Hyppää sisältöön

Vain joka kolmas hoitaja on jyvällä työpaikkansa tulevista muutoksista – tutkijan mukaan tyytyväisyys lisääntyisi osallistamalla

Jotta terveydenhuolto saisi pidettyä työntekijänsä, nämä kannattaisi ottaa mukaan muutoksen suunnitteluun. Tutkija ihmettelee, miksi organisaatiot panttaavat tietoa henkilökunnalta.

Suojavarusteisiin pukeutunut lähihoitaja Janina Kinnunen koronapotilaan kanssa.
Tutkimuksen mukaan noin puolet hoitotyön ammattilaisista tiesi työpaikkansa organisaatiomuutoksista. Vieläkin harvempi pääsi vaikuttamaan muutoksiin. Kuvan hoitaja teki töitä koronaosastolla marraskuussa 2021. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Reija Grönroos
Avaa Yle-sovelluksessa

Hoitotyön ammattilaiset ovat paljon tyytyväisempiä työhönsä, kun he ovat päässeet ajoissa mukaan suunnittelemaan työpaikalleen tulossa olevia muutoksia.

Suunnitteluun mukaan päässeet tuntevat myös enemmän arvostusta myöhemmin. Yhteishenki työkavereitten kesken on parempi, ja porukka on toverillisempaa. Esimiehetkin tuntuvat toimivan fiksummin.

Tällaisia tuloksia tutkijatohtori Tuuli Turja sai tutkiessaan hoitoalan ammattilaisten osallistamista organisaationsa muutoksiin. Tutkimuksen julkaisi Tampereen yliopisto.

"Miksi tietoa pantataan?"

Turjan aineistona on Tilastokeskuksen työolotutkimus. Mukaan valikoituivat vastaajat, joiden työpaikassa oli ollut jonkinlaisia organisaatiomuutoksia.

Tulokset ovat karuja: vain alle kolmannes hoitotyön ammattilaisista kertoi saaneensa organisaatiomuutoksista tietoa jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa. Turja ihmettelee määrän pienuutta.

– Aika pieni joukko tämä alle kolmannes. Herää kysymys, miksi tietoa pantataan. Tiedetään, että työtä tai työn organisointia muutettaessa paras asiantuntija on ihminen, joka tätä työtä tekee, sanoo Tuuli Turja Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Puolet tutkimukseen osallistuneista oli saanut muutoksesta tietoa juuri ennen sen toteutumista. Lähes neljäsosa sai tietoa vasta, kun muutokset jo rysähtivät toteen.

Osallistaminen sitouttaa

Turjan tutkimus osoitti, että osallistaminen lisää työhyvinvointia.

– Jo pelkästään työntekijöiden informoiminen tulevasta muutoksesta kasvattaa työyhteisön sosiaalista pääomaa ja työntekijöiden tunnetta arvostetuksi tulemisesta.

Kyse on tutkijan mielestä myös hoitoalan pito- ja vetovoimasta.

– Tulos osoittaa, että jos halutaan pitää terveydenhuollossa vähiin käyvät työntekijät tyytyväisinä, heitä kannattaisi sitouttaa. Yksi tapa on osallistaa heitä muutoksiin niiden aktiivisina tekijöinä.

Huoli on todellinen. Esimerkiksi Yle on kertonut useaan otteeseen hoitajapulasta tai siitä, ettei ala enää houkuttele uusia opiskelijoita.

Tuuli Turjan tutkimus liittyy kolmen yliopiston ja lääkäriseura Duodecimin Pro Shade -hankkeeseen. Siinä arvioidaan jaetun päätöksenteon käytäntöjä sekä terveydenhuollon organisaatioissa että potilaiden hoitopäätöksissä.

Millaisia ajatuksia juttu sinussa herättää? Voit keskustella aiheesta 12.2.2022 kello 23:een saakka.

Lue lisää:

"Hoitotyön imago on kaamea", sanoo koulutusalajohtaja – hoitajista on pulaa, ja alan koulutuksen hakijamäärät ovat romahtaneet

Ruotsissa ja Norjassa hoitajan tilille jää kuukaudessa 600–2 000 euroa enemmän, mutta pehmeä johtaminen voi olla jopa palkkaa tärkeämpi syy lähteä

Suosittelemme sinulle