Hyppää sisältöön

Energiajuomat kiihdyttävät kohta limppareiden ohi – hallituksen kaavailema myyntikielto nuorille tyssäsi lainsäädäntöön

Energiajuomien kulutus lisääntyy vauhdilla, kerrotaan päivittäistavarakaupan suurimmista ryhmittymistä. Uusia merkkejä ja makuvariantteja on tullut markkinoille runsaasti.

Kokkolalaisen Isokylän yläkoulun ysiluokkalaiset Juho Vähätiitto ja Juuso Jaakkola kertovat, että kaveriporukoissa energiajuomien käyttö on melko yleistä.
Elina Kaakinen,
Kaje Komulainen
Avaa Yle-sovelluksessa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Energiajuoma on ottanut paikkansa nuorison ja kuntoilijoiden arjessa. THL ei ole asiasta innoissaan, heidän näkökulmastaan pärinälimu on täydellinen turhake. Jututimme THL:n ravitsemuksen erikoistutkija Heli Kuusipaloa. Lisäksi, kävimme kylilllä kyselemässä nuorilta heidän energiajuomatottumuksistaan.

Energiajuomat ovat vallanneet vauhdilla alaa kauppojen hyllyistä.

Uusia merkkejä ja makuvariantteja tulee jatkuvasti, samoin niinsanottuja terveellisiä energiajuomia.

Kokkolan K-Citymarketin kauppias Antti Ahonen myöntää, että energiajuomat ovat nykyisin merkittävä tuoteryhmä.

– Niiden osuus panimotuotteista on jo lähes 10 prosenttia. Jos kasvu jatkuu tätä vauhtia, parin vuoden päästä energiajuomat ovat euromääräisesti virvoitusjuomien suurin tuoteryhmä.

Kasvua joka vuosi

Kaupan keskusliikkeet ja kauppaketjut eivät kerro energiajuomien tarkkoja myyntilukuja.

Näin vastattiin Yle uutisten kysymykseen energiajuomien myynnin kehityksestä:

K-ryhmä: "Myynnin kehitys on ollut nouseva viime vuosina, esimerkiksi viime vuonna myynninkehitys oli muutamia kymmeniä prosentteja."

S-ryhmä: "Energiajuomien myyntilitrat ovat kasvaneet vuodesta 2018 noin 40 prosenttia, kun esim. virvoitusjuomien myyntilitrat ovat kasvaneet noin 12 prosenttia."

Lidl: "Energiajuomien kysyntä ja niiden valikoima on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana."

Halpa Halli: "Energiajuomien myynti on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut joka vuosi tasaisesti mutta varsinkin koronavuosi 2021 kasvatti menekkiä reilummin. kehitys oli suurempi kuin muissa juomaryhmissä."

Antti Ahonen avaa energiajuomia sisältävän kylmäkaapin ovea.
Kauppias Antti Ahonen sanoo, että kaupalle energiajuomien myynnin rajoittaminen ei olisi mikään ongelma. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kirjavat käytännöt

Kulutuksen lisääntyminen on lisännyt huolta energiajuomien vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin, ja antanut pontta niiden myynnin ikärajavaatimuksille.

Istuvan hallituksen hallitusohjelmaankin on kirjattu tavoite kieltää energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on jo vuosien ajan suositellut, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Suositus on johtanut kirjavaan käytäntöön vähittäiskaupassa.

Kauppias Antti Ahonen pitää tilannetta hankalana. Kun kaikki kaupat eivä noudata suositusta, asiakkaita siirtyy energiajuoman perässä kaupasta toiseen.

– Valtiovallan määräämä ikäraja myynnille yhtenäistäisi kaupan linjan.

Myyntikiellolle ei perusteita

Näillä näkymin myyntikeiltoa alle 16-vuotiaille ei ole tulossa.

– Ei ainakaan tällä hallituskaudella, kuittaa asian maa-ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm.

Hielmin mukaan energiajuomien myynnin rajoittamiselle ei ole riittäviä perusteita.

Elintarvikelainsäädännössä lähdetään siitä, että elintarvikkeiden markkinointia voidaan rajoittaa ainoastaan, jos tuotteesta on selkeästi osoitettu aiheutuvan sellaista terveysvaaraa, jota ei voida riittävästi ehkäistä muilla keinoin.

– Esimerkiksi alkoholijuomien terveysvaara on kiistaton, ja niiden myyntiä voidaan rajoittaa, mutta energiajuomien kohdalla samanlaista näyttöä terveysvaarasta ei ole.

Tähän päädyttiin myös THL:n vuonna 2018 tekemässä selvityksessä.

Henkilökohtaisesti en usko, että sellaista tietoa tulee, joka oikeuttaisi energiajuomien myynnin rajoittamiseen.

Sebastian Hielm

Hielmin mukaan käytännössä pitäisi olla selkeä näyttö siitä, että alle 16-vuotiaat juovat kohtuuttomia määriä energiajuomia eli reilusti yli purkin kyljessä olevan suositusmäärän.

Hielm toteaa, että lasten ja nuorten ravitsemuksesta ylipäätään ja samalla myös energiajuomien kulutuksesta ollaan saamassa vuoden loppuun mennessä uutta seurantatietoa.

– Henkilökohtaisesti en usko, että sellaista tietoa tulee, joka oikeuttaisi energiajuomien myynnin rajoittamiseen.

Myynnin rajoittamista jo viime hallituskaudella ajanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) vastasikin viime keväänä asiaa koskeneeseen kirjalliseen kysymykseen, että energiajuomien markkinoinnin sääntelyä tulisi ensisijaisesti kehittää EU-tasolla.

Näyttöä haitoista on

Kansanedustaja ja eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) sanoo ymmärtävänsä myyntikieltoon liittyvät lainsäädännölliset haasteet, mutta painottaa, että periksi ei pitäisi antaa.

– Asiassa pitää edetä ja siihen kyllä löytyy keinot.

Mäkisalo-Ropposen mukaan energiajuomien haitallisuudesta nuorille on selkeää tutkimusnäyttöä. Hän viittaa esimerkiksi Ruokaviraston määrittelemiin kofeiinialtistusrajoihin.

Tutkimusten perusteella 50 kiloa painavalla nuorella jo yli 50 milligramman annoksilla kofeiininsietokyky voi lisääntyä. Sietokyvyn kasvu on merkki kofeiiniriippuvuudesta, joka kehittyy säännöllisessä käytössä.

– 50 milligrammaa kofeiinia on puolessa tölkissä energiajuomaa. Se ylittyy aika monen kohdalla, toteaa Mäkisalo-Ropponen ja huomauttaa myös, että herkkyys kofeiinille on yksilöllistä.

Energiajuomia kylmäkaapeissa.
Energiajuomien kulutus on lisääntynyt samaan aikaan kun uusia merkkejä ja makuja on tullut kiihtyvällä tahdilla markkinoille. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Verotusta Mäkisalo-Ropponen pitää yhtenä mahdollisena keinona puuttua energiajuomien kulutukseen, mutta ykkösvaihtoehto se ei ole.

– Myyntikielto alle 16-vuotiaille on tehokkain keino.

Mäkisalo-Ropposen mukaan tehokkaita keinoja tarvitaan, koska energiajuomia markkinoidaan juuri nuoriin vetoavilla mielikuvilla kuten kestävyydellä, jaksamisella, suorituskyvyllä, voimalla ja energisyydellä.

Kulutuksen lisääntyminen näkyy koulussa

Kauppias Antti Ahonen sanoo, että energiajuomia ostavat eniten nuoret aikuiset. Alle 15-vuotiaat ostajat ovat hänen kaupassaan harvassa.

– Tässä ei ole kouluja lähellä, ehkä sillä on jotain vaikutusta.

Osviittaa nuorten energiajuomien käyttömääristä on saatu joka toinen vuosi toteutettavsta kouluterveyskyselystä.

Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan 8. ja 9. luokkien oppilaista 7,6 prosenttia on juonut energiajuomaa päivittäin tai lähes päivittäin. Pojille juoma maistuu parin prosenttiyksikön verran paremmin kuin tytöille.

Kokkolalaisen Isokylän yläkoulun ysiluokkalaiset Juho Vähätiitto ja Juuso Jaakkola eivät ole itse päässeet energiajuomien makuun. Kumpikin on kuitenkin pannut merkille, että kaveriporukoissa juomien käyttö on melko yleistä.

– Kyllä aika moni on vaihtanut limsan energiajuomaan.

Energiajuomien kulutuksen lisääntyminen näkyy koulussa ainakin tyhjinä tölkkeinä, kertoo Isokylän koulun opettaja Risto Haverinen.

Hän on pannut merkille, että jo seiskaluokkalaisia energiajuomat vetävät puoleensa.

– Villi veikkaus on, että ei taida löytyä sellaisia, jotka ei ole maistaneet.

Minkälaisia ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 29.1.2022 klo 23.00 saakka.

Suosittelemme sinulle