäröivien pienempien pitäjien edustajat.

Tulevien hyvinvointialueiden keskuskaupungeista Kajaanissa ehdokkaat olivat jopa jokseenkin valmiita tinkimään kotikuntansa palveluista koko hyvinvointialueen edun nimissä.

Suurimpien erojen kakkospaikalle nousi kysymys siitä, saako asuinpaikka vaikuttaa palveluiden saatavuuteen. Isojen kaupunkien ehdokkaat vastasivat myös tähän ympäröivien kuntien edustajia suopeammin.

Mielipiteitä jakoi myös muun muassa hyvinvointialueiden verotusoikeus. Esiin nousivat lisäksi arvokysymykset, kuten eutanasia eli kuolinavun salliminen ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu suomalaisten kustannuksella.

Sen sijaan ehdokkaat olivat varsin yksimielisiä hyvinvointialueiden sisällä siitä, että sosiaalipalveluita pitäisi ostaa paikallisilta palveluntuottajilta. Moni halusi myös nostaa hoitajien palkkoja kasvavista kustannuksista huolimatta.

Vertaile vaalikoneen vastauksia Ylen koneella

Selvitimme ehdokkaiden vaalikonevastausten perusteella, mitkä väittämät jakavat eniten mielipiteitä hyvinvointialueiden sisällä. Vertailimme kunkin kunnan ehdokkaiden vastauksia alueiden kaikkien ehdokkaiden mielipiteisiin. Pidimme merkittävänä vähintään yhden pykälän eroa keskiarvossa.

Ylen vaalikoneeseen vastasi 6 417 henkilöä eli 61 prosenttia kaikista ehdokkaista.

Ylen News Lab kehitti tiedoista koneen, jonka avulla voit itsekin vertailla vaikkapa oman kuntasi ja tulevan hyvinvointialueesi ehdokkaiden mielipide-eroja. Kone löytyy jutun lopusta.

–On todella kiinnostavaa tarkastella tietysti oman kotikunnan tai vaikkapa hyvinvointialueen keskuskaupungin ja muun hyvinvointialueen mielipide-eroja. Koko valtakunnan tasolla löytyi noin 770 tapausta, joissa kunnan ja muun hyvinvointialueen välillä oli merkittävää erimielisyyttä, käyttöliittymäsuunnittelija Aleksi Manninen kertoo.

Kun kirjoitat hakukenttään oman kunnan nimen, kone listaa mielipide-eroja aiheuttaneet kysymykset. Kärjessä näkyvät väitteet, joiden vastauksissa on merkittäviä erimielisyyksiä.

– Juuri nyt on tutkivan ja analysoivan sisällöntuotannon kannalta upea ajanjakso suomalaisessa politiikassa useista lähekkäisistä vaaleista johtuen. Teemme kovasti töitä päivittäin tehdäksemme faktoja ja dataa näkyväksi, jotta yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys paranisi, Manninen sanoo.

Suurimmat mielipide-erot löytyvät Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvinvointialueen sisäisiä erimielisyyksiä löytyi selkeästi eniten Pohjois-Pohjanmaalta ja erityisesti pienestä Merijärven kunnasta.

Suuria mielipide-eroja selittää osin se, että Merijärvellä on ehdolla ainoastaan yksi henkilö. Hän oli 23 väitteestä merkittävästi eri mieltä kuin alueen muut ehdokkaat. Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaalle on esitetty yhteensä 38 vaalikoneväitettä.

Eniten erimielisyyksiä löytyikin kunnista, joissa vastaajia on vähän. Silloin yksittäisen vastaajan mielipiteet vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen.

Toiseksi eniten mielipide-eroja löytyi Keski-Suomesta. Merkittäviä erimielisyyksiä oli sielläkin erityisesti Kyyjärven ja Kinnulan kunnissa, joissa vaalikoneeseen oli vastannut vain yksi ehdokas.

Sen sijaan Vantaa-Keravalla ja Keski-Uusimaalla yksikään vaalikoneen väite ei aiheuttanut merkittävää erimielisyyttä.

Tästä voit vertailla vaikkapa oman kuntasi ja tulevan hyvinvointialueesi ehdokkaiden mielipide-eroja:

Voit keskustella ehdokkaiden mielipide-eroista jutun lopussa 14.1. klo23.00 saakka.

Lue lisää:

Analysoimme aluevaalien vaalikonevastaukset ja puolueiden arvot: SDP ja perussuomalaiset hivuttautuvat yhä kauemmaksi omiin päätyihinsä

Ylen vaalikone on avattu – tule etsimään oma ehdokkaasi

Suosittelemme sinulle