Hyppää sisältöön

Marja Holmila haastatteli yli 70-vuotiaita naisia ja huomasi, että eri sukupolvet pitäisi saada kohtaamaan yhteiskunnassa nykyistä paremmin

Maanantaina julkaistun haastattelututkimuksen mukaan monet ikääntyneet naiset haluaisivat mukaan yhteiskunnan kehittämiseen, mutta kokevat, että iän tuomaa kokemusta ei arvosteta tai huomata.

Henkilökuvassa, Marja Holmila, tutkimusprofessori emerita.
Erityisesti eläkkeelle jäämisen yhteydessä moni nainen koki tulleensa työnnetyksi syrjään. – Tämän sukupolven naiset ovat edistäneet tasa-arvoa koko elinikänsä, mutta yhtäkkiä nämä samat voimaantuneet naiset putoavatkin tilaan, jossa heitä ei enää kukaan kuuntele, heidän tietoaan ei kukaan enää tarvitse. Onhan siinä sopeutumisen paikka, tutkimusprofessori emerita Marja Holmila toteaa. Kuva: Janne Lindroos / Yle
Hanna Terävä
Avaa Yle-sovelluksessa

Ihmiset viettävät tänä päivänä paljon aikaa vain omanikäistensä seurassa. Tämän havainnon teki eläkkeellä oleva tutkimusprofessori emerita Marja Holmila, kun hän haastatteli yli 70-vuotiaita naisia tutkimustaan varten.

– Meidän yhteiskuntamme on sellaisessa vaiheessa, että arkielämä jakautuu ihan pienestä pitäen ikäryhmittäin. Väyliä, joissa eri ikäryhmät voisivat luontevasti tavata toisiaan, on meidän nykyisessä elämäntavassa suhteellisen vähän, Holmila sanoo.

Erityisesti vanhusten sekä lasten ja nuorten olisi hyvä olla enemmän tekemisissä keskenään. Nuorten ihmisten seura toisi vanhuksille hyvinvointia ja vanhemmilla ihmisillä taas olisi annettavanaan paljon elämänkokemuksen tuomaa viisautta ja tietotaitoa.

– Meidän historiankirjoituksemme voi kertoa yleistyksiä sieltä ja täältä ja antaa vuosilukuja, mutta entisen elämän ymmärtäminen ja oppiminen tapahtuu ihmisten välillä, Holmila huomauttaa.

Iän tuomaa kokemusta ei nähdä eikä kuulla

Yli 70-vuotiaita naisia on Suomessa yli puoli miljoonaa, mutta heidän näkemyksistään puhutaan julkisuudessa hyvin vähän. Tällainen kokemus oli ainakin monilla Holmilan haastattelemilla naisilla.

E2 Tutkimuksen maanantaina julkaisemassa Ikänaisten elämisen taito ja kokemukset asemastaan yhteiskunnassa -selvityksessä Marja Holmila päästää naiset ääneen.

Hän haastatteli selvitystä varten 34 yli 70-vuotiasta naista loppuvuoden 2020 aikana.

Monet naisista arvioivat, etteivät tule enää nähdyiksi ja kuulluiksi, vaikka ovat aiemmin toimineet merkittävässä työroolissa tai yhteiskunnallisessa asemassa. Kyvykkyyttä ja iän tuomaa kokemusta ei huomata.

Erityisesti eläkkeelle jääminen oli ollut monelle haastatelluista vaikea kokemus.

– Joillakin naisilla saattoi olla sellainen tunne, että heillä olisi ollut oppeja ja kokemuksia jaettavana, mutta niistä ei kukaan ollut kiinnostunut, Holmila kertoo.

Henkilökuvassa, Vappu Karjalainen.
72-vuotiaan Vappu Karjalaisen mielestä suomalaista työkulttuuria pitäisi uudistaa siten, että eläkkeelle lähtevät pystyisivät paremmin siirtämään oppejaan ja kokemuksiaan eteenpäin. – Meillä ei osata arvostaa ihmisen elämäntyön merkitystä. Jotenkin on aina kauhea kiire saada uutta nuorempaa voimaa tilalle, Karjalainen miettii. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Vähäarvoinen vai arvokas?

Vaikka Holmilan oma eläköityminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sujui hyvin, hän tunnistaa syrjäytymisen tunteen, joka voi seurata siitä, kun ei enää pääse hyödyntämään osaamistaan työelämän ulkopuolella.

Se oli pitkän uran tutkijana tehneelle Holmilalle myös yksi syy aloittaa haastattelujen tekeminen.

Muiden 70 vuotta täyttäneiden tapaan kesällä 2020 Holmila istuskeli koronatilanteen takia päivät pitkät kotona, vältteli kontakteja ja pitkästyi. Se herätti monenlaisia ikään liittyviä ajatuksia ja tunteita.

– Olemmeko me niin vähäarvoisia, että meidät on helppo sulkea pois kaikesta yhteiskunnan toiminnasta. Vai olemmeko me sittenkin niin arvokkaita, että meitä halutaan erikseen suojella, Holmila kuvailee silloisia tuntemuksiaan iäkkäille asetetuista rajoituksista.

Muun muassa siitä virisi ajatus kysyä tietyn ikäisenä olemisen kokemuksia omilta ikätovereiltaan tutkimusmielessä. Samalla saisi ajanvietettä itselle tutun työn parissa.

Haastatteluja tehdessään Holmila yllättyi siitä, miten paljon naiset olivat pohtineet elämäänsä, ikääntymistään ja rooliaan yhteiskunnassa.

Ikääntyneet mukaan kehittämään yhteiskuntaa

Ikääntyneiden kuulemisen esteet ovat haastateltujen naisten kokemusten perusteella usein asenteellisia ja liittyvät kulttuurissamme vallitsevaan nuoruuden ihailuun.

Ikääntyneiden merkitys yhteiskunnalle pitäisi tuoda nykyistä paremmin esiin, Holmila sanoo.

– Keskustelu, jossa asetetaan vastakkain työtä tekevä sukupolvi ja kansantaloudellisena kulueränä miellettävät ikääntyvät, on tyhmä ja tietämätön. Eläkeläiset ovat myös taloudellisesti aika tärkeä ryhmä monella tapaa, paitsi kuluttajina, myös arjen ilmaisena työvoimana.

Ikääntyneiden kokemuksia pitäisi Holmilan mielestä hyödyntää enemmän yhteiskunnan kehittämisessä. Heidän näkemyksiään olisi hyvä saada paremmin mukaan esimerkiksi asuinalueiden ja -ympäristöjen suunnitteluun sekä palvelujen digitalisointiin.

– Toivon, että tämä raportti voisi olla osaltaan käynnistämässä keskustelua, jossa kehitettäisiin käytännön keinoja iäkkäiden naisten mukaan tulemiseen.

Henkilökuvassa, Sirpa Taskinen.
80-vuotiaan Sirpa Taskisen mielestä tietotekniikkaa kehitetään usein vain nuorten ja keski-ikäisten näkökulmasta, vaikka väestön ikääntymisen myötä vanhukset ovat yhä keskeisempi käyttäjäryhmä esimerkiksi erilaisissa sähköisissä palveluissa. – Se on mielestäni ollut virhe, että Suomeakin on viety niin nopeasti digiaikaan, vaikka suuri osa vanhoista ihmisistä ei hallitse niitä tekniikoita. Pankit ovat ehkä pahin esimerkki siitä, miten on palvelut viety alas, Taskinen toteaa. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Holmila kuitenkin huomauttaa, etteivät kaikki ikääntyneet halua olla aktiivisesti mukana, eivätkä eläkkeelle päässeet halua tehdä ilmaiseksi töitä, vaan jokaisen pitäisi voida osallistua omilla ehdoillaan.

Mukana olemiseen vanhat ihmiset tarvitsisivat myös kannustusta.

– Joskus meiltä puuttuu omanarvontunto. Ajattelemme, että olemme vanhoja ja tyhmiä, emmekä muista. Emme tavallaan uskalla tulla esiin. Mitä enemmän tulee sairauksia, sitä enemmän kokee itsensä kömpelöksi tai hitaaksi, Holmila miettii.

Lähihistorian siirtäminen jälkipolville tärkeää

Vaikka lähes kaikki haastatelluista kokivat, että heidän panoksensa jää yhteiskunnan tasolla tunnustamatta, kokemukset perheen piirissä olivat toisenlaisia.

Suurella osalla haastatelluista on merkittävä rooli omassa suvussaan. He auttavat läheisiään ja usein hoitavat puolisoitaan sekä lapsenlapsiaan.

Kiinnostavaa oli Holmilan mukaan se, miten naiset kokivat suurta tarvetta, suorastaan velvollisuutta siirtää suvun perintöä ja oppimiaan asioita eteenpäin jälkipolville.

– Nyt vanhana alkaa muistaa, miten itse pienenä lapsena oppi vanhoilta ihmisiltä ihan vain katselemalla heitä. He olivat erilaisia kuin omat vanhemmat, edustivat jotain muuta maailmaa ja muuta ajattelutapaa. Heidän puheessaan oli jotain hyvin kiinnostavaa, jota ei ihan ymmärtänyt, mutta joka jäi mieleen.

Henkilökuvassa, Marja Holmila, tutkimusprofessori emerita.
Marja Holmila muistaa omasta lapsuudestaan mummonsa, joka käytti paljon vanhoja hämäläisiä sananlaskuja. – Sananlaskuissa on aika paljon kaikenlaista asiaa. Niissä on kuljetettu oivalluksia vuosisatojen läpi, Holmila sanoo. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Oman elämänkulun jäsentäminen ja sen eteenpäin kertominen koettiin hyväksi myös itselle.

– Naiset kokivat, että mitä enemmän tulee sinuiksi elämänsä kanssa, sitä vapautuneempi, onnellisempi ja kiitollisempi itse on. Tulee tyytyväisyyden, rauhallisuuden ja anteeksiannon elementti mukaan, jolloin kipeätkin asiat asettuvat kohdalleen, Holmila sanoo.

Holmila kokee, että tuo prosessi on hänellä itsellään vielä hieman kesken; pitäisi osata olla armollisempi itseään kohtaan.

Pari elämänohjetta hän on silti valmis antamaan muille.

– Pitää aina olla utelias ja yrittää ajatella optimistisesti. Pessimismiä on hirveästi tarjolla ja siihen on mahdollista upota, mutta se ei auta mitään. Pitää seurata sitä, mistä on kiinnostunut ja olla utelias sen suhteen.

Ikääntyneet naiset pohtimassa kirjastossa yhteiskunnan rakenteita.
Työelämän ja kirjallisuuspiiriharrastuksen kautta toisensa tuntevilla naisilla on jokaisella oma elämänohjeensa tarjottavaksi. Marja Holmila kehottaa nuorempia ihmisiä optimismiin ja uteliaisuuteen, Vappu Karjalainen rohkeuteen ja Sirpa Taskinen armollisuuteen, niin itseään kuin muita kohtaan. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Millaisia ajatuksia juttu sinussa herätti? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 1. helmikuuta klo 23.00 saakka.

Suosittelemme sinulle