Hyppää sisältöön
Henkilökuvassa Johanna Parjanen, Tampereen Stockmannin myyjä.

Osa-aikatyöntekijöitä on koko ajan enemmän – myyjänä 15 vuotta työskennellyt Johanna Parjanen vaihtaisi heti kokoaikaiseksi

Osa-aikatyö lisääntyy tasaisesti, mutta osa-aikaisista joka kolmas haluaisi kokoaikatöitä. Toukokuussa voimaan tuleva työnhakumalli patistaa myös päivärahaa saavia osa-aikaisia hakemaan kokopäivätöitä.

Hannele Muilu

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Johanna Parjanen laskostaa pyyhkeitä siistiin pinoon ja siirtää tavaraa rullakoista esiin pöydille. Kodin osastolla on aamupäivällä hiljaista. Parjanen on työskennellyt Stockmannilla myyjänä vuodesta 2006, koko ajan osa-aikatöissä.

Viikon työtuntimäärä on lisääntynyt 25 tunnista vähitellen 31 tuntiin. Mieluiten hän tekisi kokoaikatyötä, jossa tunteja olisi viikossa 37,5. Lyhyet päivät tuntuvat lompakossa.

– Se on kuukausitasolla suurin piirtein 400 euroa ja vuodessa vähintään 5 000 euroa. Kyllä siinä olisi iso ero, jos saisi tehdä kokoaikatyötä.

Lisätunteja on tarjolla perheelliselle usein liian myöhään.

– Ottaisin lisätyövuoroja, mutta ne tulevat päivän varoitusajalla. Se ei valitettavasti riitä, kun on neljä lasta ja joukossa on päiväkoti-ikäinen. Päiväkotiin pitää antaa vuorot viikkoa ennen tietoon.

Parjasen puoliso työskentelee ravintolassa vuorotyössä.

Tampereen Stockmannin myyjä, Johanna Parjanen työntää rullakkoa kaupan käytävällä.
Johanna Parjanen on huolissaan eläkkeestään. Hän laskee, että hoitovapaavuosien ja osa-aikatyön takia eläke voi jäädä pieneksi. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Korona-aika teki työnantajista varovaisia

Osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista 31 prosenttia tekee Tilastokeskuksen mukaan osa-aikatyötä siksi, että kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. Osa-aikaisuus ei ole heille oma valinta.

Korona-aikana osa-aikatyö on lisääntynyt erityisen paljon. Tulevaisuus on sen verran sumuinen, etteivät työnantajat uskalla palkata vakituista työvoimaa.

– Meillä on vielä pandemian purkamisesta ja eri toimialojen eritahtisesta toipumisesta seuraavaa muutosta eli osa-aikatyö on nyt kasvanut suhteellisen voimakkaasti viime aikoina, työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen sanoo.

Osa-aikatyö lisääntyi Tilastokeskuksen mukaan koko viime syksyn selvästi nopeammin kuin kaikkien palkansaajien työ. Esimerkiksi marraskuussa osa-aikatyö lisääntyi edellisvuodesta 14 prosenttia kun kaikkien palkansaajien työ lisääntyi 2,5 prosenttia. Joulukuussa osa-aikatyö kasvoi peräti 28 prosenttia edellisvuodesta eli ruuhka-apulaisia palkattiin paljon viime vuotta enemmän.

Osa-aikatyö on kuitenkin lisääntynyt tasaisesti jo vuosia etenkin palvelualoilla.

– Se on hitaassa nousutrendissä eli noin yksi kahdeksasta työntekijästä on osa-aikaisessa työsuhteessa, Räisänen sanoo.

Esimerkiksi opiskelijat ja monet pikkulasten vanhemmat haluavat tehdä nimenomaan osa-aikatöitä.

Suomen työllisyystilanne on kääntynyt hyväksi ja monilla aloilla on pulaa työvoimasta.

– Jos työllisyys kasvaa vielä kovasti, entistä vähemmän löytyy niitä, joiden on mahdollista lähteä kokoaikaiseen työsuhteeseen. Tarjontaa osa-aikaiseen työhön on ehkä helpommin saatavissa kuin kokoaikaiseen, Räisänen arvelee.

Heikki Räisänen , tutkimusjohtaja työ ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtajan Heikki Räisäsen mukaan on pohdittava, missä määrin joillakin tuilla tuetaan osa-aikatyötä kokoaikatyön kustannuksella. Työttömien siirtymistä työhön on hänen mukaansa perusteltua tukea, oli työ osa- tai kokoaikaista. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Osa-aikaisille on tarjottava lisätöitä ennen uuden palkkaamista

Stockmannin työsuhdeasioista vastaava Riikka Lindholm sanoo, että osa-aikatyötä tehdään yhtiössä eniten tavarataloissa.

– Työvuorot suunnitellaan asiakaslähtöisesti eli silloin kun on eniten asiakkaita on myös eniten työntekijöitä työvuorossa. Työn määrä ja työntekijöiden tarve vaihtelevat rajustikin esimerkiksi alkuviikon ja viikonlopun tai ilta- ja päiväaikojen välillä.

Lindholm korostaa, että osa-aikatyö on varsin säädeltyä. Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota lisätöitä omille osa-aikaisille työntekijöilleen.

– Meillä esimerkiksi ennen jokaista työajan tasoittamisjaksoa kartoitetaan kaikki, jotka haluavat tehdä lisätöitä, jolloin lisätöitä suunnitellaan etusijassa heille. Ennen kuin palkataan yhtään uutta työntekijää, selvitetään, voisiko niitä tunteja antaa jo olemassa olevalle ja lisätyötä haluavalle henkilölle.

Lisäksi toteutuneita työtunteja tarkastellaan jälkikäteen. Jos tunteja on enemmän kuin työsopimuksessa, tuntimäärää saatetaan nostaa.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.
Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ymmärtää, että perheellisen voi olla vaikea ottaa vastaan nopeasti tarjottavia lisätunteja. Hän muistuttaa, että joskus kannustinloukut tekevät lisätunneista kannattamattomia. Kuva: Marjo Koivumäki

Kaupan alalla osa-aikatyön osuus on 30 prosenttia ja vähittäiskaupassa 60 prosenttia.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo, että syynä on asiakasmäärien suuri vaihtelu vuorokauden, viikon ja kuukauden sisällä. Kokoaikatyötä ei hänen mukaansa riitä kaikille, mutta alalla yritetään hakea ratkaisuja lisätyöhön ja parempaan toimeentuloon.

Kokeilussa on esimerkiksi malli, jossa työntekijä saa täyden palkan esimerkiksi 25 viikkotunnista, mutta sitoutuu tekemään lisätunteja niin, että niistä kertyy tietyssä ajassa kokoaikainen työaika. Tämä ei useinkaan sovi perheelliselle, koska tunnit tulevat tarjolle yllättäen.

Aktiivimalli patistaa osa-aikaisiakin työnhakuun

Toimeentulonsa parantamiseksi osa-aikatyöntekijä voi hakea esimerkiksi soviteltua päivärahaa ja asumistukea. Työssäkäyvien päivärahan hakijoiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt.

Ansiopäivärahan saajista noin kolmasosa saa soviteltua päivärahaa eli on samaan aikaan töissä.

Soviteltuun päivärahaan on oikeus, jos työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Päivärahan suosiota lisäsi esimerkiksi vuonna 2014 tullut suojaosa eli summa, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaan.

Pandemian takia suojaosaa korotettiin tilapäisesti. Korona näkyy hyppäyksenä sovitellun päivärahan saajien määrässä.

Päivärahaa saava osa-aikatyöntekijä on myös työnhakija, joten tarjottu kokoaikainen työpaikka pitää ottaa vastaan.

Toukokuussa voimaan tuleva uusi työnhakumalli patistaa tukea saavia osa-aikaisia hakemaan kokoaikatyötä tai ainakin lisätunteja. Muutoin soviteltu päiväraha voi jäädä saamatta.

Osa-aikaisen työntekijän pitää hakea kokoaikatyötä tai lisätunteja kerran kolmessa kuukaudessa. Velvoite on löysempi kuin työttömillä työnhakijoilla, joiden pitää pääsääntöisesti hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Stokmannin myyjä, Johanna Parjanen, asettelee kahvikuppia esille.
Johanna Parjasen mukaan lisävuoroja pyritään antamaan ensin talon omille osa-aikatyöntekijöille ennen kuin turvaudutaan esimerkiksi vuokratyöhön. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Kaupan alalla ollaan tyytyväisiä siihen, että työnhakuvelvollisuuden voi täyttää pyytämällä omalta työnantajalta lisätunteja.

Anna Lavikkala muistuttaa, että kannustinloukut voivat tehdä lisätuntien vastaanottamisesta kannattamatonta. Lisätyö voi heikentää tukea, niin ettei käteen jää juuri mitään ylimääräistä.

– Meille kuuluu kaupoista aika paljon sitä, että osa-aikaiset eivät pysty ottamaan nopeasti syntyviä lisätunteja niin paljon kuin niitä on tarjolla. Yksi syy tähän on melko varmasti sosiaaliturvan kannustinloukut eli ei ole kannattavaa ottaa vastaan lisätunteja.

Kaupan liiton mukaan päättäjien pitäisi ryhtyä rohkeasti kokeilemaan uusia sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen malleja, jotka kannustaisivat työhön.

Osa-aikatyö voi johtaa palkkaköyhyyteen

Palvelualojen ammattiliitto taas on ajanut sääntelyä siihen, missä tilanteissa osa-aikatyötä voi teettää. Liitto haluaisi osa-aikatyön teettämiselle lainsäädäntöön perusteet samalla tavalla kuin on määräaikaisuuksilla.

Osa-aikatyö on usein palkkaköyhyyden taustalla.

– Soviteltu päiväraha ei tee leipää leveäksi, Palvelualojen ammattiliiton tutkimuspäällikkö Antti Veirto sanoo.

Hänen mukaansa PAMin viime syksyn jäsenkysely kertoo, ettei osa-aikatyön palkan päälle maksettu päiväraha paranna toimeentuloa riittävästi kokoaikatyöhön verrattuna.

Veirto arvelee, että parhaimmillaan uusi työnhakumalli saa työnantajan antamaan lisätöitä, jos hän haluaa pitää työntekijästä kiinni.

Tampereen Stockmannin myyjä, Johanna Parjanen kodinkonehylyn äärellä.
Myyjä Johanna Parjanen tutkii kodinkonehyllyä. Aamupäivisin liikkeessä on hiljaista. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Johanna Parjasen mukaan on hyvä, että myös osa-aikaiset joutuvat harjoittelemaan työnhakua, kun työnhakumalli vaatii tuensaajilta aktiivisuutta. Monilla hakemusten täyttämisestä on kulunut aikaa.

Parjasella ei ole työnhakuvelvoitetta, koska hän ei saa soviteltua päivärahaa. Hänen tuntimääränsä menee rajan yli. Hän ei muutoinkaan kannata yhteiskunnan osallistumista palkanmaksuun.

– Tuntuu hassulta, että pitäisi hakea tukia, vaikka olisi halukas tekemään täyttä päivää.

Osa-aikatyöhön on vaara jämähtää

Parjanen on myös työpaikkansa luottamushenkilö. Työpaikalla on meneillään projekti, jossa haetaan malleja kokopäivävuorojen lisäämiseksi.

Hänen mukaansa uusien tulijoiden työaika on yleensä 15 tuntia. Joukossa on paljon esimerkiksi opiskelijoita, jotka haluavat nimenomaan osa-aikatyötä.

Osa-aikainen työ on työttömyyttä parempi vaihtoehto ja työttömälle tai nuorelle keino saada jalka oven väliin yrityksessä. Toisaalta osa-aikaisuuteen voi myös jämähtää.

– Alkuun sitä ajattelee, että olen vain vähän aikaa tässä ja haen aina kun tulee paikkoja. Sitten vaan turtuu vuosien saatossa, kun on hakenut lisätunteja tai sopimustuntinostoja, eikä saa. Voi tulla sellainen olo, että ok, en mä tarvitsekaan, että kyllähän vapaa-ajallakin on hommaa. Väsähtää ja tyytyy osaansa.

Hän on huolissaan siitä, että pieni palkka ja aiemmat hoitovapaavuodet tuntuvat aikanaan myös eläkkeessä.

Osa-aikaisten töiden lisääntyminen voi johtaa siihen, että yhä useammat joutuvat eläkkeellä hakemaan tukia pärjätäkseen.

– Olisi tärkeää, että palvelualallakin voisi tehdä kokoaikatyötä eikä mentäisi kokonaan osa-aikatyöhön.

Lue lisää: