Hyppää sisältöön

40 vuoden seuranta kertoo: Tenon lohi pienenee

Tenon lohien koko pienenee tuoreen tutkimuksen mukaan sekä Jäämerellä tapahtuvan kovan villakuoreen kalastuksen että Tenojoen muuttuneiden kalastustapojen seurauksena.

Tenojoen lohia vedenalaiskuvassa
Tenon lohien koko on pienenemässä. Kuva: Panu Orell / Luonnonvarakeskus
Vesa Vaarama

Tenon lohien koko pienenee sekä Jäämerellä tapahtuvan villakuoreen kalastuksen että Tenojoen patopyynnin vähenemisen seurauksena, sanoo tuore tutikimus.

Lohen syönnösalueilla Jäämerellä pyydetään villakuoretta suurina määrinä kasvatuslohien rehuksi. Sen seurauksena villakuorekannan koko on vaihdellut rajusti viime vuosikymmeninä.

Tämä kannanvaihtelu on suomalaisen tutkijaryhmän tuoreen tutkimuksen mukaan yhteydessä Tenon lohen sukukypsyysikää säätelevän geenin muutoksiin. Heikkojen villakuorekantojen aikana kutuvaellukselle lähtevien lohien koko pienenee, koska ne lähtevät matkaan nuorempina.

Toinen Tenojokeen nousevien lohien kokoon vaikuttava tekijä on tutkimuksen mukaan patopyynnin väheneminen jyrkästi viime vuosikymmeninä. Perinteinen lohipato pyydystää erityisesti pienempää, yhden vuoden meressä kasvanutta lohta.

Kun patopyynti vähenee, se lisää pienten lohien suhteellista määrää joessa. Pitkällä aikavälillä se voi johtaa lohikannan yksilökoon pienenemiseen geneettinen valinnan kautta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Luken seurantatietoja ja lohien suomunäytekokoelmia yli 40 vuoden ajalta. Tenojoen kalastajat ovat keränneet suomunäytteitä lohisaaliistaan 1970-luvulta lähtien. Suomunäytteistä saatiin selville lohien ikä ja koko sekä eristettiin tutkimuksessa käytetty DNA.

Suosittelemme sinulle