Hyppää sisältöön

Saamelazih ruuttih voit tuttavuo avvonazil verkoluvendoloil – opastai: "On tärgei, gu valdurahvahalisto nägöy tovellizii saamelazii käziruadoloi"

Saamen kielien loitto-opastusprojektu tänä vuon sežo pidäy avvonazii opastundu-urokkoi mennyt pyhänpiän pruaznuitun saamelazien kanzallispäivän kunnivokse. Tänä vuon luvendoloin tiemannu ollah saamelazet ruutat.

Gáktebeaivi
Saamelazii ruuttii on eri alovehil eriluaduzii. Avvonazil loitto-opastusurokoil sanellah, mittumii ruuttii pietäh Suomes. Kuva: Vesa Toppari / Yle
Yle

Saamelazien kanzallispäiviä pruaznuittih mennyt pyhänpiän, da sen jälles järgieh Saamen kielien loitto-opastusprojektu jagau tieduo Suomes piettävis saamelazis ruutis loitto-opastusurokoil.

Jälgivuozinnu projektu on organizuinnuh opastundu-urokkoi saamelazien kanzallispäivän aigah. Luvendoloil olet voinnuh tuttavuo saamen kielih, muuzikkuperindöh da tänä vuon saamelazih ruuttih.

Virtualizet urokat saamelazih ruuttih näh Virtuaaliset saamenpukutunnit (siirryt toizeh palveluh) pietäh 8.–10.2. Opastundu-urokkua organizuijah kaikkiedah kolme, da niilöin aigua ozutetah inarin-, kol’tan- da pohjassaamelazien mallizii ruuttii.

– Tahtommo sanella omas projektas sego saamelazis da saamelaskul’tuuras valdurahvahalistole. Tahtozimmo, gu jogahizel olis mahto tuttavuo saamen kielih sego kul’tuuran vuittiloih, kudamis saamelazet ruutat ollah yksi keskeizembis da parahah luaduh nägövis olijois, nenga sanou Saamen kielien loitto-opastusprojektan projektupiälikkö Anni-Sofia Niittyvuopio.

Valdurahvahaliston ližäkse tavoittehenu on andua sežo saamelasalovehen školaniekoile mahto tuttavuo kui heijän oman čupun ruuttih syvembäh, mugai muijien čurien saamelazien ruuttih opastundu-urokoin kauti.

– Opastundu-urokat ollah avvonazet kaikile: aiguhizile, valdurahvahaliston školile sego saamelasalovehen školile. Urokat ollah suomekse, ga nimilöi sanommo sežo saamekse.

Opastai: Inarinsaamelazii ruuttii on eriluaduzii suvun da alovehen mugah

Ezimerkikse kolmanpiän huondeksel 9.2. tuttavutah inarinsaamelazien ruuttih. Opastajannu on Inaris eläi käziruavonluadii Essi Morottaja.

– Tahton ezmäi andua ylehisty tieduo saamelazien käziruadoloin kul’tuuras da ruutis. Sit sanelen inarinsaamelazien ruutis da enne kaikkie iččeni ruutis. Tiettäväine opastan sihgi, gu inarinsaamelazet ruutat voijah olla eriluaduzet suvun da alovehen mugah.

Essi Morottaja
Inarilaine Essi Morottaja on opastunnuh saamenkäziruadoloih Saamelasalovehen opastuskeskukses. Kolmanpiän häi jagau omassah neruo kaikile tahtojile. Kuva: Essi Morottaja

Morottaja on valmeheke luadinuh kuvaozutuksen urokkah näh da häi tahtou opastua enne kaikkie kuvien kauti. Hänel ičelgi piäl roitah saamelazet ruutat opastandan aigua.

– On tärgei, gu valdurahvahalisto nägöy tovellizii saamelazii käziruadoloi da ruuttii sego tiijustau, mittumat net ollah.

Opastundu-urokkoi voit kaččuo suorannu lähetyksenny libo tallendetunnu voi seurata suorana lähetyksenä tai nauhoitettuna(siirryt toiseen palveluun) 24.2. sah.

Saamenpukuihin voi tutustua avoimilla verkkoluennoilla – opettaja: "On tärkeää, että valtaväestö näkee aitoja saamelaisia käsitöitä"

Suosittelemme