Hyppää sisältöön

Pahimpien epidemia-alueiden sairaalajohto ei näe nyt tarvetta poikkeusoloille – HUSin mukaan valmiuslakia voidaan tarvita kuitenkin kahden viikon sisällä

HUS ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri eivät pidä valmiuslain käyttöönottoa välttämättömänä juuri nyt, mutta sairaanhoidon kantokyvyn vaarantumiseen pitää varautua. Ensin olisi tarve poiketa hoitotakuusta ja ohjata alueiden sairaanhoitoa laajemmin yhteistyöhön.

Kaksi koronapotilas erityshuoneessa, suojavarusteisiin pukeutunut hoitaja keskustelee toisen potilaan kanssa.
Suojavarusteisiin pukeutunut hoitaja keskustelee eristyshuonessa koronapotilaan kanssa. Valmiuslain käyttöönotto voi olla lähellä, jos sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä vielä kasvaa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Terhi Toivonen,
Tulikukka de Fresnes

Ylen tietojen mukaan hallitus on valmistellut poikkeusolojen julistamista ja valmiuslain pykälien käyttöönottoa joulukuusta lähtien.

Iltalehden vaalitentissä (siirryt toiseen palveluun) pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskustelleensa valmiuslaista tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa tänään torstaina.

Mikäli koronatilanne vielä edelleen heikkenee valmiuslain pykälät voitaisiin ottaa nopeasti käyttöön.

Yksi valmiuslain kriteereistä on sairaanhoidon kantokyvyn vaarantuminen. Kysyimme pahimmassa tilanteessa olevilta sairaanhoitopiireiltä, tarvitaanko jo valmiuslain toimivaltuuksia.

Kysymyksiin vastasivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Torstaiaamuna HUSin sairaaloissa oli hoidossa 145 koronapotilasta, heistä tehohoidossa on 22 potilasta. Lisäksi parikymmentä koronapositiivista potilasta odotti tutkimuksia päivystyksessä. Tämän lisäksi myös perusterveydenhuollossa kaupunginsairaaloissa on noin pari sataa koronapotilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oli torstaina sairaalahoidossa 20 koronapotilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Perusterveydenhuollossa oli 24 koronapotilasta.

1. Milloin tautihuippu on edessä?

HUSin Markku Mäkijärvi: Tartuntaluvut ovat edelleen nousseet viime aikoina, joten myös koronapotilasmäärät tulevat jonkun viikon vielä nousemaan. Ennusteet vaihtelevat kaksin- ja viisinkertaisen potilasmäärän välillä. Alin ja ylin ennuste luovat meillä kovasti työpainetta sairaaloihin ja terveydenhuollon yksiköihin, koska siellä on myös muita potilaita. Tilat kyllä riittävät, mutta henkilökunnasta on jonkun verran pulaa. Henkilökuntavajaus on siinä 10–20 prosentin välillä yksiköistä riippuen.

VSSHPn Mikko Pietilä: Olemme pystyneet tarjoamaan edelleen kiireetöntä hoitoa lakisääteisten aikarajojen puitteissa, mutta nyt näyttää uhkaavalle. On suuri riski, että joudumme ajamaan alas kiireetöntä hoitoa. Vuodeosastohoidon suhteen pärjäämme kyllä jonkin aikaa, vaikka joudumme potilasmäärien kasvaessa tekemään sielläkin erikoisjärjestelyjä. Olemme siirtäneet hetkittäin raskasta teho-osastolla jatkohoitoa vaativaa kirurgiaa ja tämä tilanne realisoituu todennäköisesti tälläkin viikolla.

Tässä ei ole kyse pelkästään terveydenhuollon mahdollisesta kriisiytymisestä. Jos ja kun työntekijöitä on poissa jo lievänkin taudin vuoksi joko itse sairaana tai sairasta lasta hoitamassa, johtaa tämäkin suuriin ongelmiin.

Markku Mäkijärvi , HUS vt.johtaja seisoo ulkona
Sairaanhoidon kantokyky ei ole vielä vaarassa, mutta parin viikon sisään tilanne voi olla toinen, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi. Kuva: Jyrki Ojala / Yle

2. Milloin on tarve ottaa valmiuslaki käyttöön sairaanhoidon kantokyvyn näkökulmasta?

Mäkijärvi: Tällä hetkellä kiireetön hoito ei enää toteudu hoitotakuulainsäädännön puitteissa. Kyllä tässä kohti poikkeusolojen toteamista mennään, jos numerot jatkavat nousuaan. Viikon kahden sisällä voi olla tämä tilanne edessä.

Pietilä: Käyttöönoton kynnyksen tulee olla korkealla. Tällä hetkellä en pidä valmiuslain käyttöönottoa perusteltuna, mutta sen valmistelua kyllä. Mikäli tarve tulee, tulisi sen voimaan saattamisen viipeen olla mahdollisimman lyhyt. Potilasmäärän tulisi selkeästi kasvaa meidän sairaaloissa tämän hetkisestä. Tehohoidon osalta olemme hyvin lähellä sitä rajaa, mutta vuodeosastokapasiteetin osalta on vielä matkaa.

3. Valmiuslaissa on pykälät hoitotakuusta, sosiaali- ja terveydenhuollon laajasta yhteistyöstä ja työvelvoitteesta. Mitkä valmiuslain kohdat pitäisi aktivoida?

Mäkijärvi: Ainakin tämä hoitotakuu- ja yhteistyöpykälä eli pykälät 86 ja 88. Toivottavasti terveydenhuollon työvelvoitepykälää 95 ei tarvita. Senkin käyttöön pitää varautua, jos tilanne menee niin huonoksi.

Pietilä: Keskeisimmät osat valmiuslaissa liittyvät työvelvollisuuteen ja kiireettömän hoidon määräaikojen raukeamiseen. Tärkein ja ensimmäiseksi aktivoitava pykälä liittyy hoitotakuuseen, koska se mahdollistaisi henkilöstön sisäiset siirrot täysimääräisinä. Työvelvollisuuteen ei tulisi koskea ennen kuin 88 pykälään perustuvin sisäisin toimenpitein olisi tehty kaikki mahdollinen.

4. Miten nämä toimet helpottavat hoidon järjestämistä?

Mäkijärvi: Silloin kun resursseista on pulaa ja potilaita joudutaan hoitamaan kiireellisyysjärjestyksessä, se onnistuu parhaiten, jos meillä ei ole normaaliajan lainsäädäntöä ohjaamassa kiireellisyyttä vaan pystytään lääketieteellisesti kiireellisyyden perusteella antamaan se hoito mihin kyetään. Hoitotakuusta luopuminen vähentää painetta johtajalääkäreiltä tehdä vaikeitakin valintoja perua ja siirtää vaikkapa sydän- ja neurokirurgisia leikkauksia ja keskittää voimat siihen, että kiirelliset ja päivystyspotilaat saadaan hoidettua.

Teemme jo hyvää yhteistyötä perusterveysdenhuollon kanssa. Jaamme potilaskuormaa ja myös henkilöstöä jossain määrin, mutta tietysti yhteistyöpykälä antaa enemmän mahdollisuuksia tehdä isompia asioita ja nopeammin.

Pietilä: Kiireettömän hoidon määräajoista voitaisiin tilapäisesti luopua ja tämä tarkoittaisi sitä, että voisimme kiirettömästä hoidosta siirtää henkilöstöä muihin tehtäviin. Tämä ei voi toki olla pitkäaikainen ratkaisu.

Valmiuslaissa puhutaan myös työvelvollisuudesta ja vuosilomien perumisesta sekä työvuorojen muuttamisesta. Pidän näitä viimesijaisena keinona eikä meillä ole näille toistaiseksi tarvetta. Nämä toimet kohdistuisivat samaan työvoimaan, joka on jo nyt kahden vuoden ajan tehnyt pitkää päivää ja venynyt paljon. Pelkään niiden käyttöönoton negatiivisia vaikutuksia.

Toki mikäli tilanne äityisi aivan katastrofaaliseksi, siinä vaiheessa tulisi varmaan tätäkin pohtia.

Terveydenhuolto, Mikko Pietilä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mielestä valmiuslain käyttööoton kynnyksen tulee olla korkealla. Sitä sitä tulee kuitenkin valmistella, jotta tilanteen pahentuessa toimet saadaan nopeasti käyttöön. Kuva: Thomas Hagström / YLE

4. Tehohoidon koronapotilaita on siirretty sairaanhoitopiirien välillä ja perustettu uusia sairaaloita tai osastoja. Ettekö pysty tällä tavoin takaamaan koronapotilaiden tai muiden potilaiden hoitoa?

Mäkijärvi: Sairaanhoitopiirein välinen yhteistyö on ollut käytössä koko koronapanademian ajan ja on tänäkin päivänä. Silloin kun tarvitaan vielä isompia ja nopeampia muutoksia ja resurssien siirtoja, tarvitaan myös lainsäädännön turvaa näille menettelyille. Tänä päivänä tämä yhteistyö riittää, mutta jos pahemmat uhkakuvat toteutuvat, se ei ehkä riitä. Terveydenhuollon velvollisuus on varautua siihen pahempaakin vaihtoehtoon.

5. Hallituksen koronaministerityöryhmä on pohtinut torstaina ravintoloiden sulkemista ja jatkaa kokousta huomenna. Tarvitaanko ravintolasulkua?

Markku Mäkijärvi: Nyt ollaan hätäjarrumekanismin viimeisissä keinoissa ja tämä ravintolasulku olla yhtenä ennen valmiuslakia. Näen sen prosessipäätöksenä. Sulun yksittäinen merkitys koronapandemian hallinnassa ja hoidossa on varmasti vähäinen, mutta päätöksentekoprosessissa kohti poikkeusoloja ja valmiuslakia ravintoloiden sulku taitaa olla aika olennainen. Uskon, että alkoholin anniskelun keskeyttäminen on varmasti aika tehokas keino, mutta jätän yksityiskohdat THL:lle ja muille asiantuntijoille.

Mikko Pietilä: Alueellisesti painotetut maksimaaliset rajoitustoimet ovat ainoa tapa saada epidemian huippua merkittävästi madallettua, eikä niidenkään teho ole varma. Jotta väestö ylipäätään voisi hyväksyä lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet, tulisi myös ravintoloiden nykyrajoitusten lisäksi lopettaa anniskelu. Tämä veisi ainakin osin populistiselta vastakkainasettelulta kärkeä pois. On myös huomionarvoista, että tartuntatautilain 58 pykälää on Traficomin toimesta otettu käyttöön hämmästyttävän vähän.

Pykälällä 58 voidaan rajoittaa liikenteen, kuten bussien ja junien matkustajamääriä. Tällä hetkellä tämä rajoitus ei ole käytössä millään alueella.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 14.1. klo 23:een asti.

Lue lisää:

Hallitus valmistelee poikkeusoloja ja valmiuslain käyttöönottoa – sairaanhoidon kantokyky yritetään turvata

THL suosittaa hallitukselle baarien ja pubien täyssulkua – alkuun kolmeksi viikoksi, mutta jatkoakin voidaan tarvita

Sairaaloiden toimintakyky halutaan varmistaa valmiuslailla: TAYSin johtajaylilääkäri: "Tilanne on tiukka"

Suosittelemme sinulle